Amenmess

HekaNemesNechacha PioMs.svg
Amenmess
HekaNemesNechacha PioMs.svg

Misir fironu
Amenmess
G39N5

Şəxsi adı
Hiero Ca1.svg
C12F31S29S29S38X7R19
Hiero Ca2.svgAmenmessehekvavaset
(Amen mes se hekva Vaset)
Jmn msj sw ḥq3 W3st
Amun onu törətmiş. Teben hökumdarı.


M23
X1
L2
X1

Taxt-tac adı
Hiero Ca1.svg
N5
Y5
W19M17N5
U21
N35
Hiero Ca2.svgMen-mi-Re setep-en-Re
Mn-mj-Rˁ stp.n-Rˁ
Ra kimi əbədi təsdiqlənmiş, Ra seçimi


G5

Hor adı
E1
D44
C10U6U32N35
N19
N21 N21
Srxtail2.svg

Ka-nekhet-meri-Maat-şemen-taui
K3-nḫt-mr.j-M3ˁ-šmn-t3wj
Qüvvətli öküz, Maatın sevimlisi, Hər iki məmləkəti birləşdirən

E20

Set adı
G36
r
D58iG1i
t
iU16
Aa15
ip
t
Q1Z2ss
O49

Ver-biaut-em-İpet-sut
Wr-bj3wt-m-Jpt-swt
Karnakda baş vermiş böyük möcüzə
G8

Qızıl adı
O29hatchingO49

Aa-…-İpet-sut ?)
ˁ3
Böyük … … Karnak(?) (silinmiş yazı)

Amenmess (e. ə. XIII əsre.ə. 1200) — Misir fironu.

İstinadlarRedaktə