HekaNemesNechacha PioMs.svg
XIX sülalə
HekaNemesNechacha PioMs.svg

Misir fironu
Siptah
Sarkofaqda Siptah

Sarkofaqda Siptah
G39N5

Şəxsi adı
Hiero Ca1.svg
C2F31O34
O34
H8
Z1
p
t
H
Hiero Ca2.svgRˁ msj sw s3 Ptḥ
Ramzes Siptah
"Rаdan doğulmuş, Ptaxın oğlu"
Hiero Ca1.svg
p
t
HN36
n
H8
Z1
p
t
H
Hiero Ca2.svgMrj n Ptḥ s3 Ptḥ
Meri-en-Ptax Sa-Ptax
"Ptaxın sevimlisi. Ptax oğlu"
(Hökumranlığının 3-cü ilindən şəxs kimi adı)


M23
X1
L2
X1

Taxt-tac adı
Hiero Ca1.svg
N5sN28
n
N36imn
n
Hiero Ca2.svgS.ḫˁ-n-Rˁ-mrj-Jmn
Sahen-Ra Meri-Amon
"Ra kimi parlaq, Amonun sevimlisi"
Hiero Ca1.svg
N5G25Aa1
n
N5
U21
n
Hiero Ca2.svg3ḫ-n-Rˁ-stp-n-Rˁ
Ehen-Ra Setep-en-Ra
"Ranın seçdiyi xeyirli Ra"
(Hökumranlığının 3-cü ilindən tax-tac sahibi kimi adı)


G5

Hor adı
E1
D43
mrD36V28pn
n
n
sS34N16
nb
Aa15
D28 Z1
f
N5 Z1
nb
Srxtail2.svg

kn-nḫt-mrj-Ḥˁpj-s-ˁnḫ-t3-nb-m-k3=f-Rˁ-nb
Ka-naht-meri-Hapi-se-anx-ta-neb-em-kaef-Ra-neb
"Qadir öküz, Hapinin sevimlisi, öz Kası ilə hər gün yeri canlandıran"

G16

Nebti adı
sO29
D36
G1Y1O28W24
O49

Sˁ3-Jwnw
Saa-İunu
"Heliopolda böyük"
G8

Qızıl adı
HASHW19iit
f
G7r
D36
N5G7

... mj-jt=f-
... mi-it-ef-Ra
".... atası Ra kimi"
Firon Siptahın mumiyası

Firon Siptahın mumiyası