Anarkişilərə verilən şəxsi ad. Bu ad Azərbaycanda daha çox yayılmışdır.

Anar