Apeyron

Apeyron [yun.apeyron] — əbədi hərəkətdə olan, sonsuz, qeyri-müəyyən, keyfiyyətsiz materiyanı ifadə etmək üçün Anaksimandrın tətbiq etdiyi anlayış. Yunan dilindən Avropa dillərinə keçmişdir, hərfi mənada sonsuz, hüdudsuz deməkdir.

MənbəRedaktə

  • Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”.