Aracı dağıŞahbuz rayonu ərazisində dağ (hünd. 3071,6 m). Zəngəzur silsiləsinin suayırıcısında  zirvə. Naxçıvançayın ŞahbuzçayƏlincəçayın Ərəfsəçay qollarının mənbə hissəsində,  Keçili kəndidən 6,5 km şərqdədir. Alt Pliosen yaşlı doleritandezit-dasit  tərkibli uzunsov ştok formalı subvulkanik kütlənin əmələ gətirdiyi günbəzvari yüksəklikdir. Tektonik cəhətdən Ordubad qarılma zonasının Şahbuz seqmentinin şimal-şərq cinahına aid Toğluqaya-Üçqardaş maili əyilməsinin hüdudlarında yerləşir. Şimal-şərqşimal-qərb istiqamətli qırılmaların kəsişmə düyününə aid edilir. [1]

Aracı dağı
Ümumi məlumatlar
Dağ sistemi Kiçik Qafqaz
Mütləq hündürlüyü 3071,6 m
Yerləşməsi
Ölkə  Azərbaycan
Rayon

Həmçinin bax: redaktə

İstinadlar redaktə

  1. Naxçıvan Ensiklopediyası. I cild (Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr). Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi. V. Y. Talıbov. 2005. səh. 45. ISBN 5-8066-1468-9.