Arifə XanımOsmanlı Dövləti Türk Divan Ədəbiyyatı şairidir. Doğulduğu tarix və məkan bilinmir. XVI əsrdə yaşadığı haqqında məlumat vardır. Osmanlı Dövlətində divan ədəbiyyatı şairlərindən olduğu deyilir. Şeirlərinin məcmuasından ibarət bir divanı olduğu haqda məlumat olsa da, hələ də tapılmamışdır. Arifə xanımdan sadecə iki misradan ibarət bir şeir nümunəsi qalmışdır. Ölüm tarixi və harada öldüyü bilinmir.

Arifə Xanım
Fəaliyyəti şair

Arifə Xanımdan bir şeir nümunəsi

Niyyət-i əzm ü əməl səbir ü səbat
Bəşəri məqsədinə nail edər.

 Mənbə redaktə

  • Hilmi Soykut Türk Şeirində Təsəvvüf Hikmət və Fəlsəfəylə Dolu Unudulmaz Misralar İstanbul 1968
  • Sərxan Alkan İspirli Qadın Divan Şairləri və Gələnəyin Uzantısı 2007