Arxeologiya

elm sahəsi

ArxeologiyaYunan sözləri olan αrxayos(qədim) və loqos(söz, elm) sözlərindən əmələ gələn düzəltmə sözdür. Arxeologiya qədim maddi mədəniyyət nümunələrini öyrənən elm olub, tarix fənninə kömək edir.

İspaniya, Atapuerka, Gran Dolina
Roma

İlk ibtidai insanların meydana gəlməsi, inkişaf etməsi və formalaşması tarixinin öyrənilməsi arxeologiya elminin ən əsas vəzifələrindən biridir. Arxeologiya elmi insanlığın uzaq keçmişini maddi mədəniyyət qalıqları vasitəsilə öyrənir. Arxeoloji abidələr və qədim əşyalar əsas arxeoloji mənbələr olub tarixi proseslərin araşdırılmasında mühüm rol oynayır və tarixin digər tədqiqat obyektlərindən, o cümlədən yazılı mənbələrdən öz spesifikliyi ilə fərqlənir.

Arxeoloji mənbələr. Arxeoloji mənbələr öz xarakterinə və daşıdığı informasiyanın növünə uyğun olaraq xüsusi qrupa aid edilir və aşağıdakı növlərə bölünür:

  1. Əmək alətləri
  2. Silahlar
  3. Məişət əşyaları
  4. Dini-inanc xarakterli əşyalar
  5. Bəzək əşyaları

Arxeoloji abidələrə qədim yaşayış məskənləri, qəbirlər,qayaüstü rəsmlər- petroqliflər aid edilir.

EtimologiyaRedaktə

XX əsrin əvvəllərinə aid Azərbaycandilli mənbələrdə elmi asari-ətiqə (علمی آساری-اتیقه) adlandırılmışdır.[1]

Xarici keçidlərRedaktə

  1. Султан-Меджид Ганиев, Русско-татарский словарь, Баку, 1909