Arxeosiatlar

Arxeosiatlar (lat. Archaeocyata) — tək və ya kolonial təhkim olunan primitiv çoxhüceyrəli dəniz heyvanları. Qədəhvari, diskvari və ya lövhəli monolit karbonat skeleti vardı. Süngəclər kimi filtratorlar idilər. Orqanogen qrumlar (rif) əmələgətirən orqanizmlər olmuşlar. Alt kembri çöküntülərinin stratiqrafik bölünməsi və korrelasiyasında olduqca mühüm əhəmiyyəti vardır.

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press, 2006, 679 səh.