Arxeyalar

Arxelər və ya arxebakteriyalar - təkhüceyrəli mikroorqanizmlər qrupu. Həm aləm, həm də aləmüstü hesab edilirlər. Prokaryotik və eukaryotik orqanizmlərin xüsusiyyətlərini daşıyırlar. Ümumiyyətlə, eksterm canlılar olaraq bilinirlər. Əsasən metasintezedici orqanizmlərdir. 1990-cı ildə kəşf olunmuşlar və bakteriyalara aid edilmişlər.

?
Arxelər
Halobacteria.jpg
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Arxelər
Aləmi: arxeyalar
Beynəlxalq elmi adı
Archaea
Woese, Kandler & Wheelis, 1990
Tip və sinifləri

FormalarıRedaktə

Arxelərin əsasən dörd növü ayırd edilir: metanogen, qalofil, termofil və psixofil arxelər.

Metanogen arxelərRedaktə

Həyat fəaliyyəti nəticəsində metan CH4 əmələ gətirən arxelərdir.