Biologiya

canlı təbiət haqqında elm

Biologiya (Bios – canlı, logos – elm) canlı təbiət haqqında kompleks elmdir. Hal-hazırda Yer üzərində mövcud olan və məhv olmuş külli miqdarda növ müxtəlifliyi, onların quruluşu və funksiyası, mənşəyi, çoxalması və inkişafı, canlı və cansız təbiətlə əlaqəsini öyrənir. Biologiya həyata xas olan ümumi və xüsusi qanunauyğunluqları müəyyən edir. Biologiyanın çoxlu bölmələrinin olmasına baxmayaraq, qanunauyğunluqlar, əsasən, ümumi biologiya tərəfindən tədqiq edilir. Ümumi Biologiya özündə, əsasən, Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi haqqında nəzəriyyəni, Hüceyrə haqqında nəzəriyyəni (Sitologiyanı), molekulyar biologiyanı, insan haqqında nəzəriyyəni, ekologiyanı, genetikanı, biosfer haqqında nəzəriyyəni, təkamül nəzəriyyəsini (Darvinizmi), orqanizmin individual inkişafını öyrənir.

Biologiya
Elm sahəsi → öyrənir
Yarımbölmə → öyrənir
Ümumi biologiya → Canlı sistemlərin ümumi xüsusiyyətlərini
GenetikaGenomikaSitologiyaHistologiyaMorfologiya (biologiya)FiziologiyaMolekulyar biologiyaTəkamül biologiyasıAnatomiyaPatologiyaBioloji inkişafBiofizikaBiokimyaEkologiya
Xüsusi biologiya → Orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərini
Tətbiqi biologiya → Orqanizmlərin praktik əhəmiyyətini
Mikrobiologiya → Mikroorqanizmlər: bakteriyalar, arxabakteriyalar. mikroskopik göbələklər, ibtidailər və viruslar haqqında elm

Kərtənkələ Zooplankton
Delfinlər Amanita muscaria imGrubeAdolfPark.jpg Sincab
Biologiya canlı təbiəti öyrənən elmdir.

Biologiya terminini elmə ilk dəfə 1802-ci ildə bir-birindən asılı olmadan J.B.LamarkQ.R.Treviranus daxil etmişlər.

Həyat zülalların fiziki-kimyəvi vəziyyəti və xüsusi mövcudolma formasıdır.

TarixRedaktə

İlk dəfə canlı təbiətin bütövlükdə öyrənilməsi cəhdləri antik həkim və filosoflar tərəfindən edilmişdir (Hipokrat, Qalen, Teofrast, Aristotel). Məhz onların əməyi intibah dövründə davam etdirilərək Botanika, Zoologiya, Anatomiya, Fiziologiya elmlərinin əsasını qoydu.

Mikroskopun kəşfi Biologiyanın sərhədlərini mikroaləmə qədər genişləndirdi. Mikroskopun kəşfi ilə zoologiyada yeni aləm, birhüceyrəlilər və ya ibtidailər (Protozoa) aləmi, Botanikada isə birhüceyrəli yosunları müşahidə etmək mümkün oldu. Həmçinin bakteriyalarıvirusları müşahidə etmək mümkün oldu. Beləliklə hüceyrə kəşf olundu (1556, Robert Huk).

TəsnifatıRedaktə

 
DNT sarmalı

Biologiya aşağıdakı sahələrə bölünür:

 1. Botanika
 2. Geobotanika
 3. Zoologiya
 4. Anatomiya
 5. Mikologiya
 6. Bakteriologiya
 7. Virusologiya
 8. Morfologiya
 9. Fiziologiya
 10. Genetika
 11. Histologiya
 12. Sitologiya
 13. Embriologiya
 14. İmmunologiya
 15. Toksikologiya
 16. Taksonomiya
 17. Neyrobiologiya
 18. Briologiya
 19. Təkamül təlimi
 20. Biokimya
 21. Biofizika
 22. Biocoğrafiya
 23. Biometriya
 24. Bionika
 25. Bioinformatika
 26. Ekologiya
 27. Sistematika
 28. Antropologiya
 29. Palentologiya
 30. Ksenobiologiya
 31. Astrobiologiya
 32. Molekulyar biologiya
 33. Kosmik biologiya
 34. Okean biologiyası
 35. Hidrobiologiya
 36. İnkişaf biologiyası

ŞəkillərRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

Biologiyaya aid Azərbaycan dilində səhifələrRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

 • Orucov Firuddin. tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi yolları (dərs vəsaiti). Bakı: Mütərcim, 2011.-181, [2] s.

İstinadlarRedaktə