Asetaldehid (СH3СHO) — rəngsiz mayedir. Sirkə turşusunun aldehididir.

Asetaldehid
Asetaldehid:kimyəvi formul
Asetaldehid: molekulların görünüşü
Asetaldehid: quruluşu
Ümumi
Kimyəvi formuluСH3СHO
Molyar kütlə44.05 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq0.788 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi−123.5 °S
Qaynama nöqtəsi20.2 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.75-07-0
SMILESO=CC

Fiziki xassələriRedaktə

Asetaldehid suda və spirtdə yaxşı həll olur. Rəngsiz mayedir.

AlınmasıRedaktə

Asetaldehidi, əsasən, etanolun oksidləşməsindən alırlar:

2 CH2=CH2 + O2 → 2 CH3CHO

TətbiqiRedaktə

Asetaldehidə kofedə rast gəlinir və etanolun oksidləşməsində istifadə olunur.

Xarici keçidlərRedaktə