AsifAzərbaycanlı kişi adı.

Asif
Etimologiya
Mənşə ərəbcə