Göy cisimləri

(Astronomik obyekt səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Göy cisimləri və ya astronomik obyektlərKosmosda yerləşən əlçatmaz obyektlərdir. Göy cisimlərinə kometlər, planetlər, meteoritlər, asteroidlər, ulduzlar və digər bu kimi obyektlər aid edilir. Göy cisimlərini öyrənən elm astronomiya adlanır.

Asteroid Ida with its own moon Mimas, a natural satellite of Saturn
Planet Jupiter, a gas giant C2014 Q2.jpg
Planet Neptune, a ice giant Planet Uranus, a ice giant
The Sun, a G-type star Star Sirius A with white dwarf companion Sirius B Crab Nebula.jpg
Black hole (artist's animation) Vela pulsar, a rotating neutron star
Globular star cluster Pleiades, an open star cluster
The Whirlpool galaxy Abel 2744, Galaxy cluster
The Hubble Ultra-Deep Field 2014 image with an estimated 10,000 galaxies Map of galaxy superclusters and filaments
Astronomik cisimlərin və cisimlərin seçilməsi

Göy cisimlərinin ölçüsü müxtəlifdir. Onlar arasında nəhəng, eləcə də çox kiçik ölçülərə malik olanlar var. Ən böyük ölçülərə malik olanlar ulduzlar, ən kiçikləri isə meteoritlərdir. Göy cisimlərini xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif sistemlərdə birləşdirirlər.