Atropatena Arşakiləri

Atropatena Arşakiləri – Böyük Arşakilər sülaləsinin Atropatena dövlətində hakimiyyətdə olmuş qolu.

Atropatena Arşakiləri
Banisi Vanon
Sonuncu hökmdar V Valagez
Hazırkı rəhbər Yoxdur
Əsası qoyulub e.ə. 250
Milliyyət parf

Arşaklərin kiçik qolu Atropatenada II Artabanın oğlu Vanondan başlayaraq III Artaban və sonra gələn hökmdarlar Atropatenanın hərbi nöqteyi-nəzərdən gücləndirməyə səy göstərmişlər. Bu hökmdarlar qüvvətli ölkələrlə iqtisadi-ictimai, bəzi hallarda isə diplomatik əlaqələr yaradırdılar. Atropatena hökmdarları (e.ə. 250 – ci ildən b.e. 224 – cü ilə kimi) olan Arşakilərin kiçik qolu hakimiyyət başına gələndən öz hakimiyyətlərinin sonuna kimi öz müstəqilliklərini qoruyub saxlaya bilmişlər. Bununla belə Atropatena hökmdarlarının bəzi hallarda az miqdarda olsa belə Parfiyaya xərac verdikləri də məlumdur. Bunun müqabilində isə parflar Atropatenanın daxili işlərinə qarışmır və Atropatenanın daxili qayda-qanununa toxunmurdular. Həmçinin Atropatena şahları öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaq məqsədiylə parfiyalılar əleyhinə romalılarla qohumluq əlaqələri yaradıb, diplomatik müqavilələr də bağlayırdılar.

Atropatenada Arşakilərin hakimiyyəti Vanondan başlamışdır. Atropatena hökmdarı III Artabanın (b.e. 10 – 40 – cı illəri) anası IV Fraatın qızı, atası isə Atropatena hökmdarı olmuşdur. Beləliklə Atropatena Arşakiləri III Artabandan başlayaraq Ermənistanda olduğu kimi, bütün İranda parfiyalıların hakimiyyətinin son dövrünə qədər hakimiyyət başında olmuşlar. [1] [2] [3]

Atropatenanın Arşakilər sülaləsindən olan hökmdarları aşağıdakılardır:

 1. Vanon
 2. III Artaban
 3. IV Artaban
 4. Küdaraz Horavda Vanon (həm də Ermənistanın şahı olmuşdur)
 5. II Pakor
 6. II Valagez
 7. III Valagez
 8. IV Valagez
 9. V Artaban
 10. V Valagez

Eramızın 224 – cü ilində Artaban V Ərdəşir Sasani tərəfindən məğlub edilməsi ilə Atropatena Arşakilərinin hakimiyyətinə son qoyulmuşdur.

MənbələrRedaktə

 1. H. Pirniya – İrane Bastan, Tehran, 1333,səh.2460
 2. S. Nəfisi – Fəhəngnameyi parsi, Tehran, 1319, səh. 105
 3. A. Fazili – Azərbaycanın qədim və erkən orta əsrlər tarixi İran tarixşünaslığında, Bakı, 1993, səh. 90 – 93

Həmçinin baxRedaktə