Auxer lələklivəsi - (lat. Smyrniopsis aucheri Schischk) — Kərəvüzkimilər (Apiaceae Lindl. ) fəsiləsinə aid bitki növü.

IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu “Nəsli kəsilməyə həssas olanlar” kateqoriyasına aiddir –Vu D2. Azərbaycanın nadir növüdür.[1][2]

Qısa morfoloji təsviriRedaktə

Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi 1 m hündürlüyündədir. Kökətrafı və gövdə yarpaqları iridir, ikiqat lələkvari bölünmüşdür, ayası yumurtavaridir. Çətirləri 12-15 şüalıdır. Çiçəkləri sraı, ikicinsli və erkəkciklidir. Meyvələri yumurtavari, 6-7 mm uzunluqda, qabarıq qabırğalı və yastı novludur, sütuncuğu uzun və açılmışdır. [3]

Bioloji, ekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləriRedaktə

Çiçəkləmə iyun, meyvəvermə iyul ayına təsadüf edir. Orta və yuxarı dağ qurşaqlarında quru, daşlı yamaclarda rast gəlinir. [4]

YayılmasıRedaktə

Naxçıvanın dağlıq hissəsi (Şahbuz rayonu- Keçili və Kükü kəndləri). [5]

Sayı və tendensiyasıRedaktə

Populyasiyanın ehtiyatı azdır. Mənfi amillərə həssaslıq göstərir.  

Məhdudlaşdırıcı amillərRedaktə

İqlim amillərinin təsiri nəticəsində yaşama ərazisi məhdudlaşır. 

Mühafizə tədbirləriRedaktə

Yayılma yerlərində antropogen təsiri azaltmaq, yasaqlıqların yaradılması, toxum bankında saxlanılması, bərpasının təmin edilməsi, yeni areallarının axtarılması təklif olunur. 

İstinadlarRedaktə

  1. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri, II nəşr, Bakı-2013
  2. http://redbook.az/?options=project&id=Auxer%20l%C9%99l%C9%99kliv%C9%99si
  3. İbadullayeva S.C., 2004
  4. Флора Азербайджана, 1955
  5. İbadullayeva S.C., et al., 2011