Avropa uleksi
Ulex europaeus8.jpg
Avropa uleksi
Elmi təsnifat
Aləmi: Bitkilər
Fəsilə: Paxlakimilər
Cins: İynəli naz cinsi
Növ: Ulex europaeus L
Elmi adı
Ulex europaeus L

Təbii yayılması:Redaktə

Qərbi Avropanın Atlantik okeanı və Aralıq dənizi sahillərində rast gəlinir

Botaniki təsviri:Redaktə

Hündürlüyü 60-200 sm, bəzən 4 m-dək olan koldur. Düz dayanan budaqları seyrək tükcüklü və iynəlidir.Yarpaqları və yan zoğları xətvari, iti iynəli, toxumları cücərdikdə əmələ gələn 1-3 yarpağı təklələkvaridir. Çiçək saplaqları, kasacığı və çiçək altlıqları sıx, keçəli-tükcüklü, kiçik, qırmızımtıl-qonurdur. Çiçəkləri qızılı-sarı, tək, adi kəpənək tiplidir. Kasacığı iki hissəli, vəzicikli-tükcüklü, bünövrəsindən bölünmüşdür. Çiçək tacı uzunluğuna görə kasacıqdan böyükdür. Erkəkcikləri saplaqlarla bitişmişdir. Paxlaları tükcüklü və bəzən uzunluğu 15 mm-dək çatır.

Ekologiyası:Redaktə

İstisevən, rütubətli, gilli torpaqlarda bitir. Abşeronun sərt şaxtalarına davamsızdır.

Azərbaycanda yayılması:Redaktə

Bakı, Gəncə şəhərlərində və bir çox rayonlarda mədəni şəraitdə rast gəlinir.

İstifadəsi:Redaktə

Dekorativ xüsusiyyətlidir. Yaşıllaşdırmada tək və qrup əkinlərində istifadəsi məqsədyönlüdür. Bu növ bəzən atlar üçün yem kimi istifadə edilir. Çiçəklərindən sarı boya alınır. Qabığından isə tibbdə istifadə edilir.

Məlumat mənbələriRedaktə

Azərbaycan Dendroflorası III cild-Bakı:"Elm",2016,400 səh. T.S.Məmmədov

İstinadRedaktə

  • Флoрa Aзeрбaйджaнa. т.5. 1954; Флoрa Kaвkaзa. т.5. 1954;
  • Azərbaycanın ağac və kolları. I cild. 1961;
  • Azərbaycan flora-sının konspekti. I-III cildlər. 2005; 2006; 2008;
  • Tofiq Məmmədov, Elman İsgəndər, Tariyel Talıbov. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri", Bakı: "Elm", 2014, 380 səh