Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VIII çağırış deputatlarının siyahısı

(Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VIII çağırışı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin səkkizinci çağırışı 1971-ci ildən 1974-cü ilədək fəaliyyət göstərmişdir. Səkkizinci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə seçkilər 1971-ci il iyunun 13-də keçirilmişdir. Ali Sovetə cəmi 385 deputat seçilmişdir.

Səkkizinci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin birinci sessiyası

Deputatların 142 nəfəri qadındır ki, bu da əvvəlki çağırışdan 19 nəfər artıq idi.[1]

269 deputat Sov.İKP üzvü və ya üzvlüyünə namizəd, 116 deputat isə bitərəf olmuşdur.[2]

Deputatların tərkibində 193 fəhləkolxozçu olmuşdur ki, bu da ümumi tərkibin 50 faizindən çoxunu təşkil etmiş, 87 deputat partiya orqanlarının, 55 deputat sovet idarələrinin işçisi, 15 deputat isə elm və mədəniyyət xadimi olmuşdur.

203 deputat ali və natamam ali təhsilli, 178 deputat orta, natamam orta və ya orta ixtisas təhsilli, 40 deputat isə elmlər doktoru və elmlər namizədi olmuşdur. Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının yaşa görə tərkibi aşağıdakı rəqəmlərlə ifadə olunur: 57 deputatın yəni deputatların 15 faizinin yaşı 30-dək, 105 deputatın yəni deputatların 28 faizinin yaşı 31-dən 40-dək, 152 deputatın yəni deputatların 39 faizinin yaşı 41-dən 50-dək, 54 deputatın yəni deputatların 14 faizinin yaşı 51-dən 60-dəkdir, 17 deputatın yəni deputatların 4 faizinin yaşı 60-dan yuxarıdır[1].

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 291 deputatı SSRİ ordenləri və medalları ilə təltif edilmişdir. 2 deputat Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, 20 deputat Sosialist Əməyi Qəhrəmanı olmuşdur. 1 deputat "Lenin" mükafatı laureatı və 9 deputat Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur.[1]

Respublika Ali Sovetinin deputatları arasında 293 azərbaycanlı, 46 rus, 29 erməni və ölkəmizin digər millətlərinin 17 nümayəndəsi olmuşdur.[2]

Ali Sovetin sədri — Süleyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə, müavinləri — Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev, Tamara Mahmud qızı Bayramova, Yequş Haykovna Lalayan[ru] və Vladimir Semyonoviç Yeqorixin[3]. Reyasət Heyətinin sədri — Qurban Əli oğlu Xəlilov, müavinləri — Süleyman Azad oğlu Vəzirov (07.02.1973-yə qədər), Muşeq Qriqoryeviç Ohancanyan və Səkinə Abbas qızı Əliyeva[3].

Soyadı, adı və atasının adı Doğum ili Milliyəti Vəzifəsi Seçki dairəsi Komissiyası
Babayev
Bəkir Mirbaba oğlu

1929 azərbaycanlı "Cənub" Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin istehsalat xidməti bazası rəisinin müavini 1 nömrəli Artyom seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hacıyev
Bəhmən Əbiş oğlu

1926 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin rəisi 2 nömrəli Gürgan seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Abdullayev
Ənvər Ələkbər oğlu

1922 azərbaycanlı Neft və Kimya Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri 3 nömrəli Qala seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Mayorov
Veniamin Stepanoviç

1930 rus Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci müavini 4 nömrəli Binə seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Xankişiyev
Xanbala Həbib oğlu

1933 azərbaycanlı Əzizbəyovneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsi mərkəzi mühəndis-texnoloji xidmətinin növbə rəisi 5 nömrəli Şüvəlan seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəcəfov
Niyazi Nəcəfqulu oğlu

1920 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əzizbəyov RK-nın birinci katibi 6 nömrəli Mərdəkan seçki dairəsi Mandat komissiyası
Əhmədov
Fikrət Həmid oğlu

1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK elm və tədris müəssisələri şöbəsinin müdiri 7 nömrəli Bayıl seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Kudelkin
Yaroslav Maksimoviç

1925 rus Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanmasının komandanı 8 nömrəli Qırmızı Donanma seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Abbasov
Qurban Abbasqulu oğlu

1926 azərbaycanlı Xəzər Dəniz Neft Kəşfiyyatı Trestinin müdiri 9 nömrəli Buxta seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Zaykina
Tatyana Qriqoryevna

1950 rus Əli Bayramov adına fabrikinin tikişçisi 10 nömrəli Xanlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Çvirov
Aleksandr Ruslanoviç

1936 rus "Mühəndis Pustoşkin" teploxodunun baş motorçusu 11 nömrəli İliç seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əliyev
Qurban Həsən oğlu

1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ali, orta və ixtisas təhsili naziri 12 nömrəli Çkalov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həsənova-Əliyeva
Diləfruz İsaq qızı

1947 azərbaycanlı 1 nömrəli Bakı tikiş fabrikinin tikişçisi 13 nömrəli Lermontov seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Məmmədov
Aydın Yusif oğlu

1932 azərbaycanlı Bakı Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 14 nömrəli Nizami adına seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Yakuşev
Sergey İliç

1910 rus S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrın aktyoru 15 nömrəli Dənizkənarı seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Məmmədova
Əminə Rəhim qızı

1936 azərbaycanlı 1 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin motorçusu 16 nömrəli Kommunist seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ağadadaş
Kərbəlayı oğlu

1926 azərbaycanlı Abşeron Neft-Qazma Trestinin qazma kontorlarında buruq ustası 17 nömrəli Qaradağ seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Rıjova
Antonina Sergeyevna

1941 rus Azərbaycan qaz emalı zavodunun operatoru 18 nömrəli Puta seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Şerbakov
Konstantin Vasilyeviç

1932 rus Azərbaycan KP Bakı Komitəsinin ikinci katibi 19 nömrəli Duvannı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Məmmədov
Bəxtiyar Məmmədrza oğlu

1925 azərbaycanlı Azərneft Birliyi 26 Bakı komissarı adına Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin rəisi 20 nömrəli Ələt seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Süleymanov
Ələkbər Bağır oğlu

1916 azərbaycanlı Xəzər Dəniz Neft Birliyinin rəisi 21 nömrəli Kirov seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Baxışov
Hümbət Murad oğlu

1934 azərbaycanlı B. Sərdarov adına zavodunun dəmirçisi 22 nömrəli İkinci Kirov seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Gevorkov
Boris Sarkisoviç

1932 erməni Kirov Partiya Rayon Komitəsinin birinci katibi 23 nömrəli Üçüncü Kirov seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Krasiçkova
İrina Semyonovna

1948 rus Kirov elektrik şəbəkəsində elektrik montyoru-releçi 24 nömrəli Dördüncü Kirov seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Şükürov
Qafar Qara oğlu

1925 azərbaycanlı Kirovneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin quyuları əsaslı təmir sexinin baş ustası 25 nömrəli Binəqədi seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Belyayeva
Pelageya İllarionovna

1926 rus Azərbaycan Dəmir Yolu Biləcəri stansiyasının vaqon deposunda operator 26 nömrəli Biləcəri seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əsədullayev
Əlibala Bəhram oğlu

1928 azərbaycanlı Azərbaycan Neft Sənayesi Maşınqayırma Birliyinin rəisi 27 nömrəli Razin seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Allahverdiyeva
Şahnaz Əbdülsəməd qızı

1926 azərbaycanlı Leninneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsində neftçıxarma operatoru 28 nömrəli Birinci Razin seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Şmanov
Yuri Aleksandroviç

1948 rus S. M. Kirov adına maşınqayırma zavodunda çilingərlər briqadiri 29 nömrəli Ərəblinski seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Əliyev
Heydər Əlirza oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 30 nömrəli Leninneft seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rojkova
Yelena Alekseyevna

1927 rus Y. Qasımov adına maşınqayırma zavodunda mexaniki çəkic maşinisti 31 nömrəli Sabunçu seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kuznetsova
Zoya Nikolayevna

1925 rus Lenin elektrik şəbəkəsinin elektrik montyoru 32 nömrəli Balaxanı seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əliyev
Nürəddin Məcid oğlu

1920 azərbaycanlı Azərbaycan Mülki Aviasiya İdarəsinin rəisi 33 nömrəli Birinci Zabrat seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Hüseynova
Dəryaxanım Abbas qızı

1947 azərbaycanlı "Bakı fəhləsi" zavodunun krançısı 34 nömrəli Maştağa seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və komunnal təsərrüfatı komissiyası
Rzayeva
Adilə Ağkəcər qızı

1948 azərbaycanlı Leninneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsi onuncu mədənin quyuları tədqiqat operatoru 35 nömrəli Birinci Maştağa seçki dairəsi Qanunverilicik mülahizələri komissiyası
Abdullayev
Məzahir Ağaverdi oğlu

1911 azərbaycanlı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi 36 nömrəli Buzovna seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Kərimov
Şakir Kərim oğlu

1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lenin RK-nın birinci katibi 37 nömrəli Bilgəh seçki dairəsi Mandat komissiyası
Qurviç
Yefim Qriqoriyeviç

1917 yəhudi Azərinformun direktoru 38 nömrəli Fioletov seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Əsədov
Əli Həzrətqulu oğlu

1928 azərbaycanlı L. Şmidt adına zavodunun qəlibçisi 39 nömrəli Şmidt seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Məmmədov
Umud Bibiqulu oğlu

1932 azərbaycanlı 2 nömrəli Bakı Şəhər Tikinti Tresti 24 nömrəli tikinti idarəsinin suvaqçılar briqadiri 40 nömrəli Çapayev seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Korıtin
Yuri Vladimiroviç

1940 rus Vorovski adına Bakı tökmə-mexanizm zavodunun frezerçisi 41 nömrəli 26-lar adına seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Nikandrova
Alla Sergeyevna

1938 rus Bakı kamvol kombinatının növbə ustası 42 nömrəli İnqilab seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Melkumyan
Nikolay Petroviç

1930 erməni Azərbaycan Rabitə Müəssisələri Tikinti Tresti tikimti-quraşdırma idarəsinin rəngsazı 43 nömrəli İdman seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları komissiyası
Muradəliyev
Zürab Cəfər oğlu

1928 azərbaycanlı Azərbaycan SSR əhaliyə məişət xidməti naziri 44 nömrəli Məmmədyarov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Babayeva
Yaqut Babakişi qızı

1947 azərbaycanlı Azərbaycan komsomolunun 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodunda sarıyıcı 45 nömrəli Birinci Montin seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Yeqorixin
Vladimir Semyonoviç

1930 rus 7-ci Dövlət podşipnik zavodunda frezerçilər briqadiri 46 nömrəli İkinci Montin seçki dairəsi Sədrinin müavini
Andriyants
Varvara Arşakovna

1940 erməni "Qızıl Oktyabr" mebel fabrikinin bəzəkçisi 47 nömrəli Mayakovski seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Kirsanov
Yakov Mixayloviç

1907 rus Azərbaycan KP MK-nın ümumi şöbəsinin müdiri 48 nömrəli Azərneftmaş seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasparyan
Qriqori Qriqoryeviç

1935 erməni Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 2 nömrəli evtikmə kombinatında quruşdırıcılar briqadiri 49 nömrəli Yeni İnqilab seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əhmədov
Nəcməddin Xələf oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Nərimanov RK-nın birinci katibi 50 nömrəli Qaqarin seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Məmmədov
Eyvaz Əbdülrəhim oğlu

1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ədliyyə naziri 51 nömrəli Alatava seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mustafayeva
Fərdinə Əhməd qızı

1942 azərbaycanlı Volodarski adına fabrikdə tikişçi 52 nömrəli Həzi Aslanov adına seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Rüstəmov
İsa Nağı oğlu

1926 azərbaycanlı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 1 nömrəli tikinti idarəsində rəngsazlar briqadiri 53 nömrəli Mirzağa Əliyev adına seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları komissiyası
Ləmbəranski
Əliş Cəmil oğlu

1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 54 nömrəli Nəsimi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyev
Sabir Məmmədbala oğlu

1933 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Bakı metropolitenində elektrik qatarın baş maşinisti 55 nömrəli Mustafa Sübhi adına seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Səmədova
Ağanənə Ağababa qızı

1926 azərbaycanlı Bakı idman malları fabrikinin tikişçisi 56 nömrəli Dağlıq seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Balayev
Qəmbər Bayram oğlu

1928 azərbaycanlı Oktyabr inqilabı adına Bakı vaqon təmir zavodunda qazançı 57 nömrəli Səməd Vurğun adına seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
İsmayılov
Qurban Nəcəf oğlu

1916 azərbaycanlı Zaqafqaziya Layihə-Quraşdırma İşləri İdarəsində lehimləyici 58 nömrəli C. Cabbarlı adına seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
İsayev
Vyaçeslav Alekseyeviç

1940 rus 26 Bakı komissarı adına Lenin ordenli mexanizm təmiri zavodunun tornaçısı 59 nömrəli Hüsü Hacıyev adına seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Fleqontova
Anna Alekseyevna

1929 azərbaycanlı N. Nərimanov adına corab-trikotaj kombinatında usta köməkçisi 60 nömrəli Dimitrov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sarkisova
Anna Rubenovna

1943 erməni 2 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin ayaqqabıtikəni 61 nömrəli Basin seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Babayan
Hrant Markaroviç

1927 erməni "Kommunist" (erməni dilində) qəzetin redaktoru 62 nömrəli Vağzalyanı seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Axundov
Hacağa Məlikməmməd oğlu

1926 azərbaycanlı Kalinin adına təcrübi-eksperimental zavodunda yonucu-tornaçı 63 nömrəli 28 Aprel adına seçki dairəsi Mandat komissiyası
Məmmədov
Müslüm Rəcəb oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Nəsimi RK-nın birinci katibi 64 nömrəli Sverdlov seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Məmmədzadə
Ramiz Hüseynqulu oğlu

1935 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təşkilat-partiya işi şöbəsinin müdiri 65 nömrəli Əzizbəyov seçki dairəsi Mandat komissiyası
Məmmədov
Möhəbəddin Süleyman oğlu

1930 azərbaycanlı Bakı lokomotiv deposunun təlimatçı-maşinist 66 nömrəli Bakıxanov seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Hüseynov
Mikayıl Ələsgər oğlu

1905 azərbaycanlı Azərbaycan Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru 67 nömrəli Məktəb seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Heydərov
Arif Nəzər oğlu

1926 azərbaycanlı Azərbaycan SSR daxili işlər naziri 68 nömrəli Sovet seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rəsulbəyov
Hüseyn Cümşüd oğlu

1917 azərbaycanlı Sovet Ordusunda xidmət edir 169 nömrəli Həmid Sultanov adına seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Kulikova
Raisa Yakovlevna

1939 rus 3 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin dəstləşdiricisi 70 nömrəli "Qırmızı Şərq" seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Qusev
Pyotr Terentyeviç

1920 rus Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurasının katibi 71 nömrəli Qədirli seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Qalustyan
Edenya Semyonoviç

1935 erməni "Kommunist" nəşriyyatının çapçısı 72 nömrəli Aşağı Dağlıq seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Bağırzadə
Faiq Məmməd oğlu

1926 azərbaycanlı S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru 73 nömrəli Qorki seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Yunusova
Gülxanım Mahmud qızı

1945 azərbaycanlı Bakı karamel fabrikinin kartonajçısı 74 nömrəli Qurbanov adına seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Quliyev
Danil Piri oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 75 nömrəli Oktyabr seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Bıçenko
Vasili İliç

1920 ukraynalı Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Dairəsi siyasi idarəsinin rəisi 76 nömrəli Saray seçki dairəsi Mandat komissiyası
Əyyubov
Yaqub Abdulla oğlu

1945 azərbaycanlı Azərbaycan Politexnik İnstitutu tikinti fakültəsinin tələbəsi 77 nömrəli Nərimanov seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Saakov
Nikolay Vartanoviç

1908 erməni Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Baş Maddi-Texniki Təchizat İdarəsinin rəisi 78 nömrəli Vaqif adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bolibrux
Andrey Vlasoviç

1921 ukraynalı Sovet Ordusunda xidmət edir 79 nömrəli Mirzə Fətəli Axundov adına seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Okulov
Mixail Aleksandroviç

1918 rus "Bakinski raboçi" qəzetinin redaktoru 80 nömrəli Lev Tolstoy adına seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Tsapov
İvan İvanoviç

1922 rus Sovet Ordusunda xidmət edir 81 nömrəli Engels adına seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Xəlilova
Zərifə Məmmədəli qızı

1932 azərbaycanlı 5 nömrəli Bakı çörək zavodunda çörəkçi-usta 82 nömrəli Musabəyov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əsgərov
Rafiq Qəmbər oğlu

1938 azərbaycanlı Azərbaycan LKGİ MK-nın birinci katibi 83 nömrəli Yeni Suraxanı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Kərimov
Yusif Hüseynağa oğlu

1925 azərbaycanlı Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi Daxili İşlər İdarəsinin rəisi 84 nömrəli Orconikidze seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Kərimov
Elxan Böyük oğlu

1933 azərbaycanlı Orconikidze Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi 85 nömrəli Əmircan seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Fərzəliyev
Qədir Vəli oğlu

1937 azərbaycanlı Orconikidzeneft Neft və Qazçıxarma İdarəsinin beşinci mədənində neftçıxarma ustası 86 nömrəli Dzerjinski seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Bragina
Tatyana Mixaylovna

1926 rus Serebrovski adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin neft və suvurma sexində qurğu operatoru 87 nömrəli Serebrovski seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Tixonova
Anastasiya Zaxarovna

1927 rus Bakı mayesiz transformator zavodunun çilingəri 88 nömrəli Suraxanı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əhmədova
Gülzar Əli qızı

1929 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Bakı toxuculuq kombinatı toxuma fabrikinin usta köməkçisi 89 nömrəli Fabrik seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Mehdiyeva
Sara Musa qızı

1935 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına Bakı neftayırma zavodunun operatoru 90 nömrəli Əhmədli seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Quliyev
Əli Musa oğlu

1912 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru 91 nömrəli Neft-zavod seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Bartaşşuk
Konstantin Petroviç

1938 rus P. Montin adına neft-mədən maşınqayırma zavodunda tornaçı 92 nömrəli Şaumyan seçki dairəsi Gənclər komisisyası
Həkimov
Kamil Əlisoltan oğlu

1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR neftayırma və neft kimyası sənayesi naziri 93 nömrəli Qarayev seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Haşımov
Cabbar Əzim oğlu

1925 azərbaycanlı Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsinin rəisi 94 nömrəli Qaraxanbəyli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Romaşkina
Mariya İvanovna

1930 rus Vladimir İliç adına Yeni Bakı neftayırma zavodunda katalik krekinq qurğusunun operatoru 95 nömrəli Neftayırma seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Əbdülrəhimov
Əlövsət İbrahim oğlu

1912 azərbaycanlı Lenin ordenli Bakı Tunel Tikintisi İdarəsinin rəisi 96 nömrəli Tikinti seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Yusova
Yevgeniya İvanovna

1924 rus Azərbaycan KP Şaumyan RK-nın birinci katibi 97 nömrəli Myasnikov seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əliyev
Ələkbər Əbdüləli oğlu

1929 azərbaycanlı Bakı avtomobil ehtiyat hissələri zavodunun tornaçısı 98 nömrəli Lenin seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Bəşirzadə
Ağa Bəşir oğlu

1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ticarət naziri 99 nömrəli Gənclər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Burlaçenko
Pyotr Dmitriyeviç

1917 rus Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanması siyasi şöbəsinin rəisi 100 nömrəli Dəmiryol seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Babayev
Rafiq Mehdi oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP kimya və neft sənayesi şöbənin müdiri 101 nömrəli Əli-Bayramlı birinci şəhər seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əmənov
Akif Məmi oğlu

1942 azərbaycanlı Şirvan Neft Qazma Trestinin 3 nömrəli qazma kontorunda buruq ustası 102 nömrəli Əli-Bayramlı ikinci şəhər seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Axundova
Səyyarə Məhərrəm qızı

1937 azərbaycanlı Şirvanneft Neft və Qaz Çıxarılma İdarəsində operator 103 nömrəli Əli-Bayramlı üçüncü şəhər seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Novruzov
Əkbər Novruz oğlu

1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əli Bayramlı Şəhər Komitəsinin birinci katibi 104 nömrəli Qazıməmməd seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Babucev
Sergey Mnatsakanoviç

1932 erməni Kirovabad cihazqayırma zavodunun tornaçısı 105 nömrəli Kirovabad-Şaumyan seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Ağamalyan
İzabella İşxanovna

1934 erməni Kirovabad yağ-piy kombinatında elevator nəqledicisi 106 nömrəli Kirovabad-Caparidze seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Seyidov
Həsən Nemət oğlu

1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 107 nömrəli Kirovabad-Gəncə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əmirov
Fikrət Məşədicəmil oğlu

1922 azərbaycanlı Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi 108 nömrəli Kirovabad-Sabir seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Yusifova
Gülnarə Rəhim qızı

1949 azərbaycanlı M. D. Hüseynov adına Kirovabad xalça kombinatının toxucusu 109 nömrəli Kirovabad-Bağmanlar seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Ələsgərova
Ülfət Ələkbər qızı

1932 azərbaycanlı 3 nömrəli Kirovabad şəhər birləşmiş xəstəxanasının həkim-pediatrı 110 nömrəli Kirovabad-Əzizbəyov seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Bağırov
Zakir Nəriman oğlu

1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR mədəniyyət naziri 111 nömrəli Kirovabad-Nizami seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Faykina
Raisa Vasilyevna

1950 rus S. Orconikidze adına Kirovabad toxuculuq kombinatının toxucusu 112 nömrəli Kirovabad-Oktyabr seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Əliyev
Qəzənfər Kərim oğlu

1927 azərbaycanlı Kirovabad stansiyası lokomotiv deposunun elektrovoz maşinisti 113 nömrəli Kirovabad-Vağzalyanı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Abbasov
Düşəri Xudaverdi oğlu

1929 azərbaycanlı Kirovabad Sənaye Müəssisələri Tikintisi İdarəsinin 3 nömrəli tresti 34 nömrəli tikinti idarəsinin kompleks briqadasının başçısı 114 nömrəli Kirovabad seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Səfərov
Ələkbər Oruc oğlu

1932 azərbaycanlı Kirovabad Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 115 nömrəli Kirovabad-Lenin seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Quliyev
Murtuz Heydər oğlu

1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Hərbi komissarı 116 nömrəli Kirovabad-Kirov seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hacıyeva
Qəndaf Bayram qızı

1928 azərbaycanlı Kirovabad alüminium zavodunda vaqonboşaltma maşinisti 117 nömrəli Kirovabad-Nərimanov seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
İsayev
Nəriman Ağaxan oğlu

1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Quraşdırma və Xüsusi Tikinti İşləri İdarəsinin rəisi 118 nömrəli Kirovabad-Orconikidze seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Poletayeva
Mariya Mixaylovna

1935 rus ÜİLKGİ 50 illiyi adına Mingəçevir pambıq parça fabrikinin toxucusu 119 nömrəli Mingəçevir birinci sol sahil seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Həsənov
Arif Həsən oğlu

1927 azərbaycanlı Mingəçevir Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi 120 nömrəli Mingəçevir ikinci sol sahil seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Həsənova
Züleyxa Məhərrəm qızı

1923 azərbaycanlı Mingəçevir Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 121 nömrəli Mingəçevir sağ sahil seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Merzlikina
Anna İvanovna

1935 rus Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunun baş aparatçısı 122 nömrəli Sumqayıt seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mustafayev
Cahangir İsa oğlu

1923 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Azərbaycan boru-prokat zavodunun marten sexində poladəridəni 123 nömrəli Boru-prokat seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Mustafayev
Faiq Məmmədəmin oğlu

1936 azərbaycanlı Sumqayıt Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 124 nömrəli Nasoslu seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
İvanova
Rimma Konstantinovna

1940 rus M. Əzizbəyov adına Sumqayıt xlorlu üzvi məhsullar kombinatı 5 nömrəli sexinin aparatçısı 125 nömrəli Corat seçki dairəsi Mandat komissiyası
Vəliyeva
Gülbahar Nəhməd qızı

1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 1 nömrəli trestinin 16 nömrəli tikinti idarəsində rəngsazlar briqadiri 126 nömrəli Rustavi seçki dairəsi Qanunvericilk mülahizələri komissiyası
Tatlıyev
Süleyman Bayram oğlu

1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti işlər müdiri 127 nömrəli Xəzər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abbasəliyev
Sabit Qasım oğlu

1932 azərbaycanlı Sumqayıt Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi 128 nömrəli Sumqayıt-Gənclər seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Sverdlov
Rafail Şapsayeviç

1923 yəhudi Sumqayıt Kimya Sənayesi Müəssisələri Birliyinin baş mühəndisi 129 nömrəli Xəzərsahili seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Vəzirov
Süleyman Azad oğlu

1910 azərbaycanlı Dövlət xadimi 130 nömrəli Sunqayıt-Nərimanov seçki dairəsi
1973-cü il fevralın 7-də vəfat edib
Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Babayeva
Böyükxanım Salman qızı

1923 azərbaycanlı Sumqayıt şəhərindəki 15 nömrəli məktəbin müəllimi 131 nömrəli Tələbə seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Bağırov
Kamran Məmməd oğlu

1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP tikinti və şəhər təsərrüfəti şöbəsinin müdiri 132 nömrəli Yevlax birinci şəhər seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əliyeva
Zivər Həsən qızı

1932 azərbaycanlı Yevlax tütün-fermentasiya zavodunda çeşidləyici 133 nömrəli Yevlax ikinci şəhər seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əliyeva
Şamama Tanrıverdi qızı

1938 azərbaycanlı Yevlax rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun üzvü 134 nömrəli Malbinəsi seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Cəfərova
Alagöz Həsən qızı

1923 azərbaycanlı Yevlax rayonundakı İliç adına kolxozun sədri 135 nömrəli Sovxoz seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Abdullayev
Kamal Məmməd oğlu

1922 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yevlax Şəhər Komitəsinin birinci katibi 136 nömrəli Xaldan seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Məmmədov
Xəlil Məmməd oğlu

1916 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsinin sədri 137 nömrəli Şəki birinci şəhər seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hümmətova
Sürmayə Adil qızı

1928 azərbaycanlı Şəki 1 nömrəli baramaaçma fabrikinin baramaaçanı 138 nömrəli Şəki ikinci şəhər seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Rəhimov
Sadıq Hacıyarəliy oğlu

1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yüngül sənayesi naziri 139 nömrəli Şəki üçüncü şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Namazova
Zümrüd Aydın qızı

1950 azərbaycanlı Şəki rayonundakı Daşüz camışçılıq sovxozunun sağıcısı 140 nömrəli Oxut seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Murtuzayev
Sadıq Nəbi oğlu

1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şəki Şəhər Komitəsinin birinci katibi 141 nömrəli Aşağı Göynük seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qurbanova
Hökümə Abbasəli qızı

1913 azərbaycanlı M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti 142 nömrəli Cəfərabad seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Mahmudzadə
Xanımzər İsmayıl qızı

1936 azərbaycanlı Şəki rayonundakı "Kommunist" kolxozunun üzvü 143 nömrəli Böyük Dəhnə seçki dairəsi Qanunvericilik mulahizələri komissiyası
Sultanov
Qurban Camal oğlu

1919 azərbaycanlı Azərbaycan energetika müəssisələri tikintisi trestinin mühəndisi 144 nömrəli Zəyzit seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Süleymanova
Maral Rza qızı

1941 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı S. M. Kirov adına kolxozun briqadiri 145 nömrəli Ağdam birinci şəhər seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Rzayev
Ağababa Səməd oğlu

1921 azərbaycanlı "Kommunist" qəzetinin redaktoru 146 nömrəli Ağdam ikinci şəhər seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Səfərova
Əsli Valeh qızı

1949 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı "Qarabağ" üzümçülük sovxozunun fəhləsi 147 nömrəli Qərvənd seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Quliyev
Behbud Həsən oğlu

1935 azərbaycanlı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikası Birliyinin Ağdam rayon birləşməsində traktorçu 148 nömrəli Ağdamkənd seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əfəndiyev
Hacıbaba Şərif oğlu

1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri 149 nömrəli Qiyaslı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyev
Həsən Musa oğlu

1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdam RK-nın birinci katibi 150 nömrəli Xındrıstan seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəsrullayeva
Həcər Məmməd qızı

1923 azərbaycanlı Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunun şöbə müdiri 151 nömrəli Novruzlu seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Ələkbərova
Sadəgül Mahmud qızı

1944 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı partiyanın XXII qurultayı adına kolxozun üzvü 152 nömrəli Ağdaş seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəzərov
İsrafil İmamnəzər oğlu

1911 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovet Dövlət Mətbuat Komitəsinin sədri 153 nömrəli Şəmsabad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qəmbərova
Zeynəb Çərkəz qızı

1931 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı "Şəfəq" kolxozunun sədri 154 nömrəli Qolqəti seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Fərzəliyev
İslam Zülfüqar oğlu

1922 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdaş RK-nın birinci katibi 155 nömrəli Ləki seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Rəhimov
Süleyman Hüseyn oğlu

1900 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 156 nömrəli Ağcabədi seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Məhərrəmova
Ağca Ağacan qızı

1942 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı S. Vurğun adına kolxozun manqabaşçısı 157 nömrəli Ağcabədi kənd seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
İsmayılov
Vahid Aslan oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağcabədi RK-nın birinci katibi 158 nömrəli Üzeyirkənd seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Rzayev
Şaban Mehdi oğlu

1938 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı "Tacikistan" kolxozunun mexanziatoru 159 nömrəli Hindarx seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Məmmədova
Mədinə Nurməmməd qızı

1936 azərbaycanlı Bakı quşçuluq fabrikinin quşabaxanı 160 nömrəli Xırdalan seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Əliyeva
Yaxşıxanım Bəxtiyar qızı

1947 azərbaycanlı Abşeron rayonundakı Məmmədli südçülük sovxozunda sağıcı 161 nömrəli Ceyranbatan seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Kərimov
Şıxsəid Kərim oğlu

1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Abşeron RK-nın birinci katibi 162 nömrəli Giləzi seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Korolenko
Qriqori Andreyeviç

1923 rus Sovet Ordusunda xidmət edir 163 nömrəli Astara seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
Məmmədağa Məmməd oğlu

1934 azərbaycanlı Azərbaycan KP Astara RK-nın birinci katibi 164 nömrəli Pensər seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Hüseynova
Maral Mənsim qızı

1941 azərbaycanlı Astara rayonundakı V. İ. Lenin adına subtropik bitkilər sovxozunun manqabaşçısı 165 nömrəli Ərçivan seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Rəcəbova
Leyla Cəfər qızı

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK kənd təsərrüfatı şöbəsinin sədri 166 nömrəli Ağsu seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Hüseynov
Vasif Səfərəli oğlu

1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağsu RK-nın birinci katibi 167 nömrəli Qaraqoyunlu seçki dairəsi Mandat komissiyası
Abdullayeva
Gülsum Seyfulla qızı

1927 azərbaycanlı Ağsu rayonundakı "Moskva" kolxozunun üzvü 168 nömrəli Çaparlı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Bədirov
Tağı Mürsəl oğlu

1907 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yeyinti sənayesi naziri 169 nömrəli Bərdə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyeva
Fatma Ələkbər qızı

1937 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun üzvü 170 nömrəli Şirvanlı seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Ağayev
Hüseyn Bayram oğlu

1926 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun sədri 171 nömrəli Alpout seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Zamanova
Səyyarə Eyvaz qızı

1936 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun üzvü 172 nömrəli Qaradəmirçilər seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Xəlilov
Məmməd Rza oğlu

1933 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatı naziri 173 nömrəli Güloğlular seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Novruzova
Nəfisət Murtuz qızı

1928 azərbaycanlı Balakən Rayon Zəhmətkeş Deputatları İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini 174 nömrəli Balakən seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Xocaxov
İbrahim Ömər oğlu

1926 ləzgi Balakən rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun briqadiri 175 nömrəli Qazma seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Yusifova
Asiyət Nəcməddin qızı

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Balakən RK-nın birinci katibi 176 nömrəli Xalatala seçki dairəsi Mandat komissiyası
Cəbrayılov
Ənvər Fəttah oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri 177 nömrəli Talalar seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Salamova
Şəfiqə Abdulla qızı

1934 azərbaycanlı Vartaşen rayonundakı 28 Aprel adına kolxozunun üzvü 178 nömrəli Vartaşen seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Musayev
Mahmud Çələbi oğlu

1929 azərbaycanlı Vartaşen rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun traktorçusu 179 nömrəli Padar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səfərəliyev
Rüstəm Qasım oğlu

1909 azərbaycanlı Azərbaycan KP Göyçay RK-nın birinci katibi 180 nömrəli Göyçay şəhər seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Eldarov
Adil Babay oğlu

1924 azərbaycanlı Respublika yüngül sənayesi nazirinin birinci müavini 181 nömrəli Göyçay kənd seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Abdullayeva
Gülayət Osman qızı

1939 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun manqabaşçısı 182 nömrəli Qaraməryəm seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Baxşəliyev
Baxşəli Həsən oğlu

1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maliyyə naziri 183 nömrəli Çaxırlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Vəliyeva
Səkinə Salman qızı

1925 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı Səməd Vurğun adına kolxozun manqabaşçısı 184 nömrəli Çayarxı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Zeynalov
Hüseyn Yusif oğlu

1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Mərkəzi Stastika İdarəsinin rəisi 185 nömrəli Daşkəsən seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Allahverdiyev
Məmməd Əli oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Daşkəsən RK-nın birinci katibi 186 nömrəli Dəstəfur seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Bədəlyan
Vartun Arsenovna

1923 erməni Daşkəsən rayonundakı "Bakı fəhləsi" sovxozunun sağıcısı 187 nömrəli Bayan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Molotiyevski
Leonid Aleksandroviç

1930 rus Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikası Birliyinin sədri 188 nömrəli Cəlilabad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kosovets
Aleksandr Kiriloviç

1918 ukraynalı Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsi qoşunları rəisinin müavini 189 nömrəli Prişib seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Kərimov
Mürşüd Yədulla oğlu

1928 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı N. Nərimanov adına sovxozun briqadiri 190 nömrəli Xanəgah seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mürsəlov
Əbdüləli Bəyəli oğlu

1921 azərbaycanlı Azərbaycan KP Cəlilabad RK-nın birinci katibi 191 nömrəli Üçtəpə seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əliyeva
Minayə Mirzəbala qızı

1949 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı "Moskva" kolxozunun manqabaşçısı 192 nömrəli Novoqolovka seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Streltsova
Zinaida Matveyevna

1945 rus Cəlilabad rayonundakı "Qırmızı Partizan" sovxozunun sağıcısı 193 nömrəli Privolnoye seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abdullayev
Hənifə Məmmədağa oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan SSR səhiyyə naziri 194 nömrəli Cəbrayıl seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ağayev
Kamal Əlibala oğlu

1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP Cəbrayıl RK-nın birinci katibi 195 nömrəli Quycaq seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Babayev
Köçəri Oruc oğlu

1920 azərbaycanlı Cəbrayıl rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun sədri 196 nömrəli Şükürbəyli seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Səmədov
Qabil Səməd oğlu

1928 ləzgi Azərbaycan KP Dəvəçi RK-nın birinci katibi 197 nömrəli Dəvəçi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sultanov
Ağacan Əlican oğlu

1928 azərbaycanlı Siyəzənneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin üçüncü mədnində neftçıxarma operatoru 198 nömrəli Siyəzən seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Mikayılova
Türfə Məhəmməd qızı

1948 azərbaycanlı Dəvəçi rayonundakı Pirəbədil südçülük sovxozunun fəhləsi 199 nömrəli Kuybışevkənd seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Brızqalin
Sergey Nikolayeviç

1917 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Baş Tərəvəz və Meyvə Tədarükü, Emalı və Satışı İdarəsinin rəisi 200 nömrəli Yenikənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Cavanşir Ağalı oğlu

1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Jdanov RK-nın birinci katibi 201 nömrəli Jdanov seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Məmmədova
Pakizə Qəni qızı

1948 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı S. Şaumyan adına kolxozun üzvü 202 nömrəli Eyvazallar seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Şirinov
Əlibala Əbdül oğlu

1903 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı G. Əsədov adına kolxozun sədri 203 nömrəli Əhmədli seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əliyev
Teymur Süleyman oğlu

1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri 204 nömrəli Zaqatala seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əhmədov
Nazir Laçın oğlu

1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zaqatala RK-nın birinci katibi 205 nömrəli Muxax seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Nəzirova
Mina Bəşir qızı

1914 saxur Zaqatala rayonundakı Lenin adına kolxozun sədri 206 nömrəli Çobankol seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Hacəhmədova
Alagöz Ramazan qızı

1940 azərbaycanlı Zaqatala rayonundakı İliç adına kolxozun üzvü 207 nömrəli Əliabad seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Abəliyev
Ramazan Cucuy oğlu

1938 avar Zaqatala rayonundakı Sov.İKP XXII qurultayı adına kolxozun traktorçusu 208 nömrəli Göyəm seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Kərimov
Nazir Qibləli oğlu

1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zəngilan RK-nın birinci katibi 209 nömrəli Zəngilan seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Allahverdiyev
Allahverdi Əli oğlu

1927 azərbaycanlı Zəngilan rayonundakı "Kommuna" kolxozunun sədri 210 nömrəli Mincivan seçki dairəsi Mandat komissiyası
Əfəndiyev
Fikrət Şərif oğlu

1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zərdab RK-nın birinci katibi 211 nömrəli Zərdab seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Müzəffərov
Nurəhməd Nurməmməd oğlu

1920 azərbaycanlı Zərdab rayonundakı Zərdabi adına kolxozun sədri 212 nömrəli Məlikli seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Seyidməmmədova
Züleyxa Həbib qızı

1919 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ictimai təminat naziri 213 nömrəli İmişli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimov
Niyaz Əvəz oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP İmişli RK-nın birinci katibi 214 nömrəli İmişli kənd seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Məmmədov
Ağan Qeyrət oğlu

1933 azərbaycanlı İmişli Rayon Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 215 nömrəli Qaradonlu seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Həsənov
Pənah Allahverdi oğlu

1930 azərbaycanlı İmişli rayonundakı M. B. Qasımov adına kolxozun tarlaçılıq briqadasının başçısı 216 nömrəli Bir may seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Sarkisyan
David Gevorkoviç

1934 erməni İsmayıllı rayonundakı S. Orconikidze adına kolxozda mexanizator 217 nömrəli İsmayıllı seçki dairəsi Səhiyyə bə ictimai təminat komissiyası
Qardaşov
Ramiz Şıxəmir oğlu

1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP İsmayıllı RK-nın birinci katibi 218 nömrəli Basqal seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nikitin
Nikolay Vasiliyeviç

1926 rus İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozunun sədri 219 nömrəli İvanovka seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Həsənova
Gülüstan Ağəli qızı

1925 azərbaycanlı İsmayıllı rayonundakı "Sovet Azərbaycanın 40 illiyi" sovxozunun sağıcısı 220 nömrəli Qoşakənd seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
İsmayılov
Yaqub Abbasəli oğlu

1916 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Tikinti İşləri Komitəsinin sədri 221 nömrəli Qazax seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Tokay Həbib oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Rəssamlar İttifaqının sədri 222 nömrəli Daş Salahlı seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Nəsibova
Əminə Qurban qızı

1935 azərbaycanlı Qazax rayonundakı M. Hüseyn adına sovxozunun sağıcısı 223 nömrəli Şıxlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qarayeva
Nadya Paşa qızı

1941 azərbaycanlı Qazax rayonun Vaqif adına üzümçülük sovxozunun fəhləsi 224 nömrəli Kosalar seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Qasımov
İmran Haşım oğlu

1918 azərbaycanlı Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi 225 nömrəli Ağstafa seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Məmmədov
Zirəddin Əhməd oğlu

1928 azərbaycanlı Dəmirçilər Kənd Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 226 nömrəli Kalininkənd seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Dünyamalıyev
Musa Allahverdi oğlu

1930 azərbaycanlı Qazax rayonundakı "Ceyrançöl" qoyunçuluq sovoxzunun baş çobanı 227 nömrəli Poylu seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Qaravəliyev
Barat Süleyman oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qazax Rayon Komitəsinin birinci katibi 228 nömrəli Marksovka seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Pyatibrat
Vasili Lukiç

1930 ukraynalı Azərbaycan SSR sənaye tikintisi naziri 229 nömrəli Dağ Kəsəmən seçki dairəsi
1972-ci il dekabrın 10-da seçilib
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
Hacağa Xəlil oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 230 nömrəli Qasım İsmayılov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İsayeva
Şəkər Allahverən qızı

1933 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı Orconikidze adına kolxozun üzvü 231 nömrəli Naftalan seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Sailov
Sahib Ağagül oğlu

1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qasım İsmayılov RK-nın birinci katibi 232 nömrəli Borsunlu seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Bayramova
Südabə Müzəffər qızı

1949 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı Bəsti Bağırova adına kənd təsərrüfəti artelin üzvü 233 nömrəli Dəliməmmədli seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Nadiraşvili
Varsenik Nikolayevna

1934 gürcü Qax rayonundakı Caparidze adına kolxozun tütünçülük manqasının başçısı 234 nömrəli Qax seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Çələbiyev
İsgəndər Baba oğlu

1931 azərbaycanlı Qax rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun çobanı 235 nömrəli Qaxingiloy seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Dibirova
Səfiyyə Hacı qızı

1933 azərbaycanlı Qax Rayon Partiya Komitəsinin Birinci Katibi 236 nömrəli Tasmalı seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Nəsrullayev
Nəsrulla Hidayət oğlu

1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR rabitə naziri 237 nömrəli Gədəbəy seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səfərova
Zərqələm Oruc qızı

1940 azərbaycanlı Gədəbəy rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun sağıcısı 238 nömrəli Slavyanka seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Topçiyev
Əli Rəhim oğlu

1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kommunal təsərrüfatı naziri 239 nömrəli Rüstəm Əliyev seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nasilkova
Mariya Trofimovna

1926 rus Gədəbəy rayonundakı "Qırmızı Oktyabr" sovxozunun briqadiri 240 nömrəli Böyük Qaramurad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Baxışov
Əlövsət Məmmədşah oğlu

1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Gədəbəy RK-nın birinci katibi 241 nömrəli Novoivanovka seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həbibova
Sürəyya Qara qızı

1939 azərbaycanlı Kəlbəcər rayonundakı "Pravda" kolxozunun sağıcısı 242 nömrəli Kəlbəcər seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Murtuzayev
Müslüm Kürabəy oğlu

1921 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kəlbəcər RK-nın birinci katibi 243 nömrəli Qılıcığlı seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Rüstəmova
Məsudə Hümmət qızı

1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qubadlı RK-nın birinci katibi 244 nömrəli Qubadlı seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Quliyeva
Badam Oruc qızı

1924 azərbaycanlı Qubadlı rayonundakı S. Vurğun adına kolxozun sağıcısı 245 nömrəli Xanlıq seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Sısoyeva
Tatyana Mixaylovna

1930 azərbaycanlı Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bağçılıq, Üzümçülük və Subtropik Bitkilər İnstitutunun yardımçı təcrübə təsərrüfatının meyvəçi-briqadiri 246 nömrəli Quba birinci şəhər seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Şəmiyev
İnqilab Şəfahət oğlu

1934 azərbaycanlı Azərbaycan SSR tədarük naziri 247 nömrəli Quba ikinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rəhimov
Kamran Nəbi oğlu

1928 azərbaycanlı "Azərbaycan kommunisti" jurnalın baş redaktoru 248 nömrəli Qırmızı Qəsəbə seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Süleymanov
Məhəmməd Şərəfəddin oğlu

1935 azərbaycanlı Quba rayonundakı orconikidze adına sovxozun briqadiri 249 nömrəli Birinci Nügədi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səlimov
Sadıq Məmmədzaman oğlu

1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Quba RK-nın birinci katibi 250 nömrəli İkinci Nügədi seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəbiyeva
Nəsibə Nəbi qızı

1947 azərbaycanlı Rustov Kənd Zəhmətkeşlər Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 251 nömrəli Rustov seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Abdullayev
Mikayıl Hüseyn oğlu

1921 azərbaycanlı M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rəssamlıq kafedrasının müdiri 252 nömrəli Alpan seçki dairəsi Sədr müavini
Qasımova
Rəfiqə Kamal qızı

1947 azərbaycanlı Quba rayonu Qonaqkənd Kənd Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 253 nömrəli Qonaqkənd seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Süleymanova
Bəs Dövlət qızı

1932 ləzgi Qusar rayonundakı "Şərq" sovxozunun sağıcısı 254 nömrəli Qusar seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Hacıbalayev
Sultanhəmid Şahmərdan oğlu

1937 ləzgi Azərbaycan KP Qusar RK-nın birinci katibi 255 nömrəli Hil seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Mövlanova
Səlminaz Abiddin qızı

1936 ləzgi Qusar rayonundakı 26 bakı komissarı adına sovxozun sağıcısı 256 nömrəli Düztahir seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Mirzəcanov
Balabəy Əliş oğlu

1910 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK-nın işlər müdiri 257 nömrəli İmamqulukənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Orlov
Gennadi Aleksandroviç

1939 rus Azərbaycan LKGİ MK-nın ikinci katibi 258 nömrəli Gədəzeyxur seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Bullayev
Abdulla Məhəmməd oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qutqaşen RK-nın birinci katibi 259 nömrəli Qutqaşen seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Küküyeva
Rəfiqə Müsrüf qızı

1947 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı Kuybışev adına kolxozun üzvü 260 nömrəli Hacallı seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Tağızadə
Niyazi Zülfüqar oğlu

1912 azərbaycanlı Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru 261 nömrəli Nic seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Ağasıyeva
Zərifə Seyfəddin qızı

1949 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun üzvü 262 nömrəli Bum seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Şərifov
Azad Ağakərim oğlu

1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK mədəniyyət şöbəsinin müdiri 263 nömrəli Kürdəmir seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Qurbanova
Familə Şabaləd qızı

1947 azərbaycanlı Kürdəmir rayonundakı "Oktyabr" kolxozunun üzvü 264 nömrəli Sığırlı seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Yusifzadə
Qurban Yusif oğlu

1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri 265 nömrəli Mollakənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəsirov
Əhməd Ağasalı oğlu

1930 azərbaycanlı Kürdəmir rayonundakı "Bakı fəhləsi" kolxozunun traktorçusu 266 nömrəli Atakişili seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Cabbarov
Muradxan Mahmud oğlu

1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP Laçın RK-nın birinci katibi 267 nömrəli Laçın seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Kərimov
Şəmsəddin Heydər oğlu

1942 azərbaycanlı Laçın rayonundakı Telman adına kolxozun çobanı 268 nömrəli Hoçaz seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Vəliyeva
Şərqiyyə Əkbər qızı

1931 azərbaycanlı Laçın rayonundakı Kirov adına ətçilik-südçülük sovxozunun sağıcısı 269 nömrəli Pircahan seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
İbrahimova
Şərqiyyə Allahverdi qızı

1944 azərbaycanlı Lənkəran balıq-konserv zavodunun fəhləsi 270 nömrəli Lənkəran birinci şəhər seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Xəlilov
Qurban Əli oğlu

1906 azərbaycanlı Dövlət xadimi 271 nömrəli Lənkəran ikinci şəhər seçki dairəsi Rəyasət Heyətinin sədri
Sadıqov
Fazil Bahadır oğlu

1919 azərbaycanlı "Sovet kəndi" qəzetinin redaktoru 272 nömrəli Lənkəran üçüncü şəhər seçki dairəsi Kənd təsərrüafatı komissiyası
Məmmədov
İsa Əli oğlu

1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lənkəran RK-nın birinci katibi 273 nömrəli Avrora seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Əliyeva
Səmayə Dadaş qızı

1937 azərbaycanlı Lənkəran maşın-sınaq stansiyası təcrübə təsərrüfatının çaybecərmə briqadiri 274 nömrəli Kərgəlan seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Nağıyeva
Ceyran Heydər qızı

1940 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı "Kommunizm" sovxozunun manqabaşçısı 275 nömrəli Girdəni seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Əliyeva
Solmaz Səməd qızı

1944 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı B. Abbasov adına sovxozun manqabaşçısı 276 nömrəli Gərmətük seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Rüstəmzadə
Süleyman Əlabbas oğlu

1906 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 277 nömrəli Port-İliç seçki dairəsi Sədr
Cəfərova
Hacınisə Əbülfəz qızı

1949 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı Nizami adına sovxozun fəhləsi 278 nömrəli Şağləsər seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Ağayev
Babalı Məmiş oğlu

1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lerik RK-nın birinci katibi 279 nömrəli Lerik seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Adınayeva
Rəhilə Kərim qızı

1949 azərbaycanlı Lerik rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun üzvü 280 nömrəli Nüvədi seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Hüseynov
Məmədi Qəribxan oğlu

1934 azərbaycanlı Lerik rayonundakı Fioletov adına kolxozunda çoban 281 nömrəli Çayrüd seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Həsənova
Züleyxa Əsgərəli qızı

1927 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Komsomol" sovxozunda tütüncülük manqasının başçısı 282 nömrəli Masallı seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Ömərov
Zöhrab Mintəha oğlu

1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Masallı RK-nın birinci katibi 283 nömrəli Şərəfə seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Şammədova
Xanımgül Həmid qızı

1939 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Sosializm" sovxozunun sağıcısı 284 nömrəli Banbaşı seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Əzizov
Soltan Hümmət oğlu

1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR sovxozlar naziri 285 nömrəli Kalinovka seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Dadaşov
Müseyib Mirzə oğlu

1896 azərbaycanlı İttifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçı 286 nömrəli Ərkivan seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Nəzərova
Əsbət İsa qızı

1949 azərbaycanlı Masallı rayonundakı S. Şaumyan adına sovxozun fəhləsi 287 nömrəli Boradigah seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Rzayeva
Nurəstə Həsən qızı

1947 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Oktyabr" sovxozunun sağıcısı 288 nömrəli Xıl seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abdullayev
Zülfüqar Səfər oğlu

1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Mirbəşir RK-nın birinci katibi 289 nömrəli Mirbəşir seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Quliyev
Köçəri Cəfər oğlu

1930 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı Frunze adına kolxozun sədri 290 nömrəli Dəmirçilər seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Quliyeva
Şüküfə Bəşir qızı

1935 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı İliç adına kolxozun üzvü 291 nömrəli Evoğlu seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Nəbiyev
Dəmir Məhəmmədəli oğlu

1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Puşkin RK-nın birinci katibi 292 nömrəli Puşkin seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Həsənova
Qızqayıt Salman qızı

1924 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı Telman adına kolxozun sədri 293 nömrəli Xırmandalı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Haqverdiyeva
Pəri Abbas qızı

1948 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı "Kommunizm yolu" kolxozunun briqadiri 294 nömrəli Arxangelovka seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Hüseynova
Fatma Məmməd qızı

1949 azərbaycanlı Saatlı rayonundakı "Moskva" kolxozunun üzvü 295 nömrəli Saatlı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Topçubaşov
Mustafa Ağabəy oğlu

1895 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası prezidentin müavini 296 nömrəli Krasnoselsk seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Babayev
Əlisaab Baba oğlu

1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP Saatlı RK-nın birinci katibi 297 nömrəli Telmankənd seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Əsgərov
İsmayıl Nəsrulla oğlu

1914 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK yanında Partiya Komissiyasının sədri 298 nömrəli Sabirabad seçki dairəsi Mandat komissiyası
Məmmədov
Məmməd Əsgər oğlu

1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Sabirabad RK-nın birinci katibi 299 nömrəli Şıx Salahlı seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Rəsulov
Buludxan Əliağa oğlu

1931 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı "Sovet Azərbaycanı" kolxozunda traktorçu 300 nömrəli Çölbeşdəli seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Mehdizadə
Mehdi Məmməd oğlu

1903 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maarif naziri 301 nömrəli Surra seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasımova
Xavər Əbdülbarı qızı

1946 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı "Leninqrad" kolxozunun üzvü 302 nömrəli Ulacalı seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Aslanova
Zəminə Sərdar qızı

1940 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun briqadiri 303 nömrəli Kürkəndi seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Babayev
Mürsəl Ələkbər oğlu

1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR avtomobil nəqliyyatı naziri 304 nömrəli Salyan şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abbasov
Nadir Xuduş oğlu

1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Salyan RK-nın birinci katibi 305 nömrəli Salyan kənd seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Əlifağa Hacağa oğlu

1936 azərbaycanlı Salyanneft NQÇİ Kürsəngi rayonmühəndis-texnoloji xidməti rəisinin müavini 306 nömrəli Neftçala seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Babayev
Əli İbrahim oğlu

1947 azərbaycanlı S. M. Kirov adına Bankə balıq kombinatının fəhləsi 307 nömrəli Bankə seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Allahverdiyev
Tofiq Əliheydər oğlu

1917 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsinin sədri 308 nömrəli Xıllı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Usubova
Bikə Həbi qızı

1949 azərbaycanlı Salyan rayonundakı Y. Qasımov adına kolxozun üzvü 309 nömrəli Şorsulu seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Hüseynova
Xalidə Abbasqulu qızı

1947 azərbaycanlı Salyan rayonundakı "Yeni Muğan" kolxozunun üzvü 310 nömrəli Arbatan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səlimova
Laura Yunus qızı

1945 azərbaycanlı Salyan rayonundakı 1 nömrəli Şirvan pambıqçılıq sovxozunun fəhləsi 311 nömrəli Qaraçala seçki dairəsi Plan-budcə komissiyası
Əsədov
Hilal Məmməd oğlu

1930 azərbaycanlı Dövlət Plan Komitəsinin sədri 312 nömrəli Qarabağlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
Əli İsmyaıl oğlu

1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri 313 nömrəli Tovuz seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Qambay Ələsgər oğlu

1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR prokuroru 314 nömrəli Xatınlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hacıyev
Adil Xanbaba oğlu

1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Tovuz RK-nın birinci katibi 315 nömrəli Qovlar seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Mustafayeva
Telli Çərkəz qızı

1948 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı S. M. Kirov adına sovxozunun fəhləsi 316 nömrəli Alakol seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Rəhimov
Miqdar Əbdürrəhim oğlu

1916 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin sədri 317 nömrəli Qəribli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əsgərova
Gilas Hümbət qızı

1933 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Nizami adına sovxozun sağıcısı 318 nömrəli Öksüzlü seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sadıqov
İsgəndər Camal oğlu

1930 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı "Qələbə" üzümçülük sovxozunun direktoru 319 nömrəli Aşağı Quşçu seçki dairəsi Mandat komissiyası
İsmayılov
Sərxan Vəliməmməd oğlu

1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ucar RK-nın birinci katibi 320 nömrəli Ucar seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Rəsulova
Nəsibə Əli qızı

1945 azərbaycanlı Ucar rayonundakı Lenin adına kolxozun üzvü 321 nömrəli Qaradağlı seçki dairəsi Təbiəti mühafizə komissiyası
Qurbanov
Məmməd Qurban oğlu

1911 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri 322 nömrəli Küçəkənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyeva
Gülayət Cavad qızı

1929 azərbaycanlı Ucar rayonundakı Nizami adına kolxozun üzvü 323 nömrəli Qazyan seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Rasizadə
Şamil Əlirza oğlu

1915 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 324 nömrəli Füzuli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hacıyev
Hacıməmməd Xasməmməd oğlu

1925 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı N. Nərimanov adına kolxozun briqadiri 325 nömrəli Qaraxanbəyli seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Məmmədov
Əvəz Musa oğlu

1931 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı Partiyanın XXIII qurultayı adına kolxozunun sədri 326 nömrəli Horadiz seçki dairəsi Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Əhmədov
Qədim Şahvəli oğlu

1929 azərbaycanlı Azərbaycan KP Füzuli RK-nın birinci katibi 327 nömrəli Pirəhmədli seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əsgərov
Məmməd Həsən oğlu

1918 azərbaycanlı Şamxor Rayon Partiya komitəsinin birinci katibi 328 nömrəli Təzəkənd seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Ahkadyan
Qoharik Sarkisovna

1924 erməni Xanlar heyvandarlıq sovxozunun sağıcısı 349 nömrəli Xanlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Petrosyan
Arutyun Makiçeviç

1928 erməni Azərbaycan KP Şaumyan (kənd) RK-nın birinci katibi 350 nömrəli Ağcakənd seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Nozdrya
Nikolay İvanoviç

1922 rus Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsi sədrinin müavini 351 nömrəli Şamaxı şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Fətəliyeva
Səriyyə Əbdül qızı

1950 azərbaycanlı Şamaxı rayonundakı S. Ə. Şirvani adına sovxozda manqabaşçısı 352 nömrəli Şamaxı kənd seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Rzayev
Yunis Qəhrəman oğlu

1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şamaxı RK-nın birinci katibi 353 nömrəli Çuxuryurd seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Stepanyan
Cülyeta Mkrtçıyevna

1940 erməni Şamaxı rayonundakı "Pravda" sovxozunun fəhləsi 354 nömrəli Mədrəsə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Popova
Anna Vasilyevna

1924 rus Şamaxı rayonundakı M. Hüseynzadə adına sovxozun direktoru 355 nömrəli Mərəzə seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Hüseynov
Kamran Əsəd oğlu

1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 356 nömrəli Xilmilli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Curuqova
Nənəxanım Əbil qızı

1949 azərbaycanlı Yardımlı rayonundakı M. Hüseynzadə adına kolxozun üzvü 357 nömrəli Yardımlı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Verdiyev
Səfər Xəlil oğlu

1921 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yardımlı RK-nın birinci katibi 358 nömrəli Arus seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bayramov
Fərman Hüseyn oğlu

1936 azərbaycanlı 5 nömrəli tikinti tresti 51 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin elektrik qaynaqçısı 359 nömrəli Naxçıvan birinci şəhər seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Əliyeva
Fəridə Mirzəbağır qızı

1933 azərbaycanlı Naxçıvan şəhərindəki 2 nömrəli orta məktəbin müəllimi 360 nömrəli Naxçıvan ikinci şəhər seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Radayev
Matvey Petroviç

1937 rus Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 361 nömrəli Culfa seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Quliyeva
Şəfiqə Əşrəf qızı

1949 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in Culfa rayonundakı Sabir adına kolxozun sağıcısı 362 nömrəli Əbrəqunis seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Qurbanov
Məmməd Hüseyn oğlu

1925 azərbaycanlı İliç rayonundakı Həzi Aslanov adına kolxozun sədri 363 nömrəli İliç kənd seçki dairəsi Mandat komissiyası
Vəliyev
Bayram Oruc oğlu

1936 azərbaycanlı Sədərək üzümçülük sovxozunun mexanizatoru 364 nömrəli Dəmirçilər seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Abbasova
Lətifə Ramazan qızı

1947 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in İliç rayonundakı N. Nərimanov adına kolxozun üzvü 365 nömrəli Qıvraq seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Poladzadə
Polad Hacıy oğlu

1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR-də Meliorasiya Tikintisi Baş İdarəsinin rəisi 366 nömrəli Yengicə seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Zamanov
Abbas Məmmədtağı oğlu

1924 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini 367 nömrəli Xanlıqlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abdinbəyov
Süleyman Sadıq oğlu

1923 azərbaycanlı Azərittifaqın idarə heyətinin sədri 368 nömrəli Cəhri seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Vəliyev
Yaqub Qulu oğlu

1934 azərbaycanlı Naxçıvan rayonundakı "Kommunizm" kolxozda pambıqçılıq briqadasının briqadiri 369 nömrəli Nehrəm seçki dairəsi Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Karamyan
Armik Aleksandroviç

1918 erməni Azərbaycan SSR meşə və ağac emalı sənayesi naziri 370 nömrəli Yarımca seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimova
Məhcəbin Məmi qızı

1941 azərbaycanlı Y. Məmmədəliyev adına Ordubad baramaaçma fabrikində baramaaçan 371 nömrəli Ordubad seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əliyeva
Səkinə Abbas qızı

1925 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 372 nömrəli Vənənd seçki dairəsi Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Bayramova
Tamara Mahmud qızı

1947 azərbaycanlı Şahbuz rayonundakı 1 nömrəli tütünçülük sovxozunun fəhləsi 373 nömrəli Şahbuz seçki dairəsi Sədr müavini
Qasparyan
Oktyabrina Baqratovna

1931 erməni Stepanakertdəki 5 nömrəli səkkizillik məktəbin müəllimi 374 nömrəli Stepanakert birinci şəhər seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Şeqlov
Georgi Vasilyeviç

1918 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 375 nömrəli Stepanakert ikinci şəhər seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Minasyan
Arsen Asriyeviç

1923 erməni Hadrut rayonundakı Mets-Tağlar üzümçülük sovxozu kompleks briqadasının briqadiri 376 nömrəli Hadrut seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Lalayan
Yequş Haykovna

1918 erməni Mardakert rayonundakı "Bakı fəhləsi" kolxozunda pambıqçılıq briqadasının briqadiri 377 nömrəli Mardakert seçki dairəsi Sədrin müavini
Akopyan
Firuzə Daniyelovna

1928 erməni Mardakert rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun manqabaşçısı 378 nömrəli Leninavan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Volodin
Nikolay İvanoviç

1931 rus Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 379 nömrəli Araçadzor seçki dairəsi Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Aruşanyan
Lemma Ağamalovna

1938 erməni Mardakert rayonundakı "Nor Kyank" kolxozun tütünçük manqasının başçısı 380 nömrəli Arutyunaqomer seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qəribyan
Şmavon Akopoviç

1936 erməni Martuni rayonundakı K. Marks adına kolxozun üzvü 381 nömrəli Martuni seçki dairəsi Mandat komissiyası
Adamyan
Suren Arutyunoviç

1913 erməni Martuni rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun sədri 382 nömrəli Qırmızı Bazar seçki dairəsi Kənd təsərrüfatı komissiyası
Ohancanyan
Muşeq Qriqoriyeviç

1924 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 383 nömrəli Stepanakert kənd seçki dairəsi Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Manasyan
Jenya Andreyevna

1925 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Stepanakert rayonunun Lenin adına kolxozunda baş quşabaxan 384 nömrəli Əsgəran seçki dairəsi Qanunvericilik mulahizələri komissiyası
Əliyev
Nəriman Əhmədov oğlu

1934 azərbaycanlı 92 nömrəli tikinti idarəsinin bənnası 385 nömrəli Şuşa seçki dairəsi Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası

İstinadlar

redaktə
  1. 1 2 3 Азәрбајҹан ССР Али Советинин депутатлары. Сәккизинҹи чағырыш (aze-ru). Бакы: Азәрнәшр. 1973.
  2. 1 2 Итоги выборов и состав депутатов Верховных Советов Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР и местных Советов депутатов трудящихся Азербайджанской ССР, избранных в июне 1971 года (Стат. сборник) (rus). Баку: Азернешр. 1972.
  3. 1 2 Сессија ишә башлады // Коммунист. № 154. 02.07.1971. 1.