Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VIII çağırış deputatlarının siyahısı

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin səkkizinci çağırışı 1971-ci ildən 1974-cü ilədək fəaliyyət göstərmişdir. Səkkizinci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə seçkilər 1971-ci il iyunun 13-də keçirilmişdir. Ali Sovetə cəmi 385 deputat seçilmişdir.

Səkkizinci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin birinci sessiyası

Deputatların 142 nəfəri qadındır ki, bu da əvvəlki çağırışdan 19 nəfər artıq idi.[1]

269 deputat Sov.İKP üzvü və ya üzvlüyünə namizəd, 116 deputat isə bitərəf olmuşdur.[2]

Deputatların tərkibində 193 fəhləkolxozçu olmuşdur ki, bu da ümumi tərkibin 50 faizindən çoxunu təşkil etmiş, 87 deputat partiya orqanlarının, 55 deputat sovet idarələrinin işçisi, 15 deputat isə elm və mədəniyyət xadimi olmuşdur.

203 deputat ali və natamam ali təhsilli, 178 deputat orta, natamam orta və ya orta ixtisas təhsilli, 40 deputat isə elmlər doktoru və elmlər namizədi olmuşdur. Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının yaşa görə tərkibi aşağıdakı rəqəmlərlə ifadə olunur: 57 deputatın yəni deputatların 15 faizinin yaşı 30-dək, 105 deputatın yəni deputatların 28 faizinin yaşı 31-dən 40-dək, 152 deputatın yəni deputatların 39 faizinin yaşı 41-dən 50-dək, 54 deputatın yəni deputatların 14 faizinin yaşı 51-dən 60-dəkdir, 17 deputatın yəni deputatların 4 faizinin yaşı 60-dan yuxarıdır[1].

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 291 deputatı SSRİ ordenləri və medalları ilə təltif edilmişdir. 2 deputat Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, 20 deputat Sosialist Əməyi Qəhrəmanı olmuşdur. 1 deputat "Lenin" mükafatı laureatı və 9 deputat Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur.[1]

Respublika Ali Sovetinin deputatları arasında 293 azərbaycanlı, 46 rus, 29 erməni və ölkəmizin digər millətlərinin 17 nümayəndəsi olmuşdur.[2]

Ali Sovetin sədri — Süleyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə, müavinləri — Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev, Tamara Mahmud qızı Bayramova, Yequş Haykovna Lalayan[ru] və Vladimir Semyonoviç Yeqorixin[3]. Reyasət Heyətinin sədri — Qurban Əli oğlu Xəlilov, müavinləri — Süleyman Azad oğlu Vəzirov (07.02.1973-yə qədər), Muşeq Qriqoryeviç Ohancanyan və Səkinə Abbas qızı Əliyeva[3].

Soyadı, adı və atasının adı Portret Doğum və vəfat illəri Milliyəti İşi Seçki dairəsi Komissiyası
A
Abbasəliyev
Sabit Qasım oğlu

Sabit Abbasəliyev.png 1932 azərbaycanlı Sumqayıt Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi 128 nömrəli Sumqayıt-Gənclər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Abbasov
Qurban Abbasqulu oğlu

Qurban Abbasov.png 1926 azərbaycanlı Xəzər Dəniz Neft Kəşfiyyatı Trestinin müdiri 9 nömrəli Buxta seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Abbasov
Düşəri Xudaverdi oğlu

Düşəri Abbasov.png 1929 azərbaycanlı Kirovabad Sənaye Müəssisələri Tikintisi İdarəsinin 3 nömrəli tresti 34 nömrəli tikinti idarəsinin kompleks briqadasının başçısı 114 nömrəli Kirovabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Abbasov
Nadir Xuduş oğlu

Nadir Abbasov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Salyan RK-nın birinci katibi 205 nömrəli Salyan kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abbasova
Lətifə Ramazan qızı

Lətifə Abbasova.png 1947 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in İliç rayonundakı N. Nərimanov adına kolxozun üzvü 365 nömrəli Qıvraq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abdinbəyov
Süleyman Sadıq oğlu

Süleyman Abdinbəyov.png 1923 azərbaycanlı Azərittifaqın idarə heyətinin sədri 368 nömrəli Cəhri seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abdullayev
Ənvər Ələkbər oğlu

Ənvər Abdullayev.png 1922 azərbaycanlı Neft və Kimya Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri 3 nömrəli Qala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Abdullayev
Zülfüqar Səfər oğlu

Zülfüqar Abdullayev.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Mirbəşir RK-nın birinci katibi 289 nömrəli Mirbəşir seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Abdullayev
Kamal Məmməd oğlu

Kamal Abdullayev (partiya xadimi).png 1922 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yevlax Şəhər Komitəsinin birinci katibi 136 nömrəli Xaldan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Abdullayev
Məzahir Ağaverdi oğlu

Məzahir Abdullayev.png 1911 azərbaycanlı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi 36 nömrəli Buzovna seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Abdullayev
Mikayıl Hüseyn oğlu

Mikayıl Abdullayev.png 1921 azərbaycanlı M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rəssamlıq kafedrasının müdiri 252 nömrəli Alpan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədr müavini
Abdullayev
Nemət Əsəd oğlu

Nemət Abdullayev.png 1917 azərbaycanlı Azərbaycan SSR tədarük nazirinin müavini 339 nömrəli Ləcət seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abdullayev
Hənifə Məmmədağa oğlu

Hənifə Abdullayev.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan SSR səhiyyə naziri 194 nömrəli Cəbrayıl seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abdullayeva
Gülayət Osman qızı

Gülayət Abdullayeva.png 1939 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun manqabaşçısı 182 nömrəli Qaraməryəm seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Abdullayeva
Gülsum Seyfulla qızı

Gülsum Abdullayeva.png 1927 azərbaycanlı Ağsu rayonundakı "Moskva" kolxozunun üzvü 168 nömrəli Çaparlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Abəliyev
Ramazan Cucuy oğlu

Ramazan Abəliyev.png 1938 avar Zaqatala rayonundakı Sov.İKP XXII qurultayı adına kolxozun traktorçusu 208 nömrəli Göyəm seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Ağadadaş
Kərbəlayı oğlu

Ağadadaş Kərbəlay oğlu.png 1926 azərbaycanlı Abşeron Neft-Qazma Trestinin qazma kontorlarında buruq ustası 17 nömrəli Qaradağ seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Ağayev
Babalı Məmiş oğlu

Babalı Ağayev.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lerik RK-nın birinci katibi 279 nömrəli Lerik seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Ağayev
Kamal Əlibala oğlu

Kamal Ağayev.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP Cəbrayıl RK-nın birinci katibi 195 nömrəli Quycaq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Ağayev
Hüseyn Bayram oğlu

Hüseyn Ağayev.png 1926 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun sədri 171 nömrəli Alpout seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Ağamalyan
İzabella İşxanovna

İzabella Ağamalyan.png 1934 erməni Kirovabad yağ-piy kombinatında elevator nəqledicisi 106 nömrəli Kirovabad-Caparidze seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Ağasıyeva
Zərifə Seyfəddin qızı

Zərifə Ağasıyeva.png 1949 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun üzvü 262 nömrəli Bum seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Adamyan
Suren Arutyunoviç

Suren Adamyan.png 1913 erməni Martuni rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun sədri 382 nömrəli Qırmızı Bazar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Adınayeva
Rəhilə Kərim qızı

Rəhilə Adınayeva.png 1949 azərbaycanlı Lerik rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun üzvü 280 nömrəli Nüvədi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Akopyan
Firuzə Daniyelovna

Firuzə Akopyan.png 1928 erməni Mardakert rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun manqabaşçısı 378 nömrəli Leninavan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Allahverdiyev
Allahverdi Əli oğlu

Allahverdi Allahverdiyev.png 1927 azərbaycanlı Zəngilan rayonundakı "Kommuna" kolxozunun sədri 210 nömrəli Mincivan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Allahverdiyev
Məmməd Əli oğlu

Məmməd Allahverdiyev.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Daşkəsən RK-nın birinci katibi 186 nömrəli Dəstəfur seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Allahverdiyev
Tofiq Əliheydər oğlu

Tofiq Allahverdiyev.png 1917 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsinin sədri 308 nömrəli Xıllı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Allahverdiyeva
Şahnaz Əbdülsəməd qızı

Şahnaz Allahverdiyeva.png 1926 azərbaycanlı Leninneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsində neftçıxarma operatoru 28 nömrəli Birinci Razin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Andriyants
Varvara Arşakovna

Varvara Andriyants.png 1940 erməni "Qızıl Oktyabr" mebel fabrikinin bəzəkçisi 47 nömrəli Mayakovski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Aruşanyan
Lemma Ağamalovna

Lemma Aruşanyan.png 1938 erməni Mardakert rayonundakı "Nor Kyank" kolxozun tütünçük manqasının başçısı 380 nömrəli Arutyunaqomer seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Aslanova
Zəminə Sərdar qızı

Zəminə Aslanova.png 1940 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun briqadiri 303 nömrəli Kürkəndi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Aslanova
Şəfiqə Həsən qızı

Şəfiqə Aslanova.png 1949 azərbaycanlı Xaçmaz rayonundakı V. Çkalov adına sovxozun fəhləsi 338 nömrəli Xudat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Ahkadyan
Qoharik Sarkisovna

Qoharik Ahkadyan.png 1924 erməni Xanlar heyvandarlıq sovxozunun sağıcısı 349 nömrəli Xanlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Axundov
Hacağa Məlikməmməd oğlu

Hacağa Axundov.png 1926 azərbaycanlı Kalinin adına təcrübi-eksperimental zavodunda yonucu-tokar 63 nömrəli 28 Aprel adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Axundova
Səyyarə Məhərrəm qızı

Səyyarə Axundova.png 1937 azərbaycanlı Şirvanneft Neft və Qaz Çıxarılma İdarəsində operator 103 nömrəli Əli-Bayramlı üçüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
B
Babayan
Hrant Markaroviç

Hrant Babayan.png 1927 erməni "Kommunist" (erməni dilində) qəzetin redaktoru 62 nömrəli Vağzalyanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Babayev
Bəkir Mirbaba oğlu

Bəkir Babayev.png 1929 azərbaycanlı "Cənub" Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin istehsalat xidməti bazası rəisinin müavini 1 nömrəli Artyom seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənc komissiyası
Babayev
Əli İbrahim oğlu

Əli Babayev.png 1947 azərbaycanlı S. M. Kirov adına Bankə balıq kombinatının fəhləsi 307 nömrəli Bankə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Babayev
Əlisaab Baba oğlu

Əlisaab Babayev.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP Saatlı RK-nın birinci katibi 297 nömrəli Telmankənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Babayev
Köçəri Oruc oğlu

Köçəri Babayev.png 1920 azərbaycanlı Cəbrayıl rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun sədri 196 nömrəli Şükürbəyli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Babayev
Mürsəl Ələkbər oğlu

Mürsəl Babayev.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR avtomobil nəqliyyatı naziri 304 nömrəli Salyan şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Babayev
Rafiq Mehdi oğlu

Rafiq Babayev.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP kimya və neft sənayesi şöbənin müdiri 101 nömrəli Əli-Bayramlı birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Babayeva
Böyükxanım Salman qızı

Böyükxanım Babayeva.png 1923 azərbaycanlı Sumqayıt şəhərindəki 15 nömrəli məktəbin müəllimi 131 nömrəli Tələbə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Babayeva
Yaqut Babakişi qızı

Yaqut Babayeva.png 1947 azərbaycanlı Azərbaycan komsomolunun 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodunda sarıyıcı 47 nömrəli Birinci Montin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Babucev
Sergey Mnatsakanoviç

Sergey Babucev.png 1932 erməni Kirovabad cihazqayırma zavodunun tokarı 102 nömrəli Kirovabad-Şaumyan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Baxışov
Hümbət Murad oğlu

Hümbət Baxışov.png 1934 azərbaycanlı B. Sərdarov adına zavodunun dəmirçisi 22 nömrəli İkinci Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Bağırov
Zakir Nəriman oğlu

Zakir Bağırov.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR mədəniyyət naziri 111 nömrəli Kirovabad-Nizami seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Bağırov
Kamran Məmməd oğlu

Kamran Bağırov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP tikinti və şəhər təsərrüfəti şöbəsinin müdiri 132 nömrəli Yevlax birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Bayramov
Fərman Hüseyn oğlu

Fərman Bayramov.png 1936 azərbaycanlı 5 nömrəli tikinti tresti 51 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin elektrik qaynaqçısı 356 nömrəli Naxçıvan birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Bayramova
Südabə Müzəffər qızı

Südabə Bayramova.png 1949 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı Bəsti Bağırova adına kənd təsərrüfəti artelin üzvü 233 nömrəli Dəliməmmədli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Bayramova
Tamara Mahmud qızı

Tamara Bayramova.png 1947 azərbaycanlı Şahbuz rayonundakı 1 nömrəli tütünçülük sovxozunun fəhləsi 373 nömrəli Şahbuz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədr müavini
Balayev
Qəmbər Bayram oğlu

Qəmbər Balayev.png 1928 azərbaycanlı Oktyabr inqilabı adına Bakı vaqon təmir zavodunda qazançı 57 nömrəli Səməd Vurğun adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Balayev
Hüseynəli Cəbrayıl oğlu

Hüseynəli Balayev.png 1936 azərbaycanlı Xaçmaz rayonundakı 26 Bakı komissarı adına sovxozun briqdiri 335 nömrəli Xaçmaz seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bartaşşuk
Konstantin Petroviç

Konstantin Bartaşşuk.png 1938 rus P. Montin adına neft-mədən maşınqayırma zavodunda tokar 92 nömrəli Şaumyan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komisisyası
Baxışov
Əlövsət Məmmədşah oğlu

Əlövsət Baxışov.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Gədəbəy RK-nın birinci katibi 241 nömrəli Novoivanovka seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bağırzadə
Faiq Məmməd oğlu

Faiq Bağırzadə.png 1926 azərbaycanlı S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru 73 nömrəli Qorki seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Baxşəliyev
Baxşəli Həsən oğlu

Baxşəli Baxşəliyev.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maliyyə naziri 183 nömrəli Çaxırlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Belyayeva
Pelageya İllarionovna

Pelageya Belyayeva.png 1926 rus Azərbaycan Dəmir Yolu Biləcəri stansiyasının vaqon deposunda operator 26 nömrəli Biləcəri seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Benko
Yevgeniya Aleksandrovna

Yevgeniya Benko.png 1938 rus Xaçmaz rayonundakı "İliç yolu" sovxozunun manqabaşçısı 337 nömrəli Nərəcan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bədəlyan
Vartun Arsenovna

Vartun Bədəlyan.png 1923 erməni Daşkəsən rayonundakı "Bakı fəhləsi" sovxozunun sağıcısı 187 nömrəli Bayan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bədirov
Tağı Mürsəl oğlu

Tağı Bədirov.png 1907 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yeyinti sənayesi naziri 169 nömrəli Bərdə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bəşirzadə
Ağa Bəşir oğlu

Ağa Bəşirzadə.png 1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ticarət naziri 99 nömrəli Gənclər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bıçenko
Vasili İliç

Vasili Bıçenko.png 1920 ukraynalı Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Dairəsi siyasi idarəsinin rəisi 76 nömrəli Saray seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Bolibrux
Andrey Vlasoviç

Andrey Bolibrux.png 1921 ukraynalı Sovet Ordusunda xidmət edir 79 nömrəli Mirzə Fətəli Axundov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Bragina
Tatyana Mixaylovna

Tatyana Bragina.png 1926 rus Serebrovski adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin neft və suvurma sexində qurğu operatoru 87 nömrəli Serebrovski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Brızqalin
Sergey Nikolayeviç

Sergey Brızqalin.png 1917 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Baş Tərəvəz və Meyvə Tədarükü, Emalı və Satışı İdarəsinin rəisi 200 nömrəli Yenikənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bullayev
Abdulla Məhəmməd oğlu

Abdulla Bullayev.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qutqaşen RK-nın birinci katibi 259 nömrəli Qutqaşen seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Burlaçenko
Pyotr Dmitriyeviç

Pyotr Burlaçenko.png 1917 rus Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanması siyasi şöbəsinin rəisi 100 nömrəli Dəmiryol seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
C
Cabbarov
Muradxan Mahmud oğlu

Muradxan Cabbarov.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP Laçın RK-nın birinci katibi 267 nömrəli Laçın seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Cəbrayılov
Ənvər Fəttah oğlu

Ənvər Cəbrayılov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri 177 nömrəli Talalar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Cəfərova
Alagöz Həsən qızı

Alagöz Cəfərova.png 1923 azərbaycanlı Yevlax rayonundakı İliç adına kolxozun sədri 135 nömrəli Sovxoz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Cəfərova
Hacınisə Əbülfəz qızı

Hacınisə Cəfərova.png 1949 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı Nizami adına sovxozun fəhləsi 278 nömrəli Şağləsər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Curuqova
Nənəxanım Əbil qızı

Nənəxanım Curuqova.png 1949 azərbaycanlı Yardımlı rayonundakı M. Hüseynzadə adına kolxozun üzvü 357 nömrəli Yardımlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Ç
Çvirov
Aleksandr Ruslanoviç

Aleksandr Çvirov.png 1936 rus "Mühəndis Pustoşkin" teploxodunun baş motorçusu 11 nömrəli İliç seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Çələbiyev
İsgəndər Baba oğlu

İsgəndər Çələbiyev.png 1931 azərbaycanlı Qax rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun çobanı 235 nömrəli Qaxingiloy seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
D
Dadaşov
Müseyyib Mirzə oğlu

Müseyib Dadaşov.png 1896 azərbaycanlı İttifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçı 286 nömrəli Ərkivan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Dibirova
Səfiyyə Hacı qızı

Səfiyə Dibirova.png 1933 azərbaycanlı Qax Rayon Partiya Komitəsinin Birinci Katibi 296 nömrəli Tasmalı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Dünyamalıyev
Musa Allahverdi oğlu

Musa Dünyamalıyev.png 1930 azərbaycanlı Qazax rayonundakı "Ceyrançöl" qoyunçuluq sovoxzunun baş çobanı 227 nömrəli Poylu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
E
Eldarov
Adil Babay oğlu

Adil Eldarov.png 1924 azərbaycanlı Respublika yüngül sənayesi nazirinin birinci müavini 181 nömrəli Göyçay kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Ə
Əbdülrəhimov
Əlövsət İbrahim oğlu

Əlövsət Əbdülrəhimov.png 1912 azərbaycanlı Lenin ordenli Bakı Tunel Tikintisi İdarəsinin rəisi 96 nömrəli Tikinti seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əbilova
Güllü Əbil qızı

Güllü Əbilova.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Rəyasət Heyətinin katibi 334 nömrəli Xaçmaz şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əzizov
Soltan Hümmət oğlu

Soltan Əzizov.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR sovxozlar naziri 285 nömrəli Kalinovka seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əyyubov
Yaqub Abdulla oğlu

Yaqub Əyyubov.png 1945 azərbaycanlı Azərbaycan Politexnik İnstitutu tikinti fakültəsinin tələbəsi 77 nömrəli Nərimanov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Ələkbərova
Sadəgül Mahmud qızı

Sadəgül Ələkbərova.png 1944 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı partiyanın XXII qurultayı adına kolxozun üzvü 152 nömrəli Ağdaş seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Ələsgərova
Ülfət Ələkbər qızı

Ülfət Ələsgərova.png 1932 azərbaycanlı 3 nömrəli Kirovabad şəhər birləşmiş xəstəxanasının həkim-pediatrı 110 nömrəli Kirovabad-Əzizbəyov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əliyev
Qəzənfər Kərim oğlu

Qəzənfər Əliyev (dəmiryolçu).png 1927 azərbaycanlı Kirovabad stansiyası lokomotiv deposunun elektrovoz maşinisti 113 nömrəli Kirovabad-Vağzalyanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Əliyev
Qurban Həsən oğlu

Qurban Əliyev.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ali, orta və ixtisas təhsili naziri 12 nömrəli Çkalov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyev
Ələkbər Əbdüləli oğlu

Ələkbər Əliyev.png 1929 azərbaycanlı Bakı avtomobil ehtiyat hissələri zavodunun tokarı 98 nömrəli Lenin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əliyev
Nəriman Əhmədov oğlu

Nəriman Əliyev.png 1934 azərbaycanlı 92 nömrəli tikinti idarəsinin bənnası 385 nömrəli Şuşa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Əliyev
Nürəddin Məcid oğlu

Nurəddin Əliyev.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan Mülki Aviasiya İdarəsinin rəisi 33 nömrəli Birinci Zabrat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əliyev
Sabir Məmmədbala oğlu

Sabir Əliyev.png 1933 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Bakı metropolitenində elektrik qatarın baş maşinisti 55 nömrəli Mustafa Sübhi adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əliyev
Teymur Süleyman oğlu

Teymur Əliyev.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri 204 nömrəli Zaqatala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əliyev
Heydər Əlirza oğlu

Heydər Əliyev.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 30 nömrəli Leninneft seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyev
Həsən Musa oğlu

Həsən Əliyev01.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdam RK-nın birinci katibi 150 nömrəli Xındrıstan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əliyeva
Zivər Həsən qızı

Zivər Əliyeva.png 1932 azərbaycanlı Yevlax tütün-fermentasiya zavodunda çeşidləyici 133 nömrəli Yevlax ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əliyeva
Yaxşıxanım Bəxtiyar qızı

Yaxşıxanım Əliyeva.png 1947 azərbaycanlı Abşeron rayonundakı Məmmədli südçülük sovxozunda sağıcı 161 nömrəli Ceyranbatan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Əliyeva
Gülayət Cavad qızı

Gülayət Əliyeva.png 1929 azərbaycanlı Ucar rayonundakı Nizami adına kolxozun üzvü 323 nömrəli Qazyan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Əliyeva
Minayə Mirzəbala qızı

Minayə Əliyeva.png 1949 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı "Moskva" kolxozunun manqabaşçısı 192 nömrəli Novoqolovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əliyeva
Səkinə Abbas qızı

Səkinə Əliyeva.png 1925 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 372 nömrəli Vənənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Əliyeva
Səmayə Dadaş qızı

Səmayə Əliyeva.png 1937 azərbaycanlı Lənkəran maşın-sınaq stansiyası təcrübə təsərrüfatının çaybecərmə briqadiri 274 nömrəli Kərgəlan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Əliyeva
Solmaz Səməd qızı

Solmaz Əliyeva.png 1944 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı B. Abbasov adına sovxozun manqabaşçısı 276 nömrəli Gərmətük seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Əliyeva
Fatma Ələkbər qızı

Fatma Əliyeva01.png 1937 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun üzvü 140 nömrəli Şirvanlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Əliyeva
Fəridə Mirzəbağır qızı

Fəridə Əliyeva.png 1933 azərbaycanlı Naxçıvan şəhərindəki 2 nömrəli orta məktəbin müəllimi 360 nömrəli Naxçıvan ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Əliyeva
Şamama Tanrıverdi qızı

Şamama Əliyeva.png 1938 azərbaycanlı Yevlax rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun üzvü 134 nömrəli Malbinəsi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Əmənov
Akif Məmi oğlu

Akif Əmənov.png 1942 azərbaycanlı Şirvan Neft Qazma Trestinin 3 nömrəli qazma kontorunda buruq ustası 102 nömrəli Əli-Bayramlı ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Əmirov
Fikrət Məşədicəmil oğlu

Fikrət Əmirov.png 1922 azərbaycanlı Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi 108 nömrəli Kirovabad-Sabir seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Əsədov
Əli Həzrətqulu oğlu

Əli Əsədov.png 1928 azərbaycanlı L. Şmidt adına zavodunun qəlibçisi 39 nömrəli Şmidt seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əsədov
Hilal Məmməd oğlu

Hilal Əsədov.png 1930 azərbaycanlı Dövlət Plan Komitəsinin sədri 312 nömrəli Qarabağlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əsədullayev
Əlibala Bəhram oğlu

Əlibala Əsədullayev.png 1928 azərbaycanlı Azərbaycan Neft Sənayesi Maşınqayırma Birliyinin rəisi 27 nömrəli Razin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əsgərov
İsmayıl Nəsrulla oğlu

İsmayıl Əsgərov.png 1914 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK yanında Partiya Komissiyasının sədri 298 nömrəli Sabirabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Əsgərov
Məmməd Həsən oğlu

Məmməd Əsgərov.png 1918 azərbaycanlı Şamxor Rayon Partiya komitəsinin birinci katibi 328 nömrəli Təzəkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Əsgərov
Rafiq Qəmbər oğlu

Rafiq Əsgərov.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan LKGİ MK-nın birinci katibi 83 nömrəli Yeni Suraxanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Əsgərova
Gilas Hümbət qızı

Gilas Əsgərova.png 1933 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Nizami adına sovxozun sağıcısı 318 nömrəli Öksüzlü seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əfəndiyev
Fikrət Şərif oğlu

Fikrət Əfəndiyev.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zərdab RK-nın birinci katibi 211 nömrəli Zərdab seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əfəndiyev
Hacıbaba Şərif oğlu

Hacıbaba Əfəndiyev.png 1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri 149 nömrəli Qiyaslı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əhmədov
Qədim Şahvəli oğlu

Qədim Əhmədov.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan KP Füzuli RK-nın birinci katibi 327 nömrəli Pirəhmədli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Əhmədov
Nazir Laçın oğlu

Nazir Əhmədov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zaqatala RK-nın birinci katibi 205 nömrəli Muxax seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Əhmədov
Nəcməddin Xələf oğlu

Nəcməddin Əhmədov.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Nərimanov RK-nın birinci katibi 50 nömrəli Qaqarin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Əhmədov
Fikrət Həmid oğlu

Fikrət Əhmədov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK elm və tədris müəssisələri şöbəsinin müdiri 7 nömrəli Bayıl seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Əhmədova
Gülzar Əli qızı

Gülzar Əhmədova.png 1929 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Bakı toxuculuq kombinatı toxuma fabrikinin usta köməkçisi 89 nömrəli Fabrik seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
F
Faykina
Raisa Vasilyevna

Raisa Faykina.png 1950 rus S. Orconikidze adına Kirovabad toxuculuq kombinatının toxucusu 112 nömrəli Kirovabad-Oktyabr seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Fərzəliyev
Qədir Vəli oğlu

Qədir Fərzəliyev.png 1937 azərbaycanlı Orconikidzeneft Neft və Qazçıxarma İdarəsinin beşinci mədənində neftçıxarma ustası 86 nömrəli Dzerjinski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Fərzəliyev
İslam Zülfüqar oğlu

İslam Fərzəliyev.png 1922 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdaş RK-nın birinci katibi 155 nömrəli Ləki seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Fətəliyeva
Səriyyə Əbdül qızı

Səriyyə Fətəliyeva.png 1950 azərbaycanlı Şamaxı rayonundakı S. Ə. Şirvani adına sovxozda manqabaşçısı 352 nömrəli Şamaxı kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Fleqontova
Anna Alekseyevna

Anna Fleqontova.png 1929 azərbaycanlı N. Nərimanov adına corab-trikotaj kombinatında usta köməkçisi 60 nömrəli Dimitrov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
G
Gevorkov
Boris Sarkisoviç

Boris Gevorkov.png 1932 erməni Kirov Partiya Rayon Komitəsinin birinci katibi 23 nömrəli Üçüncü Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
H
Haqverdiyeva
Pəri Abbas qızı

Pəri Haqverdiyeva.png 1948 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı "Kommunizm yolu" kolxozunun briqadiri 294 nömrəli Arxangelovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Hacəhmədova
Alagöz Ramazan qızı

Alagöz Hacəhmədova.png 1940 azərbaycanlı Zaqatala rayonundakı İliç adına kolxozun üzvü 207 nömrəli Əliabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Hacıbalayev
Sultanhəmid Şahmərdan oğlu

Sultanhəmid Hacıbalayev.png 1937 ləzgi Azərbaycan KP Qusar RK-nın birinci katibi 255 nömrəli Hil seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Hacıyev
Adil Xanbaba oğlu

Adil Hacıyev.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Tovuz RK-nın birinci katibi 315 nömrəli Qovlar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Hacıyev
Bəhmən Əbiş oğlu

Bəhman Hacıyev.png 1926 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin rəisi 2 nömrəli Gürgan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Hacıyev
Hacıməmməd Xasməmməd oğlu

Hacıməmməd Hacıyev.png 1925 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı N. Nərimanov adına kolxozun briqadiri 325 nömrəli Qaraxanbəyli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Hacıyeva
Qəndaf Bayram qızı

Qəndaf Hacıyeva.png 1928 azərbaycanlı Kirovabad alüminium zavodunda vaqonboşaltma maşinisti 117 nömrəli Kirovabad-Nərimanov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Haşımov
Cabbar Əzim oğlu

Cabbar Haşımov.png 1925 azərbaycanlı Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsinin rəisi 94 nömrəli Qaraxanbəyli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Heydərov
Arif Nəzər oğlu

Arif Heydərov.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan SSR daxili işlər naziri 68 nömrəli Sovet seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həbibova
Sürəyya Qara qızı

Sürəyya Həbibova.png 1939 azərbaycanlı Kəlbəcər rayonundakı "Pravda" kolxozunun sağıcısı 242 nömrəli Kəlbəcər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Həkimov
Kamil Əlisoltan oğlu

Kamil Həkimov.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR neftayırma və neft kimyası sənayesi naziri 93 nömrəli Qarayev seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həsənov
Arif Həsən oğlu

Arif Həsənov.png 1927 azərbaycanlı Mingəçevir Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi 120 nömrəli Mingəçevir ikinci sol sahil seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Həsənov
Pənah Allahverdi oğlu

Pənah Həsənov.png 1930 azərbaycanlı İmişli rayonundakı M. B. Qasımov adına kolxozun tarlaçılıq briqadasının başçısı 216 nömrəli Bir may seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Həsənova
Qızqayıt Salman qızı

Qızqayıt Həsənova.png 1924 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı Telman adına kolxozun sədri 293 nömrəli Xırmandalı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həsənova
Züleyxa Əsgərəli qızı

Züleyxa Həsənova01.png 1927 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Komsomol" sovxozunda tütüncülük manqasının başçısı 282 nömrəli Masallı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Həsənova
Züleyxa Məhərrəm qızı

Züleyxa Həsənova.png 1923 azərbaycanlı Mingəçevir Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 121 nömrəli Mingəçevir sağ sahil seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Həsənova
Gülüstan Ağəli qızı

Gülüstan Həsənova.png 1925 azərbaycanlı İsmayıllı rayonundakı "Sovet Azərbaycanın 40 illiyi" sovxozunun sağıcısı 220 nömrəli Qoşakənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Həsənova-Əliyeva
Diləfruz İsaq qızı

Diləfruz Həsənova-Əliyeva.png 1947 azərbaycanlı 1 nömrəli Balı tikiş fabrikinin tikişçisi 13 nömrəli Lermontov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Hidayətova
Həcər Baba qızı

Həcər Hidayətova.png 1939 azərbaycanlı Xaçmaz rayoundakı 1 nömrəli tərəvəzçilik sovxozunun fəhləsi 336 nömrəli Çarxı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Hümmətova
Sürmayə Adil qızı

Sürmayə Hümmətova.png 1928 azərbaycanlı Şəki 1 nömrəli baramaaçma fabrikinin baramaaçanı 138 nömrəli Şəki ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Hüseynov
Vasif Səfərəli oğlu

Vasif Hüseynov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağsu RK-nın birinci katibi 167 nömrəli Qaraqoyunlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Hüseynov
Kamran Əsəd oğlu

Kamran Hüseynov.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 356 nömrəli Xilmilli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Məmədi Qəribxan oğlu

Məmədi Hüseynov.png 1934 azərbaycanlı Lerik rayonundakı Fioletov adına kolxozunda çoban 281 nömrəli Çayrüd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Hüseynov
Mikayıl Ələsgər oğlu

Mikayıl Hüseynov.png 1905 azərbaycanlı Azərbaycan Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru 67 nömrəli Məktəb seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Hüseynova
Dəryaxanım Abbas qızı

Dəryaxanım Hüseynova.png 1947 azərbaycanlı "Bakı fəhləsi" zavodunun krançısı 34 nömrəli Maştağa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və komunnal təsərrüfatı komissiyası
Hüseynova
Maral Mənsim qızı

Maral Hüseynova.png 1941 azərbaycanlı Astara rayonundakı V. İ. Lenin adına subtropik bitkilər sovxozunun manqabaşçısı 160 nömrəli Ərçivan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Hüseynova
Fatma Məmməd qızı

Fatma Hüseynova01.png 1949 azərbaycanlı Saatlı rayonundakı "Moskva" kolxozunun üzvü 295 nömrəli Saatlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Hüseynova
Xalidə Abbasqulu qızı

Xalidə Hüseynova.png 1947 azərbaycanlı Salyan rayonundakı "Yeni Muğan" kolxozunun üzvü 310 nömrəli Arbatan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
X
Xankişiyev
Xanbala Həbib oğlu

Xanbala Xankişiyev.png 1933 azərbaycanlı Əzizbəyovneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsi mərkəzi mühəndis-texnoloji xidmətinin növbə rəisi 5 nömrəli Şüvəlan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Xəlilov
Qurban Əli oğlu

Qurban Xəlilov.png 1906 azərbaycanlı Dövlət xadimi 271 nömrəli Lənkəran ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyətinin sədri
Xəlilov
Məmməd Rza oğlu

Məmməd Xəlilov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatı naziri 173 nömrəli Güloğlular seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Xəlilova
Zərifə Məmmədəli qızı

Zərifə Xəlilova.png 1932 azərbaycanlı 5 nömrəli Bakı çörək zavodunda çörəkçi-usta 82 nömrəli Musabəyov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Xocaxov
İbrahim Ömər oğlu

İbrahim Xocaxov.png 1926 ləzgi Balakən rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun briqadiri 175 nömrəli Qazma seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İ
İbrahimov
Abdulla Hacıbaba oğlu

Abdulla İbrahimov.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin sədri 340 nömrəli Qusarçay seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
Əli İsmyaıl oğlu

Əli İbrahimov.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri 313 nömrəli Tovuz seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
Məmmədağa Məmməd oğlu

Məmmədağa İbrahimov.png 1934 azərbaycanlı Azərbaycan KP Astara RK-nın birinci katibi 164 nömrəli Pensər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
İbrahimov
Hacağa Xəlil oğlu

Hacağa İbrahimov.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 230 nömrəli Qasım İsmayılov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimova
Şərqiyyə Allahverdi qızı

Şərqiyyə İbrahimova.png 1944 azərbaycanlı Lənkəran balıq-konserv zavodunun fəhləsi 270 nömrəli Lənkəran birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
İvanova
Rimma Konstantinovna

Rimma İvanova.png 1940 rus M. Əzizbəyov adına Sumqayıt xlorlu üzvi məhsullar kombinatı 5 nömrəli sexinin aparatçısı 140 nömrəli Corat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
İsayev
Vyaçeslav Alekseyeviç

Vyaçeslav İsayev.png 1940 rus 26 Bakı komissarı adına Lenin ordenli mexanizm təmiri zavodunun tokarı 59 nömrəli Hüsü Hacıyev adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
İsayev
Nəriman Ağaxan oğlu

Nəriman İsayev.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Quraşdırma və Xüsusi Tikinti İşləri İdarəsinin rəisi 118 nömrəli Kirovabad-Orconikidze seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İsayeva
Şəkər Allahverən qızı

Şəkər İsayeva.png 1933 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı Orconikidze adına kolxozun üzvü 231 nömrəli Naftalan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
İsmayılov
Vahid Aslan oğlu

Vahid İsmayılov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağcabədi RK-nın birinci katibi 158 nömrəli Üzeyirkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
İsmayılov
Qurban Nəcəf oğlu

Qurban İsmayılov.png 1916 azərbaycanlı Zaqafqaziya Layihə-Quraşdırma İşləri İdarəsində lehimləyici 58 nömrəli C. Cabbarlı adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
İsmayılov
Yaqub Abbasəli oğlu

Yaqub İsmayılov.png 1916 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Tikinti İşləri Komitəsinin sədri 221 nömrəli Qazax seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
İsmayılov
Sərxan Vəliməmməd oğlu

Sərxan İsmayılov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ucar RK-nın birinci katibi 320 nömrəli Ucar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
K
Karamyan
Armik Aleksandroviç

Armik Karamyan.png 1918 erməni Azərbaycan SSR meşə və ağac emalı sənayesi naziri 370 nömrəli Yarımca seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimov
Elxan Böyük oğlu

Elxan Kərimov.png 1933 azərbaycanlı Orconikidze Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi 85 nömrəli Əmircan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Kərimov
Yusif Hüseynağa oğlu

Yusif Kərimov.png 1925 azərbaycanlı Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi Daxili İşlər İdarəsinin rəisi 84 nömrəli Orconikidze seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Kərimov
Mürşüd Yədulla oğlu

Mürşüd Kərimov.png 1928 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı N. Nərimanov adına sovxozun briqadiri 190 nömrəli Xanəgah seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimov
Nazir Qibləli oğlu

Nəzir Kərimov.png 1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zəngilan RK-nın birinci katibi 209 nömrəli Zəngilan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Kərimov
Niyaz Əvəz oğlu

Niyaz Kərimov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP İmişli RK-nın birinci katibi 214 nömrəli İmişli kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Kərimov
Şakir Kərim oğlu

Şakir Kərimov.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lenin RK-nın birinci katibi 37 nömrəli Bilgəh seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Kərimov
Şəmsəddin Heydər oğlu

Şəmsəddin Kərimov.png 1942 azərbaycanlı Laçın rayonundakı Telman adına kolxozun çobanı 268 nömrəli Hoçaz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Kərimov
Şıxsəid Kərim oğlu

Şıxsəid Kərimov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Abşeron RK-nın birinci katibi 162 nömrəli Giləzi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Kərimova
Məhcəbin Məmi qızı

Məhcəbin Kərimova.png 1941 azərbaycanlı Y. Məmmədəliyev adına Ordubad baramaaçma fabrikində baramaaçan 371 nömrəli Ordubad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Kirsanov
Yakov Mixayloviç

Yakov Kirsanov.png 1907 rus Azərbaycan KP MK-nın ümumi şöbəsinin 48 nömrəli Azərneftmaş seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Korıtin
Yuri Vladimiroviç

Yuri Korıtin.png 1940 rus Vorovski adına Bakı tökmə-mexanizm zavodunun frezerçisi 41 nömrəli 26-lar adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Korolenko
Qriqori Andreyeviç

Qriqori Korolenko.png 1923 rus Sovet Ordusunda xidmət edir 163 nömrəli Astara seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kosovets
Aleksandr Kiriloviç

Aleksandr Kosovets.png 1918 ukraynalı Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsi qoşunları rəisinin müavini 189 nömrəli Prişib seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Krasiçkova
İrina Semyonovna

İrina Krasiçkova.png 1948 rus Kirov elektrik şəbəkəsində elektrik montyoru-releçi 24 nömrəli Dördüncü Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Kudelkin
Yaroslav Maksimoviç

Yaroslav Kudelkin.png 1925 rus Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanmasının komandanı 8 nömrəli Qırmızı Donanma seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Kuznetsova
Zoya Nikolayevna

Zoya Kuznetsova.png 1925 rus Lenin elektrik şəbəkəsinin elektrik montyoru 32 nömrəli Balaxanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Kulikova
Raisa Yakovlevna

Raisa Kulikova.png 1939 rus 3 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin dəstləşdiricisi 70 nömrəli "Qırmızı Şərq" seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Küküyeva
Rəfiqə Müsrüf qızı

Rəfiqə Küküyeva.png 1947 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı Kuybışev adına kolxozun üzvü 260 nömrəli Hacallı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Q
Qalstyan
Siruhi Petrosovna

Siruhi Qalstyan.png 1922 erməni Şaumyan (kənd) rayonundakı Lenin adına kolxozun sağıcısı 349 nömrəli Şaumyan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qalustyan
Edenya Semyonoviç

Edenya Qalustyan.png 1935 erməni "Kommunist" nəşriyyatının çapçısı 72 nömrəli Aşağı Dağlıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Qaravəliyev
Barat Süleyman oğlu

Barat Qaravəliyev.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qazax Rayon Komitəsinin birinci katibi 228 nömrəli Marksovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Qarayeva
Nadya Paşa qızı

Nadya Qarayeva.png 1941 azərbaycanlı Qazax rayonun Vaqif adına üzümçülük sovxozunun fəhləsi 224 nömrəli Kosalar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Qasımov
İmran Haşım oğlu

İmran Qasımov.png 1918 azərbaycanlı Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi 225 nömrəli Ağstafa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Qasımova
Rəfiqə Kamal qızı

Rəfiqə Qasımova.png 1947 azərbaycanlı Quba rayonu Qonaqkənd Kənd Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 253 nömrəli Qonaqkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Qasımova
Xavər Əbdülbarı qızı

Xavər Qasımova.png 1946 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı "Leninqrad" kolxozunun üzvü 302 nömrəli Ulacalı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Qardaşov
Ramiz Şıxəmir oğlu

Ramiz Qardaşov.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP İsmayıllı RK-nın birinci katibi 218 nömrəli Basqal seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasparyan
Qriqori Qriqoryeviç

Qriqori Qasparyan.png 1935 erməni Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 2 nömrəli evtikmə kombinatında quruşdırıcılar briqadiri 49 nömrəli Yeni İnqilab seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasparyan
Mejlum Arakeloviç

Mejlum Qasparyan.png 1923 erməni Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsinin katibi 331 nömrəli Qızılca seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Qasparyan
Oktyabrina Baqratovna

Oktyabrina Qasparyan.png 1931 erməni Stepanakertdəki 5 nömrəli səkkizillik məktəbin müəllimi 374 nömrəli Stepanakert birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Qəmbərova
Zeynəb Çərkəz qızı

Zeynəb Qəmbərova.png 1931 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı "Şəfəq" kolxozunun sədri 154 nömrəli Qolqəti seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Qəribyan
Şmavon Akopoviç

Şmavon Qəribyan.png 1936 erməni Martuni rayonundakı K. Marks adına kolxozun üzvü 381 nömrəli Martuni seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Qəhrəmanov
Talıb Heydər oğlu

Talıb Qəhrəmanov.png 1930 azərbaycanlı Xanlar rayonundakı "Bolqarıstan" sovxozunun mexanizatoru 333 nömrəli Qovlarsarı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Qriqoryan
Samvel Avanesoviç

Samvel Qriqoryan.png 1907 erməni "Qarakan Adrbedjan" jurnalının baş redaktoru 343 nömrəli Dəllər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Quliyev
Behbud Həsən oğlu

Behbud Quliyev.png 1935 azərbaycanlı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikası Birliyinin Ağdam rayon birləşməsində traktorçu 148 nömrəli Ağdamkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Quliyev
Boran Habil oğlu

Boran Quliyev.png 1929 azərbaycanlı Xanlar rayonundakı "Qırmızı Samux" qoyunçuluq sovxozunda briqadir 332 nömrəli Səfərəliyev seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Quliyev
Danil Piri oğlu

Danil Quliyev.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 75 nömrəli Oktyabr seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Quliyev
Əli Musa oğlu

Əli Quliyev.png 1912 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru 91 nömrəli Neft-zavod seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Quliyev
Köçəri Cəfər oğlu

Köçəri Quliyev.png 1930 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı Frunze adına kolxozun sədri 290 nömrəli Dəmirçilər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Quliyev
Murtuz Heydər oğlu

Murtuz Quliyev.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Hərbi komissarı 116 nömrəli Kirovabad-Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Quliyeva
Badam Oruc qızı

Badam Quliyeva.png 1924 azərbaycanlı Qubadlı rayonundakı S. Vurğun adına kolxozun sağıcısı 245 nömrəli Xanlıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Quliyeva
Maral Rüstəm qızı

Maral Quliyeva.png 1935 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı "Sosializm" kolxozunun pambıqçılıq manqasının başçısı 342 nömrəli Şamxor kənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Quliyeva
Şəfiqə Əşrəf qızı

Şəfiqə Quliyeva.png 1949 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in Culfa rayonundakı Sabir adına kolxozun sağıcısı 362 nömrəli Əbrəqunis seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Quliyeva
Şüküfə Bəşir qızı

Şükufə Quliyeva.png 1935 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı İliç adına kolxozun üzvü 291 nömrəli Evoğlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Qurbanov
Məmməd Qurban oğlu

Məmməd Qurbanov.png 1911 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri 322 nömrəli Küçəkənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qurbanov
Məmməd Hüseyn oğlu

Məmməd Qurbanov01.png 1925 azərbaycanlı İliç rayonundakı Həzi Aslanov adına kolxozun sədri 363 nömrəli İliç kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Qurbanova
Familə Şabaləd qızı

Familə Qurbanova.png 1947 azərbaycanlı kürdəmir rayonundakı "Oktyabr" kolxozunun üzvü 264 nömrəli Sığırlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Qurbanova
Hökümə Abbasəli qızı

Hökümə Qurbanova.png 1913 azərbaycanlı M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının artisti 142 nömrəli Cəfərabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Qurviç
Yefim Qriqoriyeviç

Yefim Qurviç.png 1917 yəhudi Azərinformun direktoru 38 nömrəli Fioletov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Qusev
Pyotr Terentyeviç

Pyotr Qusev.png 1920 rus Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurasının katibi 71 nömrəli Qədirli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
L
Lalayan
Yequş Haykovna

Equş Lalayan.png 1918 erməni Mardakert rayonundakı "Bakı fəhləsi" kolxozunda pambıqçılıq briqadasının briqadiri 377 nömrəli Mardakert seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədrin müavini
Ləmbəranski
Əliş Cəmil oğlu

Əliş Ləmbəranski.png 1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 54 nömrəli Nəsimi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
M
Mayorov
Veniamin Stepanoviç

Veniamin Mayorov.png 1930 rus Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci müavini 4 nömrəli Binə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Manasyan
Jenya Andreyevna

Jenya Manasyan.png 1925 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Stepanakert rayonunun Lenin adına kolxozunda baş quşabaxan 384 nömrəli Əsgəran seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mulahizələri komissiyası
Mahmudzadə
Xanımzər İsmayıl qızı

Xanımzər Mahmudzadə.png 1936 azərbaycanlı Şəki rayonundakı "Kommunist" kolxozunun üzvü 143 nömrəli Böyük Dəhnə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mulahizələri komissiyası
Melkumyan
Nikolay Petroviç

Nikolay Melkumyan.png 1930 erməni Azərbaycan Rabitə Müəssisələri Tikinti Tresti tikimti-quraşdırma idarəsinin rəngsazı 43 nömrəli İdman seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları komissiyası
Merzlikina
Anna İvanovna

Anna Merzlikina.png 1935 rus Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunun baş aparatçısı 122 nömrəli Sumqayıt seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mehdizadə
Mehdi Məmməd oğlu

Mehdi Mehdizadə.png 1903 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maarif naziri 301 nömrəli Surra seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mehdiyeva
Sara Musa qızı

Sara Mehdiyeva.png 1935 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına Bakı neftayırma zavodunun operatoru 90 nömrəli Əhmədli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Məmmədzadə
Ramiz Hüseynqulu oğlu

Ramiz Məmmədzadə.png 1935 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təşkilat-partiya işi şöbəsinin müdiri 65 nömrəli Əzizbəyov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Məmmədov
Ağan Qeyrət oğlu

Ağan Məmmədov.png 1933 azərbaycanlı İmişli Rayon Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 215 nömrəli Qaradonlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
Aydın Yusif oğlu

Aydın Məmmədov.png 1932 azərbaycanlı Bakı Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 14 nömrəli Nizami adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Məmmədov
Bəxtiyar Məmmədrza oğlu

Bəxtiyar Məmmədov.png 1925 azərbaycanlı Azərneft Birliyi 26 Bakı komissarı adına Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin rəisi 20 nömrəli Ələt seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Məmmədov
Qambay Ələsgər oğlu

Qambay Məmmədov.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR prokuroru 314 nömrəli Xatınlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Eyvaz Əbdülrəhim oğlu

Eyvaz Məmmədov.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ədliyyə naziri 51 nömrəli Alatava seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Əvəz Musa oğlu

Əvəz Məmmədov.png 1931 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı Partiyanın XXIII qurultayı adına kolxozunun sədri 326 nömrəli Horadiz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Əlifağa Hacağa oğlu

Əlifağa Məmmədov.png 1936 azərbaycanlı Salyanneft NQÇİ Kürsəngi rayonmühəndis-texnoloji xidməti rəisinin müavini 306 nömrəli Neftçala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Məmmədov
Zirəddin Əhməd oğlu

Zirəddin Məmmədov.png 1928 azərbaycanlı Dəmirçilər Kənd Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 226 nömrəli Kalininkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
İsa Əli oğlu

İsa Məmmədov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lənkəran RK-nın birinci katibi 273 nömrəli Avrora seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Məmmədov
Məmməd Əsgər oğlu

Məmməd Məmmədov.png 1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Sabirabad RK-nın birinci katibi 299 nömrəli Şıx Salahlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
Möhəbəddin Süleyman oğlu

Möhəbəddin Məmmədov.png 1930 azərbaycanlı Bakı lokomotiv deposunun təlimatçı-maşinist 66 nömrəli Bakıxanov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Məmmədov
Müslüm Rəcəb oğlu

Müslüm Məmmədov (nazir).png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Nəsimi RK-nın birinci katibi 64 nömrəli Sverdlov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Məmmədov
Tokay Həbib oğlu

Tokay Məmmədov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Rəssamlar İttifaqının sədri 222 nömrəli Daş Salahlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Məmmədov
Umud Bibiqulu oğlu

Umud Məmmədov.png 1932 azərbaycanlı 2 nömrəli Bakı Şəhər Tikinti Tresti 24 nömrəli tikinti idarəsinin suvaqçılar briqadiri 40 nömrəli Çapayev seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
Xəlil Məmməd oğlu

Xəlil Məmmədov.png 1916 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsinin sədri 137 nömrəli Şəki birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Məmmədov
Cavanşir Ağalı oğlu

Cavanşir Məmmədov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Jdanov RK-nın birinci katibi 201 nömrəli Jdanov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Məmmədova
Əminə Rəhim qızı

Əminə Məmmədova.png 1936 azərbaycanlı 1 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin motorçusu 16 nömrəli Kommunist seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədova
Mədinə Nurməmməd qızı

Mədinə Məmmədova.png 1936 azərbaycanlı Bakı quşçuluq fabrikinin quşabaxanı 160 nömrəli Xırdalan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Məmmədova
Pakizə Qəni qızı

Pakizə Məmmədova.png 1948 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı S. Şaumyan adına kolxozun üzvü 202 nömrəli Eyvazallar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Məhərrəmova
Ağca Ağacan qızı

Ağca Məhərrəmova.png 1942 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı S. Vurğun adına kolxozun manqabaşçısı 157 nömrəli Ağcabədi kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Mikayılova
Türfə Məhəmməd qızı

Türfə Mikayılova.png 1948 azərbaycanlı Dəvəçi rayonundakı Pirəbədil südçülük sovxozunun fəhləsi 199 nömrəli Kuybışevkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Minasyan
Arsen Asriyeviç

Arsen Minasyan.png 1923 erməni Hadrut rayonundakı Mets-Tağlar üzümçülük sovxozu kompleks briqadasının briqadiri 327 nömrəli Hadrut seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Mirzəcanov
Balabəy Əliş oğlu

Balabəy Mirzəcanov.png 1910 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK-nın işlər müdiri 257 nömrəli İmamqulukənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Movsesyan
Marqo Artaşevna

Marqo Movsesyan.png 1932 erməni Şamxor rayonundakı "Çardaqlı" sovxozunda sağıcı 347 nömrəli Dağ Cəyir seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Molotiyevski
Leonid Aleksandroviç

Leonid Molotiyevski.png 1930 rus Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikası Birliyinin sədri 188 nömrəli Cəlilabad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mövlanova
Səlminaz Abiddin qızı

Səlminaz Mövlanova.png 1936 ləzgi Qusar rayonundakı 26 bakı komissarı adına sovxozun sağıcısı 256 nömrəli Düztahir seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Mövsümova
Şamama Məhərrəm qızı

Şamama Mövsümova.png 1932 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı H. Aslanov adına sovxozun sağıcısı 346 nömrəli Seyfəli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Muradəliyev
Zürab Cəfər oğlu

Zürab Muradəliyev.png 1928 azərbaycanlı Azərbaycan SSR əhaliyə məişət xidməti naziri 44 nömrəli Məmmədyarov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Murtuzayev
Müslüm Kürabəy oğlu

Müslüm Murtuzayev.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kəlbəcər RK-nın birinci katibi 243 nömrəli Qılıcığlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Murtuzayev
Sadıq Nəbi oğlu

Sadıq Murtuzayev.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şəki Şəhər Komitəsinin birinci katibi 141 nömrəli Aşağı Göynük seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Musabəyov
Fərid Zülfüqar oğlu

Fərid Musabəyov.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan SSR tikinti materialları sənayesi naziri 344 nömrəli Düyərli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Musayev
Mahmud Çələbi oğlu

Mahmud Musayev.png 1929 azərbaycanlı Vartaşen rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun traktorçusu 179 nömrəli Padar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mustafayev
Faiq Məmmədəmin oğlu

Faiq Mustafayev.png 1936 azərbaycanlı Sumqayıt Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 124 nömrəli Nasoslu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Mustafayev
Cahangir İsa oğlu

Cahangir Mustafayev.png 1923 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Azərbaycan boru-prokat zavodunun marten sexində poladəridəni 123 nömrəli Boru-prokat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Mustafayeva
Telli Çərkəz qızı

Telli Mustafayeva.png 1948 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı S. M. Kirov adına sovxozunun fəhləsi 316 nömrəli Alakol seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mustafayeva
Fərdinə Əhməd qızı

Fərdinə Mustafayeva.png 1942 azərbaycanlı Volodarski adına fabrikdə tikişçi 52 nömrəli Həzi Aslanov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Müzəffərov
Nurəhməd Nurməmməd oğlu

Nurəhməd Müzəffərov.png 1920 azərbaycanlı Zərdab rayonundakı Zərdabi adına kolxozun sədri 212 nömrəli Məlikli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mürsəlov
Əbdüləli Bəyəli oğlu

Əbdüləli Mürsəlov.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan KP Cəlilabad RK-nın birinci katibi 191 nömrəli Üçtəpə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
N
Nağıyeva
Ceyran Heydər qızı

Ceyran Nağıyeva.png 1940 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı "Kommunizm" sovxozunun manqabaşçısı 275 nömrəli Girdəni seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Nadiraşvili
Varsenik Nikolayevna

Varsenik Nadiraşvili.png 1934 gürcü Qax rayonundakı Caparidze adına kolxozun tütünçülük manqasının başçısı 234 nömrəli Qax seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Namazova
Zümrüd Aydın qızı

Zümrüd Namazova.png 1950 azərbaycanlı Şəki rayonundakı Daşüz camışçılıq sovxozunun sağıcısı 140 nömrəli Oxut seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Nasilkova
Mariya Trofimovna

Mariya Nasilkova.png 1926 rus Gədəbəy rayonundakı "Qırmızı Oktyabr" sovxozunun briqadiri 240 nömrəli Böyük Qaramurad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəbiyev
Dəmir Məhəmmədəli oğlu

Dəmir Nəbiyev.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Puşkin RK-nın birinci katibi 293 nömrəli Puşkin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Nəbiyeva
Nəsibə Nəbi qızı

Nəsibə Nəbiyeva.png 1947 azərbaycanlı Rustov Kənd Zəhmətkeşlər Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 251 nömrəli Rustov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Nəzərov
İsrafil İmamnəzər oğlu

İsrafil Nəzərov.png 1911 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovet Dövlət Mətbuat Komitəsinin sədri 153 nömrəli Şəmsabad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəzərova
Əsbət İsa qızı

Əsbət Nəzərova.png 1949 azərbaycanlı Masallı rayonundakı S. Şaumyan adına sovxozun fəhləsi 287 nömrəli Boradigah seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəzirova
Mina Bəşir qızı

Minə Nəzirova.png 1914 saxur Zaqatala rayonundakı Lenin adına kolxozun sədri 287 nömrəli Çobankol seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəsibova
Əminə Qurban qızı

Əminə Nəsibova.png 1935 azərbaycanlı Qazax rayonundakı M. Hüseyn adına sovxozunun sağıcısı 223 nömrəli Şıxlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəsirov
Əhməd Ağasalı oğlu

Əhməd Nəsirov.png 1930 azərbaycanlı Kürdəmir rayonundakı "Bakı fəhləsi" kolxozunun traktorçusu 266 nömrəli Atakişili seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Nəsrullayev
Nəsrulla Hidayət oğlu

Nəsrulla Nəsrullayev.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR rabitə naziri 237 nömrəli Gədəbəy seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəsrullayeva
Həcər Məmməd qızı

Həcər Nəsrullayeva.png 1923 azərbaycanlı Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunun şöbə müdiri 151 nömrəli Novruzlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Nəcəfov
Niyazi Nəcəfqulu oğlu

Niyazi Nəcəfov.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əzizbəyov RK-nın birinci katibi 6 nömrəli Mərdəkan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Nikandrova
Alla Sergeyevna

Alla Nikandrova.png 1938 rus Bakı kamvol kombinatının növbə ustası 42 nömrəli İnqilab seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Nikitin
Nikolay Vasiliyeviç

Nikolay Nikitin.png 1926 rus İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozunun sədri 219 nömrəli İvanovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Novruzov
Əkbər Novruz oğlu

Əkbər Novruzov.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əli Bayramlı Şəhər Komitəsinin birinci katibi 104 nömrəli Qazıməmməd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Novruzova
Nəfisət Murtuz qızı

Nəfisət Novruzova.png 1928 azərbaycanlı Balakən Rayon Zəhmətkeş Deputatları İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini 174 nömrəli Balakən seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nozdrya
Nikolay İvanoviç

Nikolay Nozdrya.png 1922 rus Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsi sədrinin müavini 351 nömrəli Şamaxı şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
O
Okulov
Mixail Aleksandroviç

Mixail Okulov.png 1918 rus "Bakinski raboçi" qəzetinin redaktoru 80 nömrəli Lev Tolstoy adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Orlov
Gennadi Aleksandroviç

Gennadi Orlov.png 1939 rus Azərbaycan LKGİ MK-nın ikinci katibi 258 nömrəli Gədəzeyxur seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Ohancanyan
Muşeq Qriqoriyeviç

Muşeq Ohancanyan.png 1924 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 383 nömrəli Stepanakert kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Ö
Ömərov
Zöhrab Mintəha oğlu

Zöhrab Ömərov.png 1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Masallı RK-nın birinci katibi 283 nömrəli Şərəfə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
P
Petrosyan
Arutyun Makiçeviç

Arutyun Petrosyan.png 1928 erməni Azərbaycan KP Şaumyan (kənd) RK-nın birinci katibi 350 nömrəli Ağcakənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Pyatibrat
Vasili Lukiç

Vasili Pyatibrat.png 1930 ukraynalı Azərbaycan SSR sənaye tikintisi naziri 229 nömrəli Dağ Kəsəmən seçki dairəsi
1972-ci il dekabrın 10-da seçilib
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Poladzadə
Polad Hacıy oğlu

Polad Poladzadə.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR-də Meliorasiya Tikintisi Baş İdarəsinin rəisi 366 nömrəli Yengicə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Poletayeva
Mariya Mixaylovna

Mariya Poletayeva.png 1935 rus ÜİLKGİ 50 illiyi adına Mingəçevir pambıq parça fabrikinin toxucusu 119 nömrəli Mingəçevir birinci sol sahil seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Popova
Anna Vasilyevna

Anna Popova.png 1924 rus Şamaxı rayonundakı M. Hüseynzadə adına sovxozun direktoru 355 nömrəli Mərəzə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
R
Radayev
Matvey Petroviç

Matvey Radayev.png 1937 rus Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 361 nömrəli Culfa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Rasizadə
Şamil Əlirza oğlu

Şamil Rasizadə.png 1915 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 324 nömrəli Füzuli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rəsulbəyov
Hüseyn Cümşüd oğlu

Stamps of Azerbaijan, 1997-491 (cropped).jpg 1917 azərbaycanlı Sovet Ordusunda xidmət edir 169 nömrəli Həmid Sultanov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Rəsulov
Buludxan Əliağa oğlu

Buludxan Rəsulov.jpg 1931 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı "Sovet Azərbaycanı" kolxozunda traktorçu 300 nömrəli Çölbeşdəli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Rəsulova
Nəsibə Əli qızı

Nəsibə Rəsulova.jpg 1945 azərbaycanlı Ucar rayonundakı Lenin adına kolxozun üzvü 321 nömrəli Qaradağlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Rəhimov
Kamran Nəbi oğlu

Kamran Rəhimov.jpg 1928 azərbaycanlı "Azərbaycan kommunisti" jurnalın baş redaktoru 248 nömrəli Qırmızı Qəsəbə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Rəhimov
Miqdar Əbdürrəhim oğlu

Miqdar Rəhimov.jpg 1916 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin sədri 317 nömrəli Qəribli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rəhimov
Sadıq Hacıyarəliy oğlu

Sadıq Rəhimov.jpg 1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yüngül sənayesi naziri 248 nömrəli Şəki üçüncü şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rəhimov
Süleyman Hüseyn oğlu

Süleyman Rəhimov.png 1900 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 156 nömrəli Ağcabədi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Rəcəbova
Leyla Cəfər qızı

Leyla Rəcəbova.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK kənd təsərrüfatı şöbəsinin sədri 166 nömrəli Ağsu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Rzayev
Ağababa Səməd oğlu

Ağababa Rzayev.png 1921 azərbaycanlı "Kommunist" qəzetinin redaktoru 146 nömrəli Ağdam ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Rzayev
Yunis Qəhrəman oğlu

Yunis Rzayev.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şamaxı RK-nın birinci katibi 353 nömrəli Çuxuryurd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Rzayev
Şaban Mehdi oğlu

Şaban Rzayev.png 1938 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı "Tacikistan" kolxozunun mexanziatoru 159 nömrəli Hindarx seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Rzayeva
Adilə Ağkəcər qızı

Adilə Rzayeva.jpg 1948 azərbaycanlı Leninneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsi onuncu mədənin quyuları tədqiqat operatoru 35 nömrəli Birinci Maştağa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunverilicik mülahizələri komissiyası
Rzayeva
Nurəstə Həsən qızı

Nurəstə Rzayeva.jpg 1947 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Oktyabr" sovxozunun sağıcısı 288 nömrəli Xıl seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rıjova
Antonina Sergeyevna

Antonina Rıjova.jpg 1941 rus Azərbaycan qaz emalı zavodunun operatoru 18 nömrəli Puta seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Rojkova
Yelena Alekseyevna

Yelena Rojkova.jpg 1927 rus Y. Qasımov adına maşınqayırma zavodunda mexaniki çəkic maşinisti 31 nömrəli Sabunçu seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Romaşkina
Mariya İvanovna

Mariya Romaşkina.jpg 1930 rus Vladimir İliç adına Yeni Bakı neftayırma zavodunda katalik krekinq qurğusunun operatoru 95 nömrəli Neftayırma seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Rüstəmzadə
Süleyman Əlabbas oğlu

Süleyman Rüstəmzadə.png 1906 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 277 nömrəli Port-İliç seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədr
Rüstəmov
İsa Nağı oğlu

İsa Rüstəmov.jpg 1926 azərbaycanlı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 1 nömrəli tikinti idarəsində rəngsazlar briqadiri 53 nömrəli Mirzağa Əliyev adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları komissiyası
Rüstəmova
Məsudə Hümmət qızı

Məsudə Rüstəmova.jpg 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qubadlı RK-nın birinci katibi 244 nömrəli Qubadlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
S
Saakov
Nikolay Vartanoviç

Nikolay Saakov.png 1908 erməni Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Baş Maddi-Texniki Təchizat İdarəsinin rəisi 78 nömrəli Vaqif adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sadıqov
İsgəndər Camal oğlu

İsgəndər Sadıqov.png 1930 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı "Qələbə" üzümçülük sovxozunun direktoru 319 nömrəli Aşağı Quşçu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Sadıqov
Fazil Bahadır oğlu

Fazil Sadıqov.png 1919 azərbaycanlı "Sovet kəndi" qəzetinin redaktoru 272 nömrəli Lənkəran üçüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüafatı komissiyası
Sailov
Sahib Ağagül oğlu

Sahib Sailov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qasım İsmayılov RK-nın birinci katibi 232 nömrəli Borsunlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Salamova
Şəfiqə Abdulla qızı

Şəfiqə Salamova.png 1934 azərbaycanlı Vartaşen rayonundakı 28 Aprel adına kolxozunun üzvü 178 nömrəli Vartaşen seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Sarkisyan
David Gevorkoviç

David Sarkisyan.png 1934 erməni İsmayıllı rayonundakı S. Orconikidze adına kolxozda mexanizator 217 nömrəli İsmayıllı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə bə ictimai təminat komissiyası
Sarkisova
Anna Rubenovna

Anna Sarkisova.png 1943 erməni 2 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin ayaqqabıtikəni 61 nömrəli Basin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Sverdlov
Rafail Şapsayeviç

Rafail Sverdlov.png 1923 yəhudi Sumqayıt Kimya Sənayesi Müəssisələri Birliyinin baş mühəndisi 129 nömrəli Xəzərsahili seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Seyidməmmədova
Züleyxa Həbib qızı

Züleyxa Seyidməmmədova.png 1919 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ictimai təminat naziri 213 nömrəli İmişli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Seyidov
Həsən Nemət oğlu

Həsən Seyidov.jpg 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 107 nömrəli Kirovabad-Gəncə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səlimov
Sadıq Məmmədzaman oğlu

Sadıq Səlimov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Quba RK-nın birinci katibi 250 nömrəli İkinci Nügədi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Səlimova
Laura Yunus qızı

Laura Səlimova.png 1945 azərbaycanlı Salyan rayonundakı 1 nömrəli Şirvan pambıqçılıq sovxozunun fəhləsi 311 nömrəli Qaraçala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-budcə komissiyası
Səmədov
Qabil Səməd oğlu

Qabil Səmədov.png 1928 ləzgi Azərbaycan KP Dəvəçi RK-nın birinci katibi 197 nömrəli Dəvəçi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səmədova
Ağanənə Ağababa qızı

Ağanənə Səmədova.png 1926 azərbaycanlı Bakı idman malları fabrikinin tikişçisi 56 nömrəli Dağlıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Səfərəliyev
Rüstəm Qasım oğlu

Rüstəm Səfərəliyev.png 1909 azərbaycanlı Azərbaycan KP Göyçay RK-nın birinci katibi 180 nömrəli Göyçay şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Səfərov
Ələkbər Oruc oğlu

Ələkbər Səfərov.png 1932 azərbaycanlı Kirovabad Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 115 nömrəli Kirovabad-Lenin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Səfərova
Əsli Valeh qızı

Əsli Səfərova.png 1949 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı "Qarabağ" üzümçülük sovxozunun fəhləsi 147 nömrəli Qərvənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Səfərova
Zərqələm Oruc qızı

Zərqələm Səfərova.png 1940 azərbaycanlı Gədəbəy rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun sağıcısı 238 nömrəli Slavyanka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Sısoyeva
Tatyana Mixaylovna

Tatyana Sısoyeva.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bağçılıq, Üzümçülük və Subtropik Bitkilər İnstitutunun yardımçı təcrübə təsərrüfatının meyvəçi-briqadiri 246 nömrəli Quba birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Stepanyan
Cülyeta Mkrtçıyevna

Cülyeta Stepanyan.png 1940 erməni Şamaxı rayonundakı "Pravda" sovxozunun fəhləsi 354 nömrəli Mədrəsə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Streltsova
Zinaida Matveyevna

Zinaida Streltsova.png 1945 rus Cəlilabad rayonundakı "Qırmızı Partizan" sovxozunun sağıcısı 193 nömrəli Privolnoye seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Sultanov
Ağacan Əlican oğlu

Ağacan Sultanov.png 1928 azərbaycanlı Siyəzənneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin üçüncü mədnində neftçıxarma operatoru 198 nömrəli Siyəzən seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Sultanov
Qurban Camal oğlu

Qurban Sultanov.png 1919 azərbaycanlı Azərbaycan energetika müəssisələri tikintisi trestinin mühəndisi 144 nömrəli Zəyzit seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Süleymanov
Ələkbər Bağır oğlu

Ələkbər Süleymanov.png 1916 azərbaycanlı Xəzər Dəniz Neft Birliyinin rəisi 21 nömrəli Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Süleymanov
Məhəmməd Şərəfəddin oğlu

Məhəmməd Süleymanov.png 1935 azərbaycanlı Quba rayonundakı orconikidze adına sovxozun briqadiri 249 nömrəli Birinci Nügədi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Süleymanova
Bəs Dövlət qızı

Bəs Süleymanova.png 1932 ləzgi Qusar rayonundakı "Şərq" sovxozunun sağıcısı 234 nömrəli Qusar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Süleymanova
Maral Rza qızı

Maral Süleymanova.png 1941 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı S. M. Kirov adına kolxozun briqadiri 145 nömrəli Ağdam birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Ş
Şammədova
Xanımgül Həmid qızı

Xanımgül Şammədova.png 1939 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Sosializm" sovxozunun sağıcısı 284 nömrəli Banbaşı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Şeqlov
Georgi Vasilyeviç

Georgi Şeqlov.png 1918 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 375 nömrəli Stepanakert ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Şerbakov
Konstantin Vasilyeviç

Konstantin Şerbakov.png 1932 rus Azərbaycan KP Bakı Komitəsinin ikinci katibi 19 nömrəli Duvannı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Şəmiyev
İnqilab Şəfahət oğlu

İnqilab Şəmiyev.png 1934 azərbaycanlı Azərbaycan SSR tədarük naziri 247 nömrəli Quba ikinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Şərifov
Azad Ağakərim oğlu

Azad Şərifov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK mədəniyyət şöbəsinin müdiri 263 nömrəli Kürdəmir seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Şirinov
Əlibala Əbdül oğlu

Əlibala Şirinov.png 1903 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı G. Əsədov adına kolxozun sədri 203 nömrəli Əhmədli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Şmanov
Yuri Aleksandroviç

Yuri Şmanov.png 1948 rus S. M. Kirov adına maşınqayırma zavodunda çilingərlər briqadiri 29 nömrəli Ərəblinski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
Şükürov
Qafar Qara oğlu

Qafar Şükürov.png 1925 azərbaycanlı Kirovneft Neft və Qaz Çıxarılması İdarəsinin quyuları əsaslı təmir sexinin baş ustası 25 nömrəli Binəqədi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
T
Tağızadə
Niyazi Zülfüqar oğlu

Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov.png 1912 azərbaycanlı Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru 261 nömrəli Nic seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Tatlıyev
Süleyman Bayram oğlu

Süleyman Tatlıyev.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti işlər müdiri 127 nömrəli Xəzər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Tahirova
Tahirə Əkbər qızı

Tahirə Tahirova.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR xarici işlər naziri 341 nömrəli Şamxor şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Tixonova
Anastasiya Zaxarovna

Anastasiya Tixonova.png 1927 rus Bakı mayesiz transformator zavodunun çilingəri 88 nömrəli Suraxanı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Topçiyev
Əli Rəhim oğlu

Əli Topçiyev.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kommunal təsərrüfatı naziri 239 nömrəli Rüstəm Əliyev seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Topçubaşov
Mustafa Ağabəy oğlu

Mustafa Topçubaşov.png 1895 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası prezidentin müavini 296 nömrəli Krasnoselsk seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Tsapov
İvan İvanoviç

İvan Tsapov.png 1922 rus Sovet Ordusunda xidmət edir 81 nömrəli Engels adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə komissiyası
U
Usubova
Bikə Həbi qızı

Bikə Usubova.png 1949 azərbaycanlı Salyan rayonundakı Y. Qasımov adına kolxozun üzvü 309 nömrəli Şorsulu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
V
Verdiyev
Səfər Xəlil oğlu

Səfər Verdiyev.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yardımlı RK-nın birinci katibi 358 nömrəli Arus seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Verdiyeva
Rəxşəndə Cəfər qızı

Rəxşəndə Verdiyeva.png 1944 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı Lenin adına kolxozun pambıq manqasının başçısı 345 nömrəli Leninkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Vəzirov
Süleyman Azad oğlu

Süleyman Vəzirov.png 1910 azərbaycanlı Dövlət xadimi 130 nömrəli Sunqayıt-Nərimanov seçki dairəsi
1973-cü il fevralın 7-də vəfat edib
Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Vəliyev
Bayram Oruc oğlu

Bayram Vəliyev.png 1936 azərbaycanlı Sədərək üzümçülük sovxozunun mexanizatoru 364 nömrəli Dəmirçilər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Vəliyev
Yaqub Qulu oğlu

Yaqub Vəliyev.png 1934 azərbaycanlı Naxçıvan rayonundakı "Kommunizm" kolxozda pambıqçılıq briqadasının briqadiri 369 nömrəli Nehrəm seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və ictimai təminat komissiyası
Vəliyev
Cəfər Cəbryaıl oğlu

Cəfər Vəliyev.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK inzibati orqanlar şöbəsinin mudiri 330 nömrəli Çaykənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilk mülahizələri komissiyası
Vəliyeva
Gülbahar Nəhməd qızı

Gülbahar Vəliyeva.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 1 nömrəli trestinin 16 nömrəli tikinti idarəsində rəngsazlar briqadiri 126 nömrəli Rustavi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilk mülahizələri komissiyası
Vəliyeva
Səkinə Salman qızı

Səkinə Vəliyeva.png 1925 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı Səməd Vurğun adına kolxozun manqabaşçısı 184 nömrəli Çayarxı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Vəliyeva
Şərqiyyə Əkbər qızı

Şərqiyyə Vəliyeva.png 1931 azərbaycanlı Laçın rayonundakı Kirov adına ətçilik-südçülük sovxozunun sağıcısı 269 nömrəli Pircahan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Vısoçenko
Vasili Andreyeviç

Vasili Vısoçenko.png 1923 belorus Azərbaycan SSR daxili işlər nazirinin birinci müavini 328 nömrəli Aybasanlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Volodin
Nikolay İvanoviç

Nikolay Volodin.png 1931 rus Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 379 nömrəli Araçadzor seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Y
Yakuşev
Sergey İliç

Sergey Yakuşev.png 1910 rus S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrın aktyoru 15 nömrəli Dənizkənarı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası
Yeqorixin
Vladimir Semyonoviç

Vladimir Yeqorixin.png 1930 rus 7-ci Dövlət podşipnik zavodunda frezerçilər briqadiri 46 nömrəli İkinci Montin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədrinin müavini
Yunusova
Gülxanım Mahmud qızı

Gülxanım Yunusova.png 1945 azərbaycanlı Bakı karamel fabrikinin kartonajçısı 74 nömrəli Qurbanov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Ticarət, əhaliyə məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı komissiyası
Yusifzadə
Qurban Yusif oğlu

Qurban Yusifzadə.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri 265 nömrəli Mollakənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Yusifova
Asiyət Nəcməddin qızı

Asiyət Yusifova.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP Balakən RK-nın birinci katibi 176 nömrəli Xalatala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Yusifova
Gülnarə Rəhim qızı

Gülnarə Yusifova.png 1949 azərbaycanlı M. D. Hüseynov adına Kirovabad xalça kombinatının toxucusu 109 nömrəli Kirovabad-Bağmanlar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Yusova
Yevgeniya İvanovna

Yevgeniya Yusova.png 1924 rus Azərbaycan KP Şaumyan RK-nın birinci katibi 97 nömrəli Myasnikov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye, nəqliyyat və rabitə komissiyası
Z
Zaykina
Tatyana Qriqoryevna

Tatyana Zaykina.png 1950 rus Əli Bayramov adına fabrikinin tikişçisi 10 nömrəli Xanlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Zamanov
Abbas Məmmədtağı oğlu

Abbas Zamanov.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini 367 nömrəli Xanlıqlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Zamanova
Səyyarə Eyvaz qızı

Səyyarə Zamanova.png 1936 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun üzvü 172 nömrəli Qaradəmirçilər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Zeynalov
Hüseyn Yusif oğlu

Hüseyn Zeynalov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Mərkəzi Stastika İdarəsinin rəisi 185 nömrəli Daşkəsən seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil

İstinadlarRedaktə

  1. 1 2 3 Азәрбајҹан ССР Али Советинин депутатлары. Сәккизинҹи чағырыш (aze-ru). Бакы: Азәрнәшр. 1973.
  2. 1 2 Итоги выборов и состав депутатов Верховных Советов Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР и местных Советов депутатов трудящихся Азербайджанской ССР, избранных в июне 1971 года (Стат. сборник) (rus). Баку: Азернешр. 1972.
  3. 1 2 Сессија ишә башлады // Коммунист. № 154. 02.07.1971.