Azərbaycan SSR Ali Sovetinin XI çağırış deputatlarının siyahısı

On birinci çağırış Ali Soveti 1985-ci ildən 1990-cı ilədək işləmişdir. Onuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə seçkilər 1985-ci il fevralın 24-də keçirilmişdir[1]. Ali Sovetə cəmi 450 deputat seçilmişdir[1].

On birinci çağırış Azərbaycan SSR Ali Soveti üçüncü sessiyasının iclası

235 deputat və ya onların 52,2 faizi əvvəlki çağırış respublika Ali Sovetinin deputatı olmamışdır.

Deputatların 179 nəfəri qadındır; 311 deputat Sov.İKP üzvü, yaxud üzvlüyünə namizəd, 139 deputat bitərəf, o cümlədən 87 deputat ÜİLKGİ üzvüdür[2].

Respublika ali dövlət hakimiyyəti orqanında 228 fəhləkolxozçu var idi ki, bu da deputatların ümumi tərkibinin 50,7 faizini təşkil edirdi, 27 deputat elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, maarif və səhiyyə işçiləri, 96 deputat partiya, həmkarlar ittifaqları və komsomol işçiləri, 76 deputat dövlət və sovet orqanlarının işçisi, 25 deputat müəssisə rəhbəri və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin mütəxəssisi[2][3].

437 deputatın və ya deputatları 97,1 faizinin ali və orta ixtisas təhsili var, 50 deputat alimlik dərəcəsi və ya elmi adı vardır.

Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının yaşa görə tərkibi belə idi: 112 deputatın və ya deputatların 24,9 faizinin yaşı 30-dək, 187 deputatın və ya deputatların 41,6 faizinin yaşı 31-dən 50-dək, 108 deputatın və ya deputatların 24 faizinin yaşı 51-dən 60-dək, 43 deputatın və ya deputatların 9,5 faizinin yaşı 60-dan yuxarı olubdur[2].

Ali Soveti deputatlarından 30 nəfər Sovet İttifaqı Qəhrəmanı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanı olub. 305 deputat SSRİ ordenləri və medalları ilə təltif edilmişdir[2]. 16 nəfər SSRİ Dövlət mükafatı və Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı olublar.

Respublika Ali Sovetinin deputatlarının 361 nəfəri azərbaycanlı, 46 nəfəri rus, 30 nəfəri erməni, habelə 13 nəfər digər millətlərinin nümayəndəsi olub[2][3].

Sədri — Süleyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə, müavinləri — Tamella Yadulla qızı Tağıyeva, Şmavon Akopoviç Qəribyan, Lyubov Semyonovna Sıçova və Rüstəm Qasım oğlu Səfərəliyev[1][4]. Reyasət Heyətinin sədri — Qurban Əli oğlu Xəlilov (26.03.1985 — 30.12.1985), Süleyman Bayram oğlu Tatlıyev (30.12.1985 — 22.06.1989), Elmira Mikayıl qızı Qafarova (22.06.1989 — 30.07.1990), müavinləri — Armais Əmiroviç AslanovSəkinə Abbas qızı Əliyeva[1].

Soyadı, adı və atasının adı Təvəllüd ili Milliyəti Vəzifəsi Seçki dairəsi Komissiyası
Nəcəfov
Niyazi Nəcəfqulu oğlu
1922 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əzizbəyov RK-nın birinci katibi 1 nömrəli Artyom seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Cəlilov
Mirzəmurad Cəlil oğlu
1942 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına Neft və Qazçıxarma İstehsal Birliyinin operatoru 2 nömrəli Gürgan seçki dairəsi Energetika komissiyası
Mirəliyev
Kaspar Baba oğlu
1945 azərbaycanlı "Əzizbəyovneft" NQÇİ-nin quyuları əsaslı təmir sahəsinin ustası 3 nömrəli Qala seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Xəlilova
Solmaz Musa qızı
1942 azərbaycanlı Bakı elektrik avtomatları zavodunda çilingər-elektrik quraşdırıcısı 4 nömrəli Binə seçki dairəsi Tikinti və inşaat materilları sənayesi komissiyası
Mayorov
Veniamin Stepanoviç
1930 rus Azərbaycan SSR mənzil-kommunal təsərrüfatı naziri 5 nömrəli Şüvəlan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Cəfərov
Akif Allahyar oğlu
1930 azərbaycanlı "Azərneft" İstehsal Birliyinin baş direktoru 6 nömrəli Mərdəkan seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Abdullayev
Cahangir Yusif oğlu
1939 azərbaycanlı Maşınqayırma zavodunun baş direktoru 7 nömrəli Buzovna seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Lisina
Veronika Konstatinovna
1960 rus Əli Bayramov adına Bakı Tikiş İstehsal Birliyinin tikişçisi 8 nömrəli Dənizkənarı seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Hacıyeva
İradə Mirqavan qızı
1958 azərbaycanlı 26 Bakı komissarı adına mətbəənin mürəttibi 9 nömrəli Kommunist seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Bağırov
Kamran Məmməd oğlu
1910 azərbaycanlı Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi 10 nömrəli Nizami adına seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Təhmasib
Aliyə Mehdi qızı
1947 azərbaycanlı Bakı şəhərindəki 132 nömrəli məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi 11 nömrəli Bayıl seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Tolkaçov
Vasili Vasilyeviç
1929 rus Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanmasının komandanı 12 nömrəli Qırmızı Donanma seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Lunin
Anatoli İvanoviç
1937 rus Xəzər Gəmiçilik İdarəsinin gəmilərində tornaçı-motorçu 13 nömrəli Buxta seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Xəlilov
Xəlil Yaqub oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP 26 Bakı komissarı RK-nın birinci katibi 14 nömrəli İliç seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Qasımova
İradə Mikayıl qızı
1962 azərbaycanlı Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi Ticarət İdarəsi 1 nömrəli universal mağazanın baş satıcısı 15 nömrəli Xanlar adına seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Bolotin
Aleksandr Yakovleviç
1941 rus Azərbaycan KP Qaradağ RK-nın birinci katibi 16 nömrəli Qaradağ seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Anikina
Klavdiya İvanovna
1939 rus Azərbaycan qaz emalı zavodunun qurğu operatoru 17 nömrəli Puta seçki dairəsi Energetika komissiyası
Abbasov
Vəkil Hacağa oğlu
1939 azərbaycanlı Səngəçal Dəniz Qazma İşləri İdarəsinin qazmaçısı 18 nömrəli Qobustan seçki dairəsi Energetika komissiyası
Vahabzadə
Bəxtiyar Mahmud oğlu
1925 azərbaycanlı S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetitin professoru 19 nömrəli Ələt seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Daşdəmirov
Əfrand Firudin oğlu
1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri 20 nömrəli Birinci Kirov seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Stepanov
Qrin İsakoviç
1931 erməni Azərbaycan KO Kirov RK-nın birinci katibi 21 nömrəli İkinci Kirov seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Rzayev
Bahadur Əhməd oğlu
1898 azərbaycanlı Respublika İnqilabi Şöhrət Şurasının sədri 22 nömrəli Üçüncü Kirov seçki dairəsi Gənclər komissiyası
İsmayılov
İbrahim İsa oğlu
1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin sədri 23 nömrəli Süleyman Sani Axundov adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rzayeva
Tamilla Nəriman oğlu
1951 azərbaycanlı "Kirovneft" NQÇİ-nin neft və qazçıxarma operatoru 24 nömrəli Sergey Lazo adına seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Əkbərov
Qaraxan Şamil oğlu
1943 azərbaycanlı Bakı Baş Tikinti İdarəsi 1 nömrəli evtikmə kombinatının quraşdırıcılar briqadiri 25 nömrəli Vorovski adına seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Əliyeva
Sevil Qəmbərəli qızı
1956 azərbaycanlı "Sənayeqalantereya" İstehsal Birliyi baş müəssisəsinin toxucusu 26 nömrəli Binəqədi seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Çernikova
İnna Valentinovna
1962 rus Bakı Dəzgahqayırma İstehsal Birliyi texniki nəzarət şöbəsinin nəzarətçisi 27 nömrəli Birinci Biləcəri seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Əsədova
Sayalı Dadaş qızı
1950 azərbaycanlı Azərbaycan Dəmir Yolu Biləcəri stansiyasının operatoru 28 nömrəli İkinci Biləcəri seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Qasparyan
Qriqori Qriqoryeviç
1935 erməni Bakı Baş Tikinti İdarəsi 2 nömrəli evtikmə kombinatının quraşdırıcılar briqadiri 29 nömrəli Evtikmə seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Platonov
Anatoli Petroviç
1930 rus Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi 30 nömrəli Beynəlmiləl seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
İsmayılov
Rövşən Məmmədağa oğlu
1938 azərbaycanlı SSRİ Kimya və Neft Maşınqayırma Nazirliyi Ümumittifaq Neft Maşınqayırma Sənaye Birliyinin rəisi 31 nömrəli Balaxanı seçki dairəsi Sənaye komissiyası
İbrahimbəyov
Maqsud Məmmədibrahim oğlu
1935 azərbaycanlı "Azərbaycanfilm" kinostudiyası ssenari emalatxanasının bədii rəhbəri, Respublika Sülhü Müdafiə Komitəsinin sədri 32 nömrəli Bilgəh seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Sirotkina
İrina Anatolyevna
1957 rus S. M. Kirov adına maşınqayırma zavodunun komplektləşdiricisi 33 nömrəli Zabrat seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
İsmayılova
Çimnazxanım Bərnəli qızı
1952 azərbaycanlı Lenin Neft və Qazçıxarma İdarəsində neft və qazçıxarma operatoru 34 nömrəli Maştağa seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Bəxtiyeva
İradə Ağaməlik qızı
1960 azərbaycanlı Bakı Uşaq Paltarı Tikiş İstehsal Birliyinin briqadiri 35 nömrəli Razin seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Axundov
Sənan Səməndar oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yerli sənaye naziri 36 nömrəli Vidadi adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Knyazeva
İnnaida Vasilyevna
1937 rus Azərbaycan Mülki Aviasiya İdarəsi Zabrat müəssisəsinin təyyarəçisi 37 nömrəli Mehdi Hüseynzadə adına seçki dairəsi Nəqliiyat və rabitə komissiyası
Quliyeva
Sevda Dadaş qızı
1962 azərbaycanlı "Bakı fəhləsi" maşınqayırma zavodunun elektrik montyoru-sarğıçısıdır 38 nömrəli Pioner seçki dairəsi Sənaye komssiyası
Ladina
İnna Borisovna
1961 rus Bakı hesablama texnikasına texniki xidmət və onun təmiri zavodunun elektrik mexaniki 39 nömrəli Ərəblinski seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Sadıqov
Adil Məmmədtağı oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lenin RK-nın birinci katibi 40 nömrəli Telman adına seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Qubçenko
Lidiya Qriqoryevna
1937 rus Azərbaycan KP MK partiya-təşkilat işi şöbəsi müdirinin birinci müavini 41 nömrəli Ulyanov adına seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komssiyası
Əliyeva
Lyudmila Ağamirzə qızı
1942 azərbaycanlı Bakı şəhərindəki 5 nömrəli uşaq birləşmiş infeksiya xəstəxanasının sahə həkim-pediatrı 42 nömrəli Sabunçu seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Bıçenko
Vasili İliç
1920 ukraynalı Sovet Ordusunda xidmət edir 43 nömrəli Leninneft seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Qurviç
Yefim Qriqoriyeviç
1917 yəhudi Azərinformun direktoru 44 nömrəli Fioletov seçki dairəsi Xarici işlər komssiyası
Rəhimov
Əmir Müslüm oğlu
1932 azərbaycanlı Leytenant Şmidt adına maşınqayırma zavodunun termistlər briqadiri 45 nömrəli Şmidt seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Allahverdiyev
Rafael Xanəli oğlu
1945 azərbaycanlı Azərbaycan KP Nərimanov RK-nın birinci katibi 46 nömrəli Çapayev seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Süleymanova
Ofeliya Məcid qızı
1956 azərbaycanlı Bakı məişət kondisioneri zavodunun nəzarətçi-sınaqçısı 47 nömrəli 26-lar adına seçki dairəsi Sənaye komissiyası
İvçenko
Raisa Yevgeniyevna
1937 rus Bakı kamvol kombinatının əyiricisi 48 nömrəli İnqilab seçki dairəsi Tikinti və inşaat xidməti komissiyası
Heydərova
Nazilə Ağəli qızı
1962 azərbaycanlı SSRİ-nin 50 illiyi adına Bakı soyuducular zavodunun yığıcı-çilingəri 49 nömrəli İdman seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Rəsulov
Hüseyn Əvəz oğlu
1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 4 nömrəli trestinin tikinti idarəsində suvaqçılar briqadiri 50 nömrəli Birinci Montin seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları komissiyası
Ulyanova
Valentina Vladimirovna
1957 rus Komsomolun 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodunun lehimləyicisi 51 nömrəli İkinci Montin seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Mehdiyeva
Rəhilə Hüseyn qızı
1957 azərbaycanlı Bakı şin zavodunun hopdurucusu 52 nömrəli Mayakovski seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Aseryan
Mnatsakan Seropoviç
1945 erməni Bakı yüksək gərginlikli elektrik avadanlığı zavodunun alətçi çilingəri 53 nömrəli Azərneftmaş seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Axundov
Ağasəf Qədir oğlu
1937 azərbaycanlı SSRİ Elektrotexnika Sənayesi Nazirliyi "Elektrosentrolit" zavodunun baş mühəndisin müavini 54 nömrəli Qaqarin seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Qasparyan
Telman Şagenoviç
1953 erməni Bakı eletrik ştampları təcrübə zavodunun tornaçısı 55 nömrəli Moskva seçki dairəsi Energetika komissiyası
Hüseynov
Ənvər Calal oğlu
1914 azərbaycanlı SSRİ Nazirlər Soveti yanında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin daimi nümayəndəsi 56 nömrəli Alatava seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Cəlilov
Afiyəddin Cəlil oğlu
1946 azərbaycanlı Azərbaycan KP Nəsimi RK-nın birinci katibi 57 nömrəli Həzi Aslanov adına seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Qriqoryan
Emil Yegişoviç
1937 erməni "Kommunist" (ermənicə) qəzetinin redaktoru 58 nömrəli Mirzağa Əliyev seçki dairəsi Plan-büdcə komssiyası
Əhmədov
Nəcməddin Xələf oğlu
1923 azərbaycanlı Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 59 nömrəli Nəsimi seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Quliyev
Danil Piri oğlu
1923 azərbaycanlı Azərbaycan KO MK yanında Partiya Tarixi İnstitutunun - Sov.İKP MK yanında Marksizm-Leninizm İnstitutu filialının direktoru 60 nömrəli Sovet Azərbaycanının 60 illiyi adına seçki dairəsi Mədəniyyət komssiyası
Hacıyev
Eldar Xanbaba oğlu
1943 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Bakı metropolitenində maşinist 61 nömrəli Mustafa Sübhi adına seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Tarasov
Viktor Sergeyeviç
1960 rus 26 Bakı komissarı adına Bakı mexaniki təmir zavodunun çilingəri 62 nömrəli Dağlıq seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Qasımov
Tələt Əli oğlu
1939 azərbaycanlı Azərbaycan SSR səhiyyə naziri 63 nömrəli Səməd Vurğun adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyeva
Reyhan Əli qızı
1960 azərbaycanlı Volodarski adına fabrikin tikişçisi 64 nömrəli Cəfər Cabbarlı adına seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Qarayeva
Gülmirə Zaman qızı
1961 azərbaycanlı Dəri-qalantereya fabirikin tikişçisi 65 nömrəli Hüsü Hacıyev adına seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Koltunova
Qalina Borisovna
1918 rus S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası 66 nömrəli Basin seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
İmanov
Lütfiyar Müslüm oğlu
1929 azərbaycanlı M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti 67 nömrəli Uzeyir Hacıbəyov adına seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Şükürov
Umud Turab oğlu
1938 azərbaycanlı Bakı yük stansiyasında qatar tərtibçisi 68 nömrəli Vağzalyanı seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Ağalarova
Bahar Mahmud qızı
1960 azərbaycanlı Bakı çay çəkib-bükmə fabrikinin qablaşdırıcılar briqadiri 69 nömrəli 28 Aprel adına seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Manafova
Linaida Yusif qızı
1940 azərbaycanlı Kalinin adına Bakə geofizika cihazları zavodunun quraşdırıcısı 70 nömrəli Sverdlov seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Quliyev
Cəmil Bahadur oğlu
1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti 71 nömrəli Əzizbəyov seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komssiyası
İbrahimov
İsmayıl Əli oğlu
1915 azərbaycanlı M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun rektoru 72 nömrəli Bakıxanov seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Meliksetyan
Vladik Artsvikoviç
1954 erməni "Sənayetikintimexanizasiya" tresti 1 nömrəli ixtisaslaşdırılmış idarəsinin ekskavator maşinisti 73 nömrəli Gənclər seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Həsənov
Kamaləddin Qurban oğlu
1946 azərbaycanlı Bakı Sənaye Müəssisələrində Ventilyasiya Qurğuları Quraşdırma İdarəsinin ventilyasiyaçı-çilingəri 74 nömrəli Dəmir yolu seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Fətəliyev
Həbib Sadıq oğlu
1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP Nizami RK-nın birinci katibi 75 nömrəli Çkalov seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Baratzadə
Zərifə Nağı qızı
1938 azərbaycanlı Azərbaycan Elektrik lampaları Bakı İstehsal Birliyi baş zavodunun pəstahçısı 76 nömrəli Məktəb seçki dairəsi Energetika komissiyası
Haşımov
Cabbar Əzim oğlu
1925 azərbaycanlı Xəzər Gəmiçilik İdarəsinin rəisi 77 nömrəli Komsomol seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Sıçova
Lyubov Semyonovna
1948 rus Vladimir İliç adına Yeni Bakı neftayırma zavodunun operatoru 78 nömrəli Neftayırma seçki dairəsi Sədrinin müavini
Hacıyev
Hacıməmməd Hacəhməd oğlu
1942 azərbaycanlı Bakı Şəhər Tikintini Mexanikləşdirmə Tresti 28 nömrəli tikinti idarəsinin dülgəri 79 nömrəli İnşaatçı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Yegiyan
Vitali Arkadyeviç
1941 erməni "Qırmızı Oktyabr" Bakı Mebel İstehsal Birliyi baş müsəssisəsinin xarratı 80 nömrəli Xəzər seçki dairəsi Mandat komissiyası
Ləmbəranski
Əliş Cəmil oğlu
1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 81 nömrəli Rüstəm Rüstəmov adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sokolov
Leonid Andreyeviç
1928 rus Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin ikinci katibi 82 nömrəli Naxçıvanski adına seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Şeqlov
Georgi Vasilyeviç
1918 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 83 nömrəli Sovet seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Şirinkin
Aleksey İvanoviç
1953 rus Sovet Ordusunda xidmət edir 84 nömrəli Həmid Sultanov adına seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Bərşadlı
Valeh Əyyub oğlu
1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Soveti adına Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinin rəisi 85 nömrəli "Qırmızı Şərq" seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Əliyev
Qurban Həsən oğlu
1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ali və orta ixtisas təhsili naziri 86 nömrəli Universitet seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynova
Maya Mirzə qızı
1939 azərbaycanlı Bakı modelli ayaqqabı fabirikinin biçicisi 87 nömrəli Aşağı Dağlıq seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Bağırzadə
Faiq Məmməd oğlu
1926 azərbaycanlı S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru 88 nömrəli Qorki seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Ulubabyan
Seda Vaqarşakovna
1940 erməni 2 nömrəli çörək zavodunun çörəkbişirmə ustası 89 nömrəli Qubanov adına seçki dairəsi Sənaye komissiyası
İbrahimov
Nazim Sadıq oğlu
1935 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsinin sədri 90 nömrəli Oktyabr seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Semyonov
Valeri Vladimiroviç
1941 rus Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci müavini 91 nömrəli Saray seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Tağızadə
Gülnarə Rəhimbala qızı
1962 azərbaycanlı Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tələbəsi 92 nömrəli Nərimanov seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Denisov
Aleksandr Sergeyeviç
1937 rus Sovet Ordusunda xidmət edir 93 nömrəli Mirzə Fətəli Axundov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Timofeyev
Viktor Lavrentyeviç
1947 rus Bakı Şəhər Su Kəməri İdarəsinin çilingəri 94 nömrəli Lev Tolstoy adına seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Şahverdiyeva
Tamilla Ağəmi qızı
1953 azərbaycanlı Cihazqayırma zavodunun qaynaqçısı 95 nömrəli Engels adına seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hüseynov
Mikayıl Ələsgər oğlu
1905 azərbaycanlı Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun professoru, Arxitektura və İncəsənət İnstitutunun direktoru, Azərbaycan SSR Arxitektorlar İttifaqı idarə heyətinin sədri 96 nömrəli Musabəyov seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Rüstəmzadə
Süleyman Abbas oğlu

(Süleyman Rüstəm)
1906 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 97 nömrəli İskra seçki dairəsi Sədr
Mahmudova
Zərnişan Əliş qızı
1938 azərbaycanlı 1 nömrəli çörək kombinatının xəmiryoğuranı 98 nömrəli Qədirli seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Quliyev
Vidadi İbad oğlu
1941 azərbaycanlı "Orconikidzeneft" NQÇİ-də quyuları yeraltı təmir operatoru 99 nömrəli Əmircan seçki dairəsi Sənaye komssiyası
Tretyakova
Violetta Yakovlevna
1937 rus Azərbaycan KP Orconikidze RK-nın birinci katibi 100 nömrəli Orconikidze seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Xalıqov
Teyyub Əliabbas oğlu
1941 azərbaycanlı SSRİ-nin 60 illiyi adına Bakı mayesiz transformatorlar zavodunun briqadiri 101 nömrəli Dzerjinski seçki dairəsi Energetika komissiyası
Məmmədov
Timur Əli oğlu
1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ticarət naziri 102 nömrəli Suraxanı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mizahirov
Atəş Əzgiləli oğlu
1962 azərbaycanlı Serebrovski adına NQÇİ-də neft və qazçıxarma sexinin operatoru 103 nömrəli Serebrovski seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Rəsulov
Rəsul İslam oğlu
1939 azərbaycanlı Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi Daxili İşlər İdarəsinin rəisi 104 nömrəli Hövsan seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Qasımov
Rafiq Əliheydər oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şaumyan RK-nın birinci katibi 105 nömrəli Vaqif adına seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Kalinin
Vladimir Qriqoryeviç
1932 rus Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanması Hərbi Şurası siyasi şöbəsinin rəisi 106 nömrəli Fabrik seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Yusifova
Röşan Əhməd qızı
1940 azərbaycanlı Bakı radio zavodunun tənzimləyicisi 107 nömrəli Əhmədli seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Nəbiyeva
Əminə Əkbər qızı
1955 azərbaycanlı Bakı şüşə zavodunun cilalayıcısı 108 nömrəli Neft-zavod seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Ramazanov
Novruz Xanrza oğlu
1935 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına Bakı neftayırma zavodunun böyük operatoru 109 nömrəli Şaumyan seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Miloserdova
Anna Kireyevna
1939 rus Ə. Qarayev adına Bakı neftayırma zavodunun baş laborantı 110 nömrəli Qarayev seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti komissiyası
Yavrumov
Qarik Qazaroviç
1940 erməni "Azərbalıqsənaye" İstehsal Birliyi Bakı gəmi təmiri zavodunun briqadiri 111 nömrəli Lenin seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Musayev
Sabir İsmayıl oğlu
1945 azərbaycanlı Pyotr Montin adına zavodun kompleks briqadasının briqadiri 112 nömrəli Tələbə seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqlarə mühafizə komissiyası
Talıbova
Şəfiqə Şıxqayıb qızı
1937 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Bakı toxuculuq kombinatının operatoru 113 nömrəli Özbəkistan seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Əliyev
Namiqkamal Məmməd oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR neftayırma və neft kimyası sənayesi naziri 114 nömrəli Əbilov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mürsəlova
Şəfaqət Ağaveyis qızı
1961 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Yerli Sənaye Nazirliyi mədəni-məişət metal məmulatı zavodunun quraşdırıcısı 115 nömrəli Kiyev seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Mütəllibov
Ayaz Niyazi oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin sədri 116 nömrəli Məmmədyarov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qubadov
Hüseyn Həbib oğlu
1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əli Bayramlı Şəhər Komitəsinin birinci katibi 117 nömrəli Əli Bayramlı birinci şəhər seçki dairəsi Energetika komssiyası
Əmənov
Akif Məmi oğlu
1942 azərbaycanlı Əli Bayramlı Qazma İşləri İdarəsinin buruq ustası 118 nömrəli Əli Bayramlı ikinci şəhər seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Səmədov
Əlibala Əliağa oğlu
1960 azərbaycanlı İliç adına Əli Bayramlı DRES-in maşinisti 119 nömrəli Əli Bayramlı üçüncü şəhər seçki dairəsi Energetika komissiyası
Zərbəliyeva
Rəhilə Əşrəf qızı
1964 azərbaycanlı SSRİ-nin 60 illiyi adına Əli Bayramlı məişət cihazları zavodunun ştamplayıcısı 120 nömrəli Əli Bayramlı dördüncü şəhər seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Qaraxanov
Yaşar İslam oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK yüngül sənaye və xalq istehlakı malları şöbəsinin müdiri 121 nömrəli Qazıməmməd seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Kərimov
Şakir Kərim oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan SSR avtomobil nəqliyyatı naziri 122 nömrəli Yevlax birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Camalova
Şəfiqə Sədi qızı
1960 azərbaycanlı Yevlax traktor təmiri zavodunun çilingəri 123 nömrəli Yevlax ikinci şəhər seçki dairəsi Energetika komissiyası
Əsgərova
Dilqəm Kamil qızı
1959 azərbaycanlı Yevlax ilkin yul emalı fabrikinin yuyucusu 124 nömrəli Yevlax üçüncü şəhər seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Akopova
Yevgeniya Robertovna
1962 erməni Kirovabad şəhərindəki "Sənayerabitə" zavodunun quraşdırıcı-çilingəri 125 nömrəli Kirovabad-Kirov seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Quliyev
İlyas Barxudar oğlu
1930 azərbaycanlı Kirovabad Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 126 nömrəli Kirovabad-Caparidze seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sadıqzadə
Natiq Sahib oğlu
1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK kimya və neft sənayesi şöbəsinin müdiri 127 nömrəli Kirovabad-Sabir seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Məmmədov
Cümşüd Məsim oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kirovabad Şəhər Komitəsinin ikinci katibi 128 nömrəli Kirovabad-Oktyabr seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Qasımova
Zərifə Əlibaba qızı
1938 azərbaycanlı S. Orconikidze adına Kirovabad toxuculuq kombinatının toxucusu 129 nömrəli Kirovabad-Bağmanlar seçki dairəsi Energetika komissiyası
Hüseynova
Kifayət Abbas qızı
1962 azərbaycanlı Kirovabad Çörək-Qənnadı Sənayesi İstehsal Birliyinin biskvitçisi 130 nömrəli Kirovabad-Zavod seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Quliyeva
Zenfira Kərim qızı
1942 azərbaycanlı M. D. Hüseynov adına Kirovabad xalça-mahud kombinatınını toxucusu 131 nömrəli Kirovabad-Əzizbəyov seçki dairəsi Xarici işlər komssiyası
Məmmədov
Rafael Cabbar oğlu
1944 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK elm və tədris müəssisələri şöbəsinin sədri 132 nömrəli Kirovabad-Nizami seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Letuçaya
Larisa Konstatinovna
1960 rus Kirovabad cihazqayırma zavodunun hissələr sınaqçısı 133 nömrəli Kirovabad-Orconikidze seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Ayrapetyan
Etera Musesovna
1943 erməni Kirovabad cihazqayırma zavodunun quraşdırıcı-çilingəri 134 nömrəli Kirovabad-Şaumyan seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Əliyev
Əjdər Əjdər oğlu
1935 azərbaycanlı Azərbaycan SSR sənaye tikintisi naziri 135 nömrəli Kirovabad-Gəncə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qazıyeva
Rəfiqə Salam qızı
1939 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi 136 nömrəli Kirovabad-Sovet seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səmədzadə
Ziyad Əlabbas oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri 137 nömrəli Kirovabad-Nərimanov seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Məmmədova
Siddiqə Rza qızı
1926 azərbaycanlı Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitkilər Mühafizə İnstitutunun direktoru 138 nömrəli Kirovabad şəhər seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Arazov
Kamal Əlirza oğlu
1931 azərbaycanlı Azərbaycan Dəmir Yolu Kirovabad şöbəsi lokomotiv deposunun maşinisti 139 nömrəli Kirovabad-Fioletov seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Bağırov
Zakir Nəriman oğlu
1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR mədəniyyət naziri 140 nömrəli Kirovabad-Lenin seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasımov
Əbülfəz Əsədulla oğlu
1934 azərbaycanlı Azərbaycan SSR hərbi komissarı 141 nömrəli Kirovabad-Vağzalyanı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Qafarova
Mötəbər Qüdrət qızı
1960 azərbaycanlı Lənkəran mebel fabrikinin fəhləsi 142 nömrəli Lənkəran birinci şəhər seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komssiyası
Xəlilov
Qurban Əli oğlu
1905 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 143 nömrəli Lənkəran ikinci şəhər seçki dairəsi Rəyasət Heyətinin sədri
Vinoqradov
Leonid Andreyeviç
1931 rus Sovet Ordusunda xidmət edir 144 nömrəli Lənkəran üçüncü şəhər seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Camalova
Dilrubə Cəbrayıl qızı
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lənkəran Şəhər Komitəsinin birinci katibi 145 nömrəli Lənkəran dördüncü şəhər seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
İvanova
Aleftina Vasilyevna
1951 rus ÜİLKGİ-nin 50 illiyi adına Mingəçevir toxuculuq kombinatının toxucusu 146 nömrəli Mingəçevir sol sahil seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Müslümzadə
Cahangir Mövsüm oğlu
1945 azərbaycanlı Azərbaycan LKGİ MK-nın birinci katibi 147 nömrəli Sovet Azərbaycanının 50-illiyi adına seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Əsgərov
Vahid Qurban oğlu
1951 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Kənd Tikintisi Nazirliyi 5 nömrəli trestinin 54 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin malakeşlər briqadiri 148 nömrəli Kürsahili seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Tarıverdiyev
Ramiz Cəfər oğlu
1939 azərbaycanlı Azərbaycan KP Mingəçevir Şəhər Komitəsinin birinci katibi 149 nömrəli Mingəçevir sağ sahil seçki dairəsi Mandat komissiyası
Roqaçova
Svetlana Pavlovna
1959 rus Sumqayıt kompressorlar zavodunun qablaşdırıcılar briqadiri 150 nömrəli Sumqayıt-Zavod seçki dairəsi Energetika komissiyası
Abbasov
Yaşar İsaq oğlu
1955 azərbaycanlı Sumqayıt şəhərindəki V. İ. Lenin adına Azərbaycan boru-prokat zavodunun poladəridəni 151 nömrəli Sumqayıt-İnşaatçı seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Heydərova
Elmira Astsaturovna
1952 erməni Sumqayıt şəhərindəki Sovet Azərbaycanının 40 illiyi adına sintetik kauçuk zavodunun aparatçısı 152 nömrəli Sumqayıt-Sovet seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Məmmədov
Təvəkkül Yaqub oğlu
1940 azərbaycanlı Sumqaylt Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 153 nömrəli Mərkəzi seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Maklakov
Aleksandr Vasilyeviç
1937 azərbaycanlı Sovet Ordusunda xidmət edir 154 nömrəli Nasoslu seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Axundov
Arif İmaməli oğlu
1926 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin işlər müdiri 155 nömrəli Sumqayıt-Vağzalyanı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rüstəmbəyova
Fəridə Cəfər qızı
1924 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi sədrinin birinci müavini 156 nömrəli Sumqayıt-Xəzər seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Seyidov
Həsən Nemət oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri 157 nömrəli Sumqayıt-Nərimanov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Xlebunova
Qalina Nikolayevna
1941 rus M. Əzizbəyov adına Sumqayıt Kimya Sənayesi İstehsal Birliyinin aparatçısı 158 nömrəli Xəzərsahili seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Tağıyev
Zəkulla Nüsrət oğlu
1937 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 2 nömrəli trestinin 21 nömrəli tikinti idarəsində kompleks briqadanın briqadiri 159 nömrəli Rustavi seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Rizayev
Kərim Novruz oğlu
1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Əlvan Metallurgiya İdarəsinin rəisi 160 nömrəli Sumqayıt-Tələbə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mustafayev
Atabala Ələm oğlu
1941 azərbaycanlı 1 nömrəli Sumqayıt istilik-elektrik mərkəzinin növbətçi mühəndisi 161 nömrəli Corat seçki dairəsi Energetika komissiyası
Məmmədova
Nazilə Camal qızı
1962 azərbaycanlı Sumqayıt üst trikotaj paltarı fabrikinin tikişçi-motorçusu 162 nömrəli Sumqayıt seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Kazımov
Telman Məmməd oğlu
1937 azərbaycanlı Azərbaycan SSR quraşdırma və xüsusi tikinti işləri naziri 163 nömrəli Boru-prokat seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Zamılina
Svetlana Fyodorovna
1961 rus Sumqayıt şəhərindəki "Üzvi sintez" İstehsal Birliyi mərkəzi laboratoriyasının laborantı 164 nömrəli Sumqayıt-Gənclər seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Qasımova
Svetlana Çingiz qızı
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 165 nömrəli Şəki birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimova
Fatma Məhərrəm qızı
1959 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Şəki İpək İstehsal Birliyinin toxucusu 166 nömrəli Şəki ikinci şəhər seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Rəcəbov
Hadi Musa oğlu
1947 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şəki Şəhər Komitəsinin birinci katibi 167 nömrəli Şəki üçüncü şəhər seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Şəkinski
Əkrəm Məmmədemin oğlu
1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Geologiya İdarəsinin rəisi 168 nömrəli Şəki dördüncü şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Murtuzayev
Sadıq Nəbi oğlu
1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdam RK-nın birinci katibi 169 nömrəli Ağdam birinci şəhər seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Mahmudov
Rəşid İsmayıl oğlu
1929 azərbaycanlı "Kommunist" qəzetinin redaktoru, Azərbaycan SSR Jurnalistlər İttifaqı İdarə Heyətinin sədri 170 nömrəli Ağdam ikinci şəhər seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Quluzadə
Vəfa Mirzəağa oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK mədəniyyət şöbəsinin müdiri 171 nömrəli Qiyaslı seçki dairəsi Mədəniyyət komssiyası
Vəliyeva
Nəzakət Bəhlul qızı
1955 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı Telman adına kolxozun pambıqçılıq briqadasının briqadiri 172 nömrəli Ağdamkənd seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Əfəndiyev
Hacıbaba Şərif oğlu
1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri 173 nömrəli Boyəhmədli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mahmudova
Firəngiz Məhəmməd qızı
1960 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı "1 May" sovxozunun üzümçüsü 174 nömrəli Mərzili seçki dairəsi Mandat komissiyası
Abbasova
Xuraman Zeynal qızı
1927 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı Lenin adına kolxozun sədri 175 nömrəli Qərvənd seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompeksi komissiyası
Aslanova
Zəbikə Şiraslan qızı
1959 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı "Sosializm" kolxozunun pambıqçısı 176 nömrəli Xındırıstan seçki dairəsi Energetika komissiyası
Əsgərov
Məmməd Əsgər oğlu
1918 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatı naziri 177 nömrəli Ağdaş seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mahmudova
Rəsmiyyə Sovet qızı
1962 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı S. M. Kirov adına kolxozun pambıqçısı 178 nömrəli Şəmsabad seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Əhmədova
Saqibə Xalid qızı
1950 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı "Sovet Rusiyası" kolxozunun sağıcısı 179 nömrəli Qolqəti seçki dairəsi Mandat komissiyası
Baxışov
Ağaş Hətəm oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdaş RK-nın birinci katibi 180 nömrəli Ləki seçki dairəsi Təbiət və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Nuruyeva
Yasəmən Qinyaz qızı
1960 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı "Moskva" kolxozunun pambıqçısı 181 nömrəli Pirəzə seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Haqverdiyev
Misir Haqverdi oğlu
1954 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı Ü. Hacıbəyov adına kolxozun baş mühəndisi 182 nömrəli Ağcəbədi şəhər seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Fərzəliyeva
Zərifə Musa qızı
1959 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı S. Vurğun adına kolxozun pambıqçısı 183 nömrəli Ağcabədi kənd seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Məmmədov
İsa Əli oğlu
1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 184 nömrəli Üzeyirkənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rzayev
Şaban Mehdi oğlu
1938 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı "Tacikistan" kolxozunun kompleks-mexanikləşdirilmiş briqadasının briqadiri 185 nömrəli Hindarx seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsrrüfatı komissiyası
Abbasov
Nadir Xuduş oğlu
1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağcabədi RK-nın birinci katibi 186 nömrəli Kəhrizli seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Həsənəliyeva
Kamilə Əliyar qızı
1947 azərbaycanlı Bakı quşçuluq fabrikinin sex briqadiri 187 nömrəli Birinci Xırdalan seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hüseynova
Zərnişan Bayraməli qızı
1963 azərbaycanlı Abşeron rayonundakı S. Əliyev adına Ramana sovxozunun sağıcısı 188 nömrəli İkinci Xırdalan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Quliyev
Elşad Heybət oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri 189 nömrəli Ceyranbatan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Yaqubov
Əlisəfa Əliheydər oğlu
1937 azərbaycanlı Abşeron rayonundakı Şuraabad sovxozunun baş çobanı 190 nömrəli Giləzi seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Məmmədov
Zöhrab Əsəd oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP Abşeron RK-nın birinci katibi 191 nömrəli Qobu seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Hüseynova
Dilşad İbrahim qızı
1960 azərbaycanlı Astara rayonundakı Azərbaycan SSR-in 50 illiyi adına sovxozun sağıcısı 192 nömrəli Astara seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Fərəcov
Çingiz Əliş oğlu
1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP Astara RK-nın birinci katibi 193 nömrəli Ərçivan seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Tarıverdiyev
Nəsrəddin Fərman oğlu
1939 azərbaycanlı Astara rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun baş aqronomu 194 nömrəli Kijəbə seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Məmmədov
Aydın İsrafil oğlu
1939 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK nəqliyyat və rabitə şöbəsinin müdiri 195 nömrəli Pensər seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Fətəliyev
Naim Sadıq oğlu
1935 azərbaycanlı AHİŞ katibi 196 nömrəli Ağsu seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Qaffarova
Almaz Adı qızı
1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağsu RK-nın birinci katibi 197 nömrəli Qaraqoyunlu seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komssiyası
Əzimova
Gülsarə Fərhad qızı
1962 azərbaycanlı Ağsu rayonundakı M. Əzizbəyov adına sovxozun üzümçüsü 198 nömrəli Çaparlı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Quliyeva
Akifə Məlikəhməd qızı
1959 azərbaycanlı Ağsu rayonundakı "Komsomol" kolxozunun üzümçüsü 199 nömrəli Bozavənd seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komssiyası
Məmmədov
Kamil Seyid oğlu
1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yeyinti məhsulları sənayesi naziri 200 nömrəli Bərdə birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səfərəliyev
Rüstəm Qasım oğlu
1909 azərbaycanlı Azərbaycan KP Bərdə RK-nın birinci katibi 201 nömrəli Bərdə ikinci şəhər seçki dairəsi Sədrinin müavini
Umudova
Nəzeykə Yapon qızı
1961 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı Kalinin adına kolxozun pambıqçısı 202 nömrəli Şirvanlı seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
İsmayılova
Gülidə Şamil qızı
1953 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı M. Əzizbəyov adına kolxozun pambıqçılıq manqasının başçısı 203 nömrəli Alpout seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Məmmədov
Musa Salam oğlu
1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 204 nömrəli Qaradəmirçi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ağayev
Hüseyn Bayram oğlu
1926 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı "Moskva" kolxozunun sədri 205 nömrəli Güloğlular seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Köçərli
Tofiq Qasım oğlu
1929 azərbaycanlı Bakı Ali Partiya Məktəbinin rektoru 206 nömrəli Balakən seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Kovxayev
Yusup Ramazan oğlu
1949 azərbaycanlı Balakən rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun mexanizatoru 207 nömrəli Qazma seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Əliyev
İrşad Nadir oğlu
1944 azərbaycanlı Azərbaycan KP Balakən RK-nın birinci katibi 208 nömrəli Xalatala seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Pirməmmədova
Çiçək Əli qızı
1951 azərbaycanlı Balakən rayonundakı Kalinin adına kolxozun qarğıdalı becərəni 209 nömrəli Talalar seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Məmmədova
Zümrüd Bayram qızı
1940 azərbaycanlı Vartaşen rayonundakı "Qələbə" sovxozunun tütünçüsü 210 nömrəli Vartaşen seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
İslamov
Bəxtiyar Cumu oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Vartaşen RK-nın birinci katibi 211 nömrəli Padar seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Baxşəliyev
Baxşəli Həsənəli oğlu
1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maliyyə naziri 212 nömrəli Göyçay şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İsrayılova
Sevda Mustafa qızı
1959 azərbaycanlı Göyçay konserv zavodunun pasterizatoru 213 nömrəli Göyçay kənd seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Ağayeva
Elyanə Xəlil qızı
1961 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı "Leninqrad" sovxozunun üzümçüsü 214 nömrəli Qaraməryəm seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Osmanova
Almaz Musa qızı
1952 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı "Bakı" kolxozunun aqronom-melioratoru 215 nömrəli Göyçay-Çaxırlı seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi
Hümbətova
Tamara Əhməd qızı
1929 azərbaycanlı Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri 216 nömrəli Qarabaqqal seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Vəliməmmədov
Siyavuş Məmməd oğlu
1947 azərbaycanlı Azərbaycan KP Göyçay RK-nın birinci katibi 217 nömrəli Çərəkə seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Samoylov
Aleksey Mixayloviç
1938 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Kənd Təsərrüfatına Aqrokimya Xidməti İstehsal-Elm Birliyinin sədri 218 nömrəli Daşkəsən seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mirumyan
Verquş Sergeyevna
1955 erməni Daşkəsən rayonundakı X. Abovyan adına sovxozun kartofbecərəni 219 nömrəli Zağalı seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Kərimov
Xalid Hacıbaba oğlu
1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsal-Texniki Təminat Komitəsinin sədri 220 nömrəli Cəlilabad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəsirov
Mustafa Cəfər oğlu
1921 azərbaycanlı Qırmızı Bayraq ordenli Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsi qoşunları rəisinin müavini 221 nömrəli Prişib seçki dairəsi Mandat komissiyası
Kərimov
Rahib Mirzəxan oğlu
1961 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı Bəxtiyar adına sovxozun traktorçusu 222 nömrəli Xanəgah seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Rəfiyeva
Sədaqət Bəhmən qızı
1959 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı Partiyanın XXII qurultayı adına sovxozun üzümçüsü 223 nömrəli Üçtəpə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ağayev
Əhməd Sahib oğlu
1948 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı "1 May" sovxozunun direktoru 224 nömrəli Andreyevka seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Myasnikova
Zinaida İsayevna
1942 rus Cəlilabad rayonundakı "Qırmızı partizan" sovxozunun sağıcısı 225 nömrəli Privolnoye seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Musayeva
Zəminə Ağabəy qızı
1961 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı Kalinin adına sovxozun fəhləsi 226 nömrəli Şiləvəngə seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Qurbanov
İbrahim Musa oğlu
1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Cəlilabad RK-nın birinci katibi 227 nömrəli Xəlilli seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komssiyası
Həsənov
Şair Nəcməddin oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kənd tikintisi naziri 228 nömrəli Cəbrayıl seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Orucov
Əlisaab Səftər oğlu
1946 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ədliyyə naziri 229 nömrəli Quycaq seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Cabbarova
Ülkər Teymur qızı
1960 azərbaycanlı Cəbrayıl rayonundakı Sabir adına kolxozun üzümçüsü 230 nömrəli Şükürbəyli seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Mehdiyev
Lətif Xəlil oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP Dəvəçi RK-nın birinci katibi 231 nömrəli Dəvəçi seçki dairəsi Energetika komissiyası
Babayev
Ramiz Gəncə oğlu
1953 azərbaycanlı "Siyəzənneft" NQÇİ-də usta 232 nömrəli Siyəzən seçki dairəsi Mandat komissiyası
Osmanova
Təhminə Osman qızı
1964 azərbaycanlı Dəvəçi rayonundakı Kuybışev adına sovxozun fəhləsi 233 nömrəli Kuybışevkənd seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat kompleksi
Kirsanov
Yakov Mixayloviç
1907 rus Azərbaycan KP MK ümumi şöbəsinin müdiri 234 nömrəli Dəvəçi-Yenikənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyeva
Şamama Tanrıverdi qızı
1938 azərbaycanlı Yevlax rayonundakı "Kommunist" kolxozunun üzvü 235 nömrəli Malbinəsi seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
İbrahimova
Xoşqədəm Şaban qızı
1962 azərbaycanlı Yevlax rayonundakı "Qələbə" kolxozunun pambıqçısı 236 nömrəli Sovxoz seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Tağıyev
Elman Fərrux oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yevlax Şəhər Komitəsinin birinci katibi 237 nömrəli Xaldan seçki dairəsi Mandat komissiyası
Əsədov
Məhəmməd Nəbi oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP Jdanov RK-nın birinci katibi 238 nömrəli Jdanov seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Əhmədov
Əhməd Dadaş oğlu
1936 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı S. Şaumyan adına kolxozun briqadiri 239 nömrəli Eyvazlılar seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Nəzərov
Mikayıl Əziz oğlu
1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK ticarət və məişət xidməti şöbəsinin müdiri 240 nömrəli Əhmədli kənd seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Həsənova
Qələmnaz Cəfi qızı
1963 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı "Bakı" kolxozunun pambıqçısı 241 nömrəli Qəhrəmanlı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Qocayeva
Minəvvər Məhəmməd qızı
1961 azərbaycanlı Zaqatala rayonundakı fındıqtəmizləmə zavodunun fəhləsi 242 nömrəli Zaqatala seçki dairəsi Energetika komssiyası
Abdurəhmanov
Nadir Bağır oğlu
1946 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zaqatala RK-nın birinci katibi 243 nömrəli Muxax seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
Nurhuda Məmmədnuru oğlu
1956 avar Zaqatala rayonundakı Partiyanın XXII qurultayı adına kolxozun yem tədarükçüsü 244 nömrəli Danaçı seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Soltanov
Soltanəli Qurban oğlu
1934 saxur Zaqatala rayonundakı V. İ. Lenin adına kolxozun baş çobanı 245 nömrəli Çobankol seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Səlimov
Məhəmməd Musa oğlu
1935 azərbaycanlı Zaqatala rayonundakı İliç adına kolxozun mexanizatoru 246 nömrəli Əliabad seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Asanov
Dadaş Mirzə oğlu
1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 247 nömrəli Aşağı Tala seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Cabbarov
Muradxan Mahmud oğlu
1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zəngilan RK-nın birinci katibi 248 nömrəli Zəngilan seçki dairəsi Qadınların əməti və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Camalova
Aidə Əliş qızı
1958 azərbaycanlı Zəngilan rayonundakı K. Marks adına kolxozun tütünçüsü 249 nömrəli Mincivan seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Cəmilov
Rəhim Cəlil oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsulları sənayesi şöbəsinin müdiri 250 nömrəli Zərdab seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Baxışova
Radə Abdı qızı
1961 azərbaycanlı Zərdab rayonundakı H. Zərdabi adına kolxozun pambıqçısı 251 nömrəli Məmmədqasımlı seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Rüstəmova
Zəridə Yunis qızı
1944 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zərdab RK-nın birinci katibi 252 nömrəli Şıxbağı seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Qazıyev
Məmməd Yaqub oğlu
1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR sosial təminat naziri 253 nömrəli İmişli şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İsmayılzadə
Qadir İsmayıl oğlu
1929 azərbaycanlı Azərbaycan KP İmişli RK-nın birinci katibi 254 nömrəli İmişli kənd seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hənifəyev
Xudaverdi Həsən oğlu
1956 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK tikinti və şəhər təsərrüfatı şöbəsi müdirinin birinci müavini 255 nömrəli Qaradonlu seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Soltanova
Səadət Cəfər qızı
1961 azərbaycanlı İmişli rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun pambıqçısı 256 nömrəli Bir may seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Həsənov
Pənah Allahverdi oğlu
1930 azərbaycanlı İmişli rayonundakı M. B. Qasımov adına kolxozun briqadiri 257 nömrəli Rəsullu seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Akopyan
Georgi Qriqoriyeviç
1934 erməni İsmayıllı rayonundakı H. Aslanov adına sovxozun traktorçusu 258 nömrəli İsmayıllı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Ələsgərova
Ruhi Mürsəl qızı
1934 azərbaycanlı İsmayıllı rayonunun Lahıc Qəsəbə Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 259 nömrəli Basqal seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Nikitin
Nikolay Vasilyeviç
1925 rus İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozun sədri 260 nömrəli İvanovka seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Mehdiyev
İmran Əzim oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP İsmayıllı RK-nın birinci katibi 261 nömrəli İsmayıllı-Təzəkənd seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Mehdiyev
Ramiz Ənvər oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 262 nömrəli Qazax seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Vəliyeva
Şəhniyar Keçəl qızı
1958 azərbaycanlı Qazax rayonundakı "Komintern" sovxozunun fəhləsi 263 nömrəli Daş Salahlı seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Hüseynov
Cavanşir Təmraz oğlu
1928 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Tikinti İşləri Komitəsinin sədri 264 nömrəli Şıxlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səmədova
Tərminə Kazım qızı
1954 azərbaycanlı Qazax rayonundakı M. Əzizbəyov adına sovxozun fəhləsi 265 nömrəli Kosalar seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
İsayev
Heydər İsa oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsinin sədri 266 nömrəli Ağstafa seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abbasov
Fərzalı Hətəm oğlu
1932 azərbaycanlı Qazax rayonundakı S. Vurğun adına sovxozun briqadiri 267 nömrəli Kalininkənd seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Dünyamalıyev
Musa Allahverdi oğlu
1930 azərbaycanlı Qazax rayonundakı Ceyrançöl qoyunçuluq sovxozunun baş çobanı 268 nömrəli Poylu seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Hacıyev
Rauf Soltan oğlu
1922 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin katibi 269 nömrəli Marksovka seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Məmmədova
Səcarə Vəli qızı
1947 azərbaycanlı Qazax rayonundakı "Komsomol" sovxozunun fəhləsi 270 nömrəli Dağ Kəsəmən seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Zeynalov
Bahadır Rəhman oğlu
1934 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı S. M. Kirov adına kolxozun baş mühəndisi 271 nömrəli Naftalan seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Əliyeva
Südabə İsa qızı
1963 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı S. Orconikidze adına kolxozun pambıqçısı 272 nömrəli Qasım İsmayılov seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Cəfərov
Arif Cəfər oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qasım İsmayılov RK-nın birinci katibi 273 nömrəli Səfikürd seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Sadıqlı
Vaqif Həsən oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan Mülki Aviasiya İdarəsinin rəisi 274 nömrəli Borsunlu seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Kərimov
Mansır Paşa oğlu
1930 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı K. Marks adına kolxozun briqadiri 275 nömrəli Dəliməmmədli seçki dairəsi Mandat komissiyası
Kuzibabaşvili
Sofya Pavlovna
1940 gürcü Qax rayonundakı Nizami adına kolxozun tütünçüsü 276 nömrəli Qax seçki dairəsi Sənaye komissiyası
İsmayılov
Rəsul Məhəmməd oğlu
1950 azərbaycanlı Qax rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun mexanizatoru 277 nömrəli Qax-İngiloy seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Musayev
Maksim Talıb oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qax RK-nın birinci katibi 278 nömrəli Almalı seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Məmmədov
Qəzənfər Qəmbər oğlu
1937 azərbaycanlı Gədəbəy rayonundakı M. Quliyev adına sovxozun fəhləsi 279 nömrəli Gədəbəy seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
İsmayılova
Ceyran Əziz qızı
1949 azərbaycanlı Gədəbəy rayonundakı "Moskva" kolxozunun sağıcısı 280 nömrəli Slavyanka seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Qluşşenko
İvan Vasilyeviç
1928 rus Azərbaycan KP MK inzibati orqanlar şöbəsi müdirinin müavini 281 nömrəli Rüstəm Əliyev seçki dairəsi Gənclər komssiyası
Vəzirov
Aslan Fərhad oğlu
1910 azərbaycanlı Respublika Ovçular və Balıqçılar Cəmiyyəti rəyasət heyətinin sədri və Sovet Müharibə Veteranları Komitəsi Bakı bölməsinin sədri 282 nömrəli Gərgər seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Quliyev
Aydın Manaf oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Gədəbəy RK-nın birinci katibi 283 nömrəli Böyük Qaramurad seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komssiyası
Buçneva
Pelageya Vasilyevna
1952 rus Gədəbəy rayonundakı "Qırmızı Oktyabr" sovxozunun fəhləsi 284 nömrəli Novosaratovka seçki dairəsi Qrar-sənaye kompeksi komissiyası
Sadıqov
Səməd Şahbaz oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi sədrinin birinci müavini 285 nömrəli Kəlbəcər seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Məhəmmədova
Fatma Fərman qızı
1955 azərbaycanlı Kəlbəcər rayonundakı "Oktyabr" kolxozunun sağıcısı 286 nömrəli Qılıclı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Nadirov
İnqilab Ədil oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kəlbəcər RK-nın birinci katibi 287 nömrəli Almalıq seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Yəhyayev
Şahsuvar Əliyar oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qubadlı RK-nın birinci katibi 288 nömrəli Qubadlı seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Quliyeva
Gülçöhrə Kamil qızı
1956 azərbaycanlı Qubadlı rayonundakı Telman adına kolxozun sağıcısı 289 nömrəli Xanlıq seçki dairəsi Energetika komssiyası
Ruban
Mariya Semyonovna
1942 rus Quba rayonunun "Şərq" sovxozunun mexanizatoru 290 nömrəli Quba birinci şəhər seçki dairəsi Mandat komissiyası
Əliyev
Siyavuş Qüdrət oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təbliğat bə təşviqat şöbəsi müdirinin birinci müavini 291 nömrəli Quba ikinci şəhər seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Paşayev
Qədir Paşa oğlu
1939 azərbaycanlı Quba rayonundakı Partiyanın XXII qurultayı adına sovxozun direktoru 292 nömrəli Qırmızı Qəsəbə seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Orucov
Telman Xəlil oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan SSR meyvə və tərəvəz təsərrüfatı naziri 293 nömrəli Birinci Nügədi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əhmədov
Paşa Məstəli oğlu
1933 azərbaycanlı Aəzrbaycan KP Quba RK-nın birinci katibi 294 nömrəli İkinci Nügədi seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Məmmədova
Zülfirə Ramazan qızı
1963 azərbaycanlı Quba rayonundakı Lenin adına sovxozun fəhləsi 295 nömrəli Rustov seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Abdullayev
Mikayıl Hüseyn oğlu
1921 azərbaycanlı M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun professoru 296 nömrəli Alpan seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Abdullayeva
Cavahir Mirzağa qızı
1950 azərbaycanlı Quba rayonundakı Qonaqkənd "Qumaş xalçaçı" istehsal vahidinin xalçatoxuyanı 297 nömrəli Qonaqkənd seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Mirzəcanov
Balabəy Əliş oğlu
1910 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK-nın işlər müdiri 298 nömrəli Qusar seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Hacıbalayev
Sultanhəmid Şahmərdan oğlu
1937 ləzgi Azərbaycan KP Qusar RK-nın birinci katibi 299 nömrəli Hil seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Petrov
Valeri Vasilyeviç
1947 rus Azərbaycan LKGİ MK-nın ikinci katibi 300 nömrəli Düztahir seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Burcumova
Firəngiz Şahzadə qızı
1964 ləzgi Qusar rayonundakı İliç adına sovxozun fəhləsi 301 nömrəli İmamqulukənd seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Babayeva
Venera Tələt qızı
1964 ləzgi Qusar rayonundakı general Əbilov adına sovxozun fəhləsi 302 nömrəli Gədəzeyxur seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Qurbanov
Əlidin Əbdül oğlu
1943 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qutqaşen RK-nın birinci katibi 303 nömrəli Qutqaşen seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komssiyası
Sadıqov
Ramiz Cəmil oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR tikinti materialları sənayesi naziri 304 nömrəli Hacallı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Balayeva
Fəridə Əli qızı
1959 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı Kirov adına kolxozun tütünçüsü 305 nömrəli Nic seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Alcanova
Sevda İlyas qızı
1961 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı Sabir adına kolxozun tütünçüsü 306 nömrəli Bum seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Şərifov
Azad Ağakərim oğlu
1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri 307 nömrəli Kürdəmir seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hacıyev
Nəcəfəli İmaməli oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Baş Meliorasiya Tikintisi İdarəsinin rəisi 308 nömrəli Atakişili seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Məmmədov
Adil Qədil oğlu
1943 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kürdəmir RK-nın birinci katibi 309 nömrəli Kürdəmir-Yenikənd seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Abasova
Nümünə Şirin qızı
1962 azərbaycanlı Kürdəmir rayonundakı R. Axundov adına kolxozun pambıqçısı 310 nömrəli Sığırlı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Vəliyeva
İradə İsgəndər qızı
1963 azərbaycanlı Kürdəmir rayonundakı "Şirvan" kolxozunun pambıqçısı 311 nömrəli Mollakənd seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Məmmədov
Yaqub Calal oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Laçın RK-nın birinci katibi 312 nömrəli Laçın seçki dairəsi Mandat komissiyası
Cabbarov
Mirzə Ələsgər oğlu
1936 kürd Laçın rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun çobanı 313 nömrəli Qaraqışlaq seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
İmanov
Müslüm Məşədimüseyib oğlu
1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Baş Energetika və Elektrikləşdirmə İstehsalat İdarəsinin rəisi 314 nömrəli Pircahan seçki dairəsi Energetika komissiyası
Cəfərov
Salman Süleyman oğlu
1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsi sədrinin birinci müavini 315 nömrəli Avrora seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Əliyeva
Solmaz Səməd qızı
1944 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı B. Abbasov adına sovxozun manqabaşçısı 316 nömrəli Gərmətük seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Əbilova
Gülqənd Əfqan qızı
1962 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı "Oktyabrın 60 illiyi" sovxozunun fəhləsi 317 nömrəli Kərgəlan seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Dadaşova
Tərbiyə Balarza qızı
1962 azərbaycanlı Lənkəran rayoundakı Partiyanın XXIV qurultayı adına sovxozun fəhləsi 318 nömrəli Girdəni seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Kudaşkin
Fyodor Davıdoviç
1924 rus Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin birinci müavini 319 nömrəli Port-İliç seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Əsgərova
Əntiqə Abıəli qızı
1961 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı Komsomolun 50 illiyi adına sovxozun fəhləsi 320 nömrəli Şağləsər seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Əhədova
Pakizə Gənci qızı
1964 azərbaycanlı Lerik rayonundakı "Sosialist Kubası" sovxozunun sağıcısı 321 nömrəli Lerik seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Sultan İsrafil oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lerik RK-nın birinci katibi 322 nömrəli Nüvədi seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Cəlilova
Gülxara Şahab qızı
1964 azərbaycanlı Lerik rayonundakı F. Engels adına sovxozun fəhləsi 323 nömrəli Çayrud seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Qocamanov
Ələsgər Bilal oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Masallı RK-nın birinci katibi 324 nömrəli Masallı seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komssiyası
Abuşova
Sevinc Mirzə qızı
1962 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Sovet Azərbaycanı" sovxozunun fəhləsi 325 nömrəli Banbaşı seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Abdullayeva
Xəzəngül Mahmud qızı
1960 azərbaycanlı Masallı rayonundakı H. Aslanov adına sovxozun fəhləsi 326 nömrəli Masallı-Çaxırlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əhmədov
Fikrət Həmid oğlu
1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 327 nömrəli Şərəfə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynova
Mahirə Əkbər qızı
1962 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "1 May" sovxozunun fəhləsi 328 nömrəli Kalinovka seçki dairəsi Mandat komissiyası
Cavadzadə
Mirməmməd Cavad oğlu
1927 azərbaycanlı Ə. Əliyev adına Azərbaycan Həkimlri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru 329 nömrəli Ərkivan seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Rasizadə
Artur Tahir oğlu
1935 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK maşınqayırma şöbəsinin müdiri 330 nömrəli Boradigah seçki dairəsi Energetika komissiyası
Rzayeva
Nurəstə Həsən qızı
1947 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Oktyabr" sovxozunun sağıcısı 331 nömrəli Xıl seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əbilova
Nailə İsaq qızı
1958 azərbaycanlı Masallı rayonundakı Şaumyan adına sovxozun fəhləsi 332 nömrəli Türkoba seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Xanlarova
Zeynəb Yəhya qızı
1936 azərbaycanlı M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti 333 nömrəli Mirbəşir seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Məmmədov
Cavanşir Ağalı oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Mirbəşir RK-nın birinci katibi 334 nömrəli Səhləbad seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Quliyev
Süleyman Əli oğlu
1938 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı İliç adına kolxozun briqadiri 335 nömrəli Evoğlu seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komssiyası
Allahverdiyeva
Xəzəngül Məhərrəm qızı
1961 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı Frunze adına kolxozun pambıqçısı 336 nömrəli Dəmirçilər seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Məmmədov
Xəlil Muxtar oğlu
1935 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Mərkəzi Statistika İdarəsinin rəisi 337 nömrəli Neftçala seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Babayeva
Minurə Mehman qızı
1961 azərbaycanlı Neftçala rayonundakı S. M. Kirov adına balıq kombinatının fəhləsi 338 nömrəli Bankə seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Əliyev
Nuruş Əlihəsən oğlu
1911 azərbaycanlı Neftçala rayonundakı S. Şaumyan adına kolxozun sədri 339 nömrəli Xıllı seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Seyidov
Vilayət Məmməd oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Neftçala RK-nın birinci katibi 340 nömrəli Xolqarabucaq seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Zeynalov
Ramiz Niyaz oğlu
1934 azərbaycanlı Azərbaycan KP Puşkin RK-nın birinci katibi 341 nömrəli Puşkin seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hüseynov
Yusif İsmayıl oğlu
1928 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Rəssamlar İttifaqı idarə heyətinin sədri 342 nömrəli Kirov seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Həsənova
Qızqayıt Salman qızı
1924 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı Telman adına kolxozun sədri 343 nömrəli Xırmandalı seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Məmmədova
Mehparə Orduxan qızı
1962 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı "Komsomol" kolxozunun pambıqçısı 344 nömrəli Ağalıkənd seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Rəhimov
Kamran Nəbi oğlu
1928 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maarif naziri 345 nömrəli Saatlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mövlüdova
Həcər Sərvər qızı
1941 azərbaycanlı Saatlı rayonundakı Partiyanın XXI qurultayı adına kolxozun pambıqçısı 346 nömrəli Əlisoltanlı seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Hacıyeva
Almas Əsəd qızı
1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Saatlı RK-nın birinci katibi 347 nömrəli Sarıcalar seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Dadaşova
Şövkət Həsən qızı
1962 azərbaycanlı Saatlı rayonundakı Xanlar adına kolxozun pambıqçısı 348 nömrəli Fətəlikənd seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
Məmməd Əsgər oğlu
1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Sabirabad RK-nın birinci katibi 349 nömrəli Sabirabad seçki dairəsi Aqrar-sənaye komissiyası
Axundov
Bahadur Məmməd oğlu
1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR rabitə naziri 350 nömrəli Şıxsalahlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İsmayılov
İlyas Abbas oğlu
1938 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Prokuroru 351 nömrəli Çöl Beşdəli adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Sabir Məmmədqulu oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK inzibati orqanlar şöbəsinin müdiri 352 nömrəli Surra seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Səmədova
Cəmilə Usub qızı
1956 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı "Leninqrad" kolxozunun mexanizatoru 353 nömrəli Ulacalı seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Aslanova
Zəminə Sərdar qızı
1940 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun briqadiri 354 nömrəli Kürkəndi seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Hüseynova
Fatma Rza qızı
1939 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı Lenin adına kolxozun briqadiri 355 nömrəli Pokrovka seçki dairəsi Mandat komissiyası
Əliyev
Fuad İslam oğlu
1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP Salyan RK-nın birinci katibi 356 nömrəli Salyan birinci şəhər seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əkbərova
Zemfira Əsgər qızı
1959 azərbaycanlı Salyan elekrtik qaynaq avadanlığı zavodunun hopdurucusu 357 nömrəli Salyan ikinci şəhər seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Xəlilova
Yasəmən Süleyman qızı
1963 azərbaycanlı Salyan rayonundakı "Yeni Muğan" kolxozunun pambıqçısı 358 nömrəli Arbatan seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Həsənov
Həsən Əziz oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 359 nömrəli Sarvan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Aslanova
Zəminə Əliş qızı
1958 azərbaycanlı Salyan rayonundakı "Bəşirabad" kolxozunun sağıcısı 360 nömrəli Salyan-Yenikənd seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Məlikov
Xıdır Fərman oğlu
1936 azərbaycanlı Salyan rayonundakı SSRİ-nin 50 illiyi adına sovxozun briqadiri 361 nömrəli Qaraçala seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Axundov
Rauf Vəli oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK yanında Partiya komissiyasının sədri 362 nömrəli Navahı seçki dairəsi Məzlil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Hüseynbala Məmmədrafi oğlu
1922 azərbaycanlı SSRİ Dövlət Bankı Azərbaycan kontorunun müdiri 363 nömrəli Tovuz seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Tağıyeva
Rüxsarə Əli qızı
1961 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Frunze adına sovxozun fəhləsi 364 nömrəli Xatınlı seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Həsənov
Həbib Rəhim oğlu
1922 azərbaycanlı Azərbaycan SSR meşə təsərrüfatı naziri 365 nömrəli Yanıqlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Quliyeva
Zöhrə Müsəllim qızı
1953 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Nizami adına sovxozun sağıcısı 366 nömrəli Bozalqanlı seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komssiyası
Qasımova
Məlahət Hüseyn qızı
1958 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı "Qələbə" sovxozunun fəhləsi 367 nömrəli Aşağı Quşçu seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Nəsibov
Aslan Yunus oğlu
1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Tovuz RK-nın birinci katibi 368 nömrəli Qovlar seçki dairəsi Anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Əhmədov
Aydın Hüseynqulu oğlu
1950 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Kalinin adına sovxozun çobanı 369 nömrəli Böyük Qışlaq seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Məmmədova
Asiya Salman qızı
1940 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Engels adına sovxozun fəhləsi 370 nömrəli Aşağı Ayıblı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Nəbiyeva
Kifayət Səhrab qızı
1959 azərbaycanlı Ucar pambıqtəmizləmə zavodunun maşinisti 371 nömrəli Ucar seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Kərimov
Əhəd Əli oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ucar RK-nın birinci katibi 372 nömrəli Qaradağlı seçki dairəsi Energetika komissiyası
Əliyev
Mahmud İsaq oğlu
1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR meliorasiya və su təsərrüfatı naziri 373 nömrəli Küçəkənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Cəbrayılova
Zeynəb Məmməd qızı
1956 azərbaycanlı Ucar rayonundakı Nizami adına kolxozun pambıqçısı 374 nömrəli Qazyan seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Musayev
Zülfüqar Fətulla oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK su təsərrüfatı və kənd tikintisi şöbəsinin müdiri 375 nömrəli Füzuli seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Əhmədov
İbrahim Seyfulla oğlu
1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR OADKYC MK-nın sədri 376 nömrəli Qaraxanbəyli seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Əliyeva
Zeynəb Aqil qızı
1958 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı "Rusiya" kolxozunun briqadiri 377 nömrəli Horadiz seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Əhmədzadə
Əhməd Cuma oğlu
1945 azərbaycanlı Azərbaycan KP Füzuli RK-nın birinci katibi 378 nömrəli Pirəhmədli seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Hacıyev
Sədiman Vəlişir oğlu
1935 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı Engels adına sovxozun briqadiri 379 nömrəli Aybasanlı seçki dairəsi Mandat komissiyası
Zeynalova
Güleyşə Elyas qızı
1961 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı M. Hüseynzadə adına sovxozun fəhləsi 380 nömrəli Dövlətyarlı seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Vəliyev
Cəfər Cəbrayıl oğlu
1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR daxili işlər naziri 381 nömrəli Xanlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Markaryan
Emaliya Haykazovna
1941 erməni Xanlar rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun fəhləsi 382 nömrəli Çaykənd seçki dairəsi Nəqaliyyat və rabitə komissiyası
Aşurov
Murad Məmməd oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin sədri 383 nömrəli Bolçalı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ələkbərov
Rza Süleyman oğlu
1934 azərbaycanlı Xanlar rayonundakı "Azərbaycan" sovxozunun fəhləsi 384 nömrəli Qarayeri seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Axundov
Namiq Atalla oğlu
1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri 385 nömrəli Səfərəliyev seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Əliyev
Tacəddin Rəsul oğlu
1960 azərbaycanlı Xanlar rayonundakı Kalinin adına sovxozun mexanizatoru 386 nömrəli Çobanabdallı seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Okulov
Mixail Aleksandroviç
1918 rus "Bakinski raboçi" qəzetinin redaktoru 387 nömrəli Xaçmaz şəhər seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Abdullayev
Zakir Hilal oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP Xaçmaz RK-nın birinci katibi 388 nömrəli Xaçmaz kənd seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Qafarova
Elmira Mikayıl qızı
1934 azərbaycanlı Azərbaycan SSR xarici işlər naziri 389 nömrəli Xudat seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Babaxanova
Almara Yəhya qızı
1939 ləzgi Xaçmaz rayonundakı Qorki adına sovxozun sağıcısı 390 nömrəli Ləcət seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Rizvanov
Nuru Rizvan oğlu
1935 azərbaycanlı Xaçmaz rayonundakı "İnqilab" sovxozunun briqadiri 391 nömrəli Qusarçay seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Benko
Yevgeniya Aleksandrovna
1938 rus Xaçmaz rayonundakı "İliç yolu" sovxozunun briqadiri 392 nömrəli Nərəcan seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Məmmədov
Nazim Ələsgər oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK partiya-təşkilat işi şöbəsinin müdiri 393 nömrəli Yergüc seçki dairəsi Mandat komissiyası
Rüstəmova
Dilbər Rüstəm qızı
1961 azərbaycanlı Xaçmaz rayonundakı "Xəzər" sovxozunun fəhləsi 394 nömrəli Çarxı seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əsədov
Əjdər Sayad oğlu
1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şamxor RK-nın birinci katibi 395 nömrəli Şamxor şəhər seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Məmmədova
Tamara Qara qızı
1955 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı N. Nərimanov adına sovxozun fəhləsi 396 nömrəli Şamxor kənd seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Hüseynov
Rəhim Əlihüseyn oğlu
1936 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin sədri 397 nömrəli Dəllər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəsibova
Aybəniz Abbas qızı
1960 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı Partiyanın XXVI qurultayı adına sovxozun fəhləsi 398 nömrəli Düyərli seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Qriqoryan
Samvel Avanesoviç
1907 erməni "Qrakan Adrbedjan" jurnalının keçmiş baş redaktoru 399 nömrəli Lenin kənd seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Mustafayev
Səfiyar Bəhlul oğlu
1938 azərbaycanlı Şamxor SES tikintisi idarəsinin sürücüsü 400 nömrəli Qaracəmirli seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Sakanyan
Roza Surenovna
1933 erməni Şamxor rayonundakı "Çardaxlı" sovxozunun fəhləsi 401 nömrəli Çardaxlı seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Zeynalova
Nəzixə Cəfər qızı
1944 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı R. Əliyev adına sovxozun briqadiri 402 nömrəli Şamxor-Təzəkənd seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Maqomayev
Müslüm Məhəmməd oğlu
1942 azərbaycanlı Azərbaycan Dövlət Estrada-Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri 403 nömrəli Plankənd seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Voskanyan
Emma Saturovna
1937 erməni Şaumyan (kənd) rayonundakı Lenin adına sovxozun sağıcısı 404 nömrəli Şaumyan kənd seçki dairəsi Aqrar-sənaye kompleksi komissiyası
Mirzoyev
Rudolf Voskanoviç
1941 erməni Azərbaycan KP Şaumyan (kənd) RK-nın birinci katibi 405 nömrəli Yuxarı Ağcakənd seçki dairəsi Sənaye komissiyası
Cabbarova
Elmira Səlim qızı
1962 azərbaycanlı Şəki rayonundakı "1 May" kolxozunun tütünçüsü 406 nömrəli Oxut seçki dairəsi Gənclər komissiyası
Babayev
Nəbi Ələkbər oğlu

(Nəbi Xəzri)
1924 azərbaycanlı Azərbaycan Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti rəyasət heyətinin sədri 407 nömrəli Aşağı Göynük seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Səmədov
Baba Səməd oğlu
1934 azərbaycanlı Şəki rayonundakı Orconikidze adına sovxozun mexanizatoru 408 nömrəli Cəfərabad seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Qəniyev
Vahid Hüseyn oğlu
1929 azərbaycanlı Şəki Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 409 nömrəli Böyük Dəhnə seçki dairəsi Plan-büdcə komssiyası
Xəlilov
Əlyar Zəkəriyyə oğlu
1962 azərbaycanlı Şəki kolxozlararası ətlik maldarlıq müəssisəsinin operatoru 410 nömrəli Zəyzid seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Mustafayev
Feyruz Rəcəb oğlu
1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şamaxı RK-nın birinci katibi 411 nömrəli Şamaxı şəhər seçki dairəsi Rəyasət Heyəti
Fərmanova
Qətibə Allahverdi qızı
1962 azərbaycanlı Şamaxı rayonundakı Sabir adına sovxozun briqadiri 412 nömrəli Şamaxı kənd seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Alıyev
Qurbanalı Vəlican oğlu
1924 azərbaycanlı Şamaxı rayonunda Bağırlı Kənd Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 413 nömrəli Göylər seçki dairəsi Plan-büdcə komissiyası
Kojevnikova
Mariya Nikolayevna
1940 rus Şamaxı rayonundakı İliç adına kolxozun idarə heyətinin sədru 414 nömrəli Çuxuryurd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Karamanyan
Genya Mixaylovna
1940 erməni Şamaxı rayonundakı "Pravda" sovxozunun fəhləsi 415 nömrəli Mədrəsə seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Xələfov
Rafiq Rəsul oğlu
1941 azərbaycanlı Azərbaycan SSR avtomobil yolları tikintisi və istismarı naziri 416 nömrəli Xilmilli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abdullayeva
Mənzilə Abdulla qızı
1963 azərbaycanlı Şamaxı rayonundakı Y. Qaqarin adına sovxozun fəhləsi 417 nömrəli Mərəzə seçki dairəsi Energetika komissiyası
Məmmədov
Sərhad Əsəd oğlu
1935 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yardımlı RK-nın birinci katibi 418 nömrəli Yardımlı seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Məmmədov
İxtiyar Əhmədxan oğlu
1951 azərbaycanlı Yardımlı rayonundakı Kalinin adına sovxozun traktorçusu 419 nömrəli Sırıq seçki dairəsi Qanunvericlik mülahizələri komissiyası
Quliyeva
Sənubər Şirməmməd qızı
1958 azərbaycanlı Yardımlı rayonundakı M. Hüseynzadə adına sovxozun fəhləsi 420 nömrəli Çayüzü seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminət komssiyası
Bayramov
Fərman Hüseyn oğlu
1936 azərbaycanlı 5 nömrəli tikinti tresti 51 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin elektrik qaynaqçısı 421 nömrəli Naxçıvan birinci şəhər seçki dairəsi Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Tağıyeva
Tamella Yadulla qızı
1950 azərbaycanlı Naxçıvan şəhər 6 nömrəli orta məktəbinin müəllimi 422 nömrəli Naxçıvan ikinci şəhər seçki dairəsi Sədrin müavini
İbrahimov
Söhrab Mirqəzənfər oğlu
1943 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yüngül sənaye naziri 423 nömrəli Naxçıvan üçüncü şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədova
Nəzakət Məmmədhüseyn qızı
1962 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in Babək rayonundakı Orconikidze adına sovxozun fəhləsi 424 nömrəli Cəhri seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Məmmədov
Arif Hüseynqulu oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ət və süd sənayesi naziri 425 nömrəli Nehrəm seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qolubev
Aleksandr Mixayloviç
1939 rus Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 426 nömrəli Yarımca seçki dairəsi Mandat komssiyası
Əliyev
Həsən Əlirza oğlu
1907 azərbaycanlı Azərbaycan SSR EA Coğrafiya İnstitutunun direktoru 427 nömrəli Myasnikovabad seçki dairəsi Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Məmmədov
Şəmil Teymur oğlu
1931 azərbaycanlı Culfa lokomotiv deposunun teplovoz maşinisti 428 nömrəli Culfa seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əliyeva
Səkinə Abbas qızı
1925 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 429 nömrəli Əbrəqunis seçki dairəsi Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
İbrahimova
Səkinə Həbib qızı
1960 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in İliç rayonundakı Dimitrov adına sovxozun fəhləsi 430 nömrəli İliç seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Həsənov
Çingiz Kərim oğlu
1920 azərbaycanlı Azərittifaqın idarə heyətinin sədri 431 nömrəli Dəmirçi seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Hacıyeva
Qızıllı Həsən qızı
1956 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in İliç rayonundakı H. Cavid adına sovxozun fəhləsi 432 nömrəli Qıvraq seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hümbətov
Kamil Məhəmməd oğlu
1950 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in İliç rayonundakı Kalinin adına kolxozun idarə heyətinin sədri 433 nömrəli Yengicə seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Əliyeva
Şuşan Abdulla qızı
1959 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in İliç rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun fəhləsi 434 nömrəli Xanlıqlar seçki dairəsi Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Hacıyev
Zülfü Saleh oğlu
1935 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin sədri 435 nömrəli Sədərək seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kazımova
Züriyyə Həsən qızı
1958 azərbaycanlı Ordubad baramaaçma fabrikinin fəhləsi 436 nömrəli Ordubad seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Məmmədov
Aydın Yusif oğlu
1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR əhaliyə məişət xidməti naziri 437 nömrəli Vənənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Quliyeva
Dilarə Tarverdi qızı
1962 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in Şahbuz rayonundakı "Qırmızı Oktyabr" kolxozunun sağıcısı 438 nömrəli Şahbuz seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfəti komssiyası
Ayriyan
Aleksandr Arsenoviç
1920 erməni Azərbaycan SSR meşə və ağac emalı sənayesi naziri 439 nömrəli Stepanakert birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Vartanyan
Manvel Martikoviç
1961 erməni DQMV-nin 60 illiyi adına Stepanaket elektrotexnika zavodunun quraşdıcı-çilingəri 440 nömrəli Stepanakert ikinci şəhər seçki dairəsi Energetika komissiyası
Movsesyan
Zaven Muşeqoviç
1929 erməni Azərbaycan KP Stepanakert Şəhər Komitəsinin birinci katibi 441 nömrəli Stepanakert üçüncü şəhər seçki dairəsi Mənzil-kommunal və şəhər təsərrüfatı komissiyası
Manvelyan
Areqa Sadiyevna
1959 erməni DQMV-nin Əsgəran rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun tərəvəzçisi 442 nömrəli Əsgəran seçki dairəsi Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Saakyan
Lyudmila Rubenovna
1948 erməni Hadrut rayonu Tuğ kənd orta məktəbinin müəllimi 443 nömrəli Hadrut seçki dairəsi Xalq maarifi və elm komissiyası
Aslanov
Armais Əmiroviç
1923 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 444 nömrəli Mardakert seçki dairəsi Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Qulyan
Lena Baxşıyevna
1935 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Mardaket rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun sağıcısı 445 nömrəli Leninavan seçki dairəsi Qanunvericilik mülahizələri komssiyası
Boqoslovski
Valentin Afanasyeviç
1924 rus Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 446 nömrəli Araçadzor seçki dairəsi Xalq istehlakı malları və əhaliyə xidmət komissiyası
Karapetyan
Laura Cavanşirovna
1952 erməni Mardakert rayonundakı S. Şaumyan adına sovxozun tütünçüsü 447 nömrəli Arutyunaqomer seçki dairəsi Mədəniyyət komissiyası
Qəribyan
Şmavon Akopoviç
1936 erməni DQMV-nin Martuni rayonundakı K. Marks adına kolxozun üzvü 448 nömrəli Martuni seçki dairəsi Sədrinin müavini
Mailyan
Leonard Cavadoviç
1937 erməni DQMV-nin Martuni rayonundakı "Kommunizm" kolxozu idarə heyətinin sədri 449 nömrəli Qırmızı Bazar seçki dairəsi Xarici işlər komissiyası
Əmrahov
Vaqif Məhəmməd oğlu
1956 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyinin 9 nömrəli tresti Şuşa tikinti idarəsinin suvaqçı-rəngsazı 450 nömrəli Şuşa seçki dairəsi Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası


İstinadlar

redaktə
  1. 1 2 3 4 Итоги выборов и состав депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР, Верховного Совета Нахичеванской АССР одиннадцатого созыва, местных Советов народных депутатов Азербайджанской ССР 1985 г. (rus). Баку: Азернешр. 1986.
  2. 1 2 3 4 5 Азәрбајҹан ССР Али Советинин депутатлары. Он биринҹи чағырыш (aze-ru). Бакы: Азәрнәшр. 1985.
  3. 1 2 Азәрбајҹан ССР Али Совети мандат комиссијасы сәдри Н. Ә. Мәммәдовун мә`рузәси // Коммунист. 27.03.1985. 2.
  4. Гуруҹулуг наминә // Коммунист. № 72. 27.03.1985. 1.

Həmçinin bax

redaktə