Azərbaycan SSR Ali Sovetinin X çağırış deputatlarının siyahısı

Onuncu çağırış 1980-ci ildən 1984-cü ilədək işləmişdir. Onuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə seçkilər 1980-ci il fevralın 24-də keçirilmişdir[1]. Ali Sovetə cəmi 450 deputat seçilmişdir[1].

Onuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin birinci sessiyasının iclası

247 deputat və ya onların 54,9 faizi əvvəlki çağırış respublika Ali Sovetinin deputatı olmamışdır.

Deputatların 179 nəfəri qadındır, 312 deputat Sov.İKP üzvü, yaxud üzvlüyünə namizəd, 138 deputat bitərəf, o cümlədən 87 deputat ÜİLKGİ üzvüdür[2].

Respublika ali dövlət hakimiyyəti orqanında 201 fəhləkolxozçu vardır ki, bu da deputatların ümumi tərkibinin 50,9 faizini təşkil edir, 23 deputat elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, maarif və səhiyyə işçiləri, 101 deputat partiya, həmkarlar ittifaqları və komsomol işçiləri, 53 deputat dövlət və sovet orqanlarının işçisi, 32 deputat sənaye və kənd təsrrüfatı müəssisələrin rəhbərləri, mühəndis, hərbi qulluqçu və digər mütəxəssislər[2].

379 deputatın və ya deputatları 82,4 faizinin ali və orta ixtisas təhsili var, 42 deputat alimlik dərəcəsi və ya elmi adı vardır.

Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının yaşa görə tərkibi belədir: 112 deputatın və ya deputatların 24,9 faizinin yaşı 30-dək, 191 deputatın və ya deputatların 42,4 faizinin yaşı 31-dən 50-dək, 105 deputatın və ya deputatların 23,3 faizinin yaşı 51-dən 60-dəkdir, 42 deputatın və ya deputatların 9,3 faizinin yaşı 60-dan yuxarıdır[2].

Ali Soveti deputatlarıından 22 nəfər Sovet İttifaqı Qəhrəmanı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanıdır. 314 deputat SSRİ ordenləri və medalları ilə təltif edilmişdir[2]. 16 nəfər Lenin mükafatı və SSRİ Dövlət mükafatı, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatıdır[3].

Respublika Ali Sovetinin deputatlarının 361 nəfəri azərbaycanlı, 46 nəfəri rus, 30 nəfəri erməni, habelə 13 nəfər digər millətlərinin nümayəndəsidir[2][4].

Sədr — Süleyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə, müavinləri — Suren Arutyunoviç Adamyan, Qızıllı Həsən qızı Hacıyeva, Alla Abramovna Qorbaçova və Rüstəm Qasım oğlu Səfərəliyev[1]. Reyasət Heyətinin sədri — Qurban Əli oğlu Xəlilov, müavinləri — Armais Əmiroviç AslanovSəkinə Abbas qızı Əliyeva[1][5].

Soyadı, adı və atasının adı Portret Təvəllüd ili Milliyəti İşi Seçki dairəsi Komissiyası
A
Abasova
Anaxanım Məhəmməd qızı

Anaxanım Abasova.png 1955 azərbaycanlı Ağsu rayonundakı Əzizbəyov adına sovxozun fəhləsi 198 nömrəli Çaparlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Abasova
Ofelya Xanoğlan qızı

Ofelya Abasova.png 1958 azərbaycanlı Saatlı rayonundakı "Ukrayna" kolxozunun üzvü 346 nömrəli Əlisoltanlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Abbasəliyev
Sabit Qasım oğlu

Sabit Abbasəliyev.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsinin sədri 423 nömrəli Naxçıvan üçüncü şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Abbasov
Nadir Xuduş oğlu

Nadir Abbasov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağcabədi RK-nın birinci katibi 184 nömrəli Üzeyirkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Abbasova
Əmanət Əsabəli qızı

Əmanət Abbasova.png 1953 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Şəki İpək İstehsalat Birliyinin toxucusu 166 nömrəli Şəki ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Abbasova
Xuraman Zeynal qızı

Xuraman Abbasova.png 1927 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı Lenin adına kolxozun sədri 175 nömrəli Qərvənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abdullayev
Zakir Hilal oğlu

Zakir Abdullayev.png 1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri 182 nömrəli Ağcabədi şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Abdullayev
Kamal Məmməd oğlu

Kamal Abdullayev (partiya xadimi).png 1922 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qaradağ RK-nın birinci katibi 18 nömrəli Qobustan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Abdullayev
Mikayıl Hüseyn oğlu

Mikayıl Abdullayev.png 1921 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 296 nömrəli Alpan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Abdullayeva
Zemfira Tacəddin qızı

Zemfira Abdullayeva.png 1950 azərbaycanlı Ucar rayonundakı Lenin adına kolxozun üzvü 372 nömrəli Qaradağlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Abdullayeva
Zoya Əmir qızı

Zoya Abdullayeva.png 1959 ləzgi Qusar rayonundakı Qazıməmməd adına sovxozun fəhləsi 301 nömrəli İmamqulukənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Abdullayeva
Reyhan Kamal qızı

Reyhan Abdullayeva.png 1957 azərbaycanlı Şəki rayonundakı N. Nərimanov adına kolxzun tütünçüsü 406 nömrəli Oxut seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Abutalıbov
Ramiz Abutalıb oğlu

Ramiz Abutalıbov.png 1937 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri 386 nömrəli Çobanabdallı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Avakyan
Qalya Balabəyovna

Qalya Avakyan.png 1936 erməni Şaumyan (kənd) rayonundakı Lenin adına sovxozunun sağıcısı 404 nömrəli Şaumyan kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Ağayev
Tofiq Sərdar oğlu

Tofiq Ağayev.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Xarici Turizm İdarəsinin sədri 292 nömrəli Qırmızı qəsəbə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Ağayev
Hüseyn Bayram oğlu

Hüseyn Ağayev.png 1926 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun sədri 203 nömrəli Alpout seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Ağayeva
Şəfahət Əhməd qızı

Şəfahət Ağayeva.png 1958 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı K. Marks adına kolxozun tütünçüsü 305 nömrəli Nic seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Ağakişiyeva
Naridə Məhəmməd qızı

Naridə Ağakişiyeva.png 1958 azərbaycanlı Cəbrayıl rayonundakı Füzuli adına kolxozunun üzvü 229 nömrəli Quycaq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Ağahüseynov
Tofiq Yaqub oğlu

Tofiq Ağahüseynov.png 1923 azərbaycanlı Qırmızı Bayraq ordenli Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi komandanın müavini 154 nömrəli Nasoslu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Adamyan
Suren Arutyunoviç

Suren Adamyan.png 1913 erməni Martuni rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun sədri 449 nömrəli Qırmızı Bazar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədrinin müavini
Ayrapetyan
Sergey Vazgenoviç

Sergey Ayrapetyan.png 1953 erməni Stepanakert radiotexnika zavodunun quraşdırıcı çilingəri 440 nömrəli Stepanakert ikinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ayriyan
Aleksandr Arsenoviç

Aleksandr Ayriyan.png 1920 erməni Azərbaycan SSR meşə və ağac emalı sənayesi naziri 439 nömrəli Stepanakert birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Alisgəndərova
Nəzifə Abbas qızı

Nəzifə Alisgəndərova.png 1946 azərbaycanlı Qazax rayonundakı Nəvai adına sovoxuzun fəhləsi 270 nömrəli Dağ Kəsəmən seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Allahverdiyev
Tofiq Əliheydər oğlu

Tofiq Allahverdiyev.png 1917 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Peşə Təhsili Komitəsinin rəisi 111 nömrəli Rüstəm Rüstəmov adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Allahverdiyeva
Sevda Rafiq qızı

Sevda Allahverdiyeva.png 1961 azərbaycanlı Ç. İldırım adına Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutunun tələbəsi 81 nömrəli Oktyabr seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Alonova
Natalya Aleksandrovna

Natalya Alonova.png 1953 rus Bakı Uşaq Paltarı Tikişi İstehsalat Birliyi baş müəssisəsinin paltarbicəni 40 nömrəli Sabunçu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Andreasyan
Svetlana Sergeyevna

Svetlana Andreasyan.png 1937 erməni Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunun aparatçısı 152 nömrəli Sumqayıt-Sovet seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Arutyunyan
Amaliya Ohanesovna

Amaliya Arutyunyan.png 1942 erməni Kirovabad cihazqayırma zavodunun quraşdırıcı-çilingəri 126 nömrəli Kirovabad-Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Asanov
Dadaş Mirzə oğlu

Dadaş Asanov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kənd tikintisi naziri 247 nömrəli Aşağı-Tala seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Aslanov
Armais Əmiroviç

Armais Aslanov.png 1923 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 444 nömrəli Mardakert seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
Aslanov
Qəşəm Aslan oğlu

Qəşəm Aslanov.png 1934 azərbaycanlı Azərbaycan KP İsmayıllı RK-nın birinci katibi 259 nömrəli Basqal seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Aslanov
Ramazan Mohuma oğlu

Ramazan Aslanov.png 1951 avar Zaqatala rayonundakı K. Marks adına kolxozun manqabaşçısı 244 nömrəli Danaçı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Aslanova
Zəminə Sərdar qızı

Zəminə Aslanova.png 1940 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun briqadiri 354 nömrəli Kürkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Atabekyan
Yuri Setrakoviç

Yuri Atabekyan.png 1936 erməni İsmayıllı rayonundakı S. Şaumyan adına kolxozun traktor briqadasının briqadiri 258 nömrəli İsmayıllı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Atayeva
Məlahət Mürsəl qızı

Məlahət Atayeva.png 1956 azərbaycanlı Ucar pambıqtəmizləmə zavodunun fəhləsi 371 nömrəli Ucar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Axundov
Arif İmaməli oğlu

Arif Axundov.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin işlər müdiri 155 nömrəli Sumqayıt-Vağzalyanı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Axundov
Emil Bəhlul oğlu

Emil Axundov.png 1937 azərbaycanlı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi 56 nömrəli Beynəlmiləl seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Axundov
Sənan Səməndər oğlu

Sənan Axundov (deputat).png 1932 azərbaycanlı Bakı məişət kondisioneri zavodunun direktoru 48 nömrəli Məmmədyarov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Axundov
Tofiq Dadaş oğlu

Tofiq Axundov.png 1935 azərbaycanlı Azərbaycan KP BK-nın katibi 39 nömrəli Ulyanov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Axundov
Hacağa Məlikməmməd oğlu

Hacağa Axundov.png 1926 azərbaycanlı Kalinin adına təcrübə-sınaq zavodunun oymaçı-tokarı 68 nömrəli Üzeyir Hacıbəyov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Aşurov
Murad Məmməd oğlu

Murad Aşurov.png 1941 azərbaycanlı Azərbaycan KP Xanlar RK-nın birinci katibi 383 nömrəli Bolçalı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
B
Babayan
Qohar Hrantovna

Qohar Babayan.png 1950 erməni Xanlar rayonundakı Lenin adına sovxozun fəhləsi 382 nömrəli Çaykənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Babayan
Hrant Markaroviç

Hrant Babayan.png 1927 erməni "Kommunist" (ermənicə) qəzetinin redaktoru 67 nömrəli Basin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Babayev
Əlisaab Baba oğlu

Əlisaab Babayev.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP Saatlı RK-nın birinci katibi 347 nömrəli Sarıcalar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Babayev
Nəbi Ələkbər oğlu

(Nəbi Xəzri)
Nəbi Babayev.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqə Cəmiyyəti rəyasət heyətinin sədri 407 nömrəli Aşağı Göynük seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Babayev
Ramiz Gəncə oğlu

Ramiz Babayev.png 1953 azərbaycanlı Siyəzən NQÇİ neft mədəninin operatoru 232 nömrəli Siyəzən seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Babayeva
Müzayyə Əlabbas qızı

Müzayyə Babayeva.png 1955 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı "Bakı fəhləsi" sovoxzunun fəhləsi 376 nömrəli Qaraxanbəyli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Babaxanova
Almara Yəhya qızı

Almara Babaxanova.png 1939 azərbaycanlı Xaçmaz rayonundakı Qorki adına sovxozunun sağıcısı 390 nömrəli Ləcət seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bağırzadə
Faiq Məmməd oğlu

Faiq Bağırzadə.png 1926 azərbaycanlı S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru 79 nömrəli Qorki seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Bağırlı
Ramiz Abuzər oğlu

Ramiz Bağırlı.png 1937 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kirovabad Şəhər Komitəsinin birinci katibi 120 nömrəli Əli Bayramlı dördüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Bağırov
Zakir Nəriman oğlu

Zakir Bağırov.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR mədəniyyət naziri 141 nömrəli Kirovabad-Lenin seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bağırov
Kamran Məmməd oğlu

Kamran Bağırov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 134 nömrəli Kirovabad-Nərimanov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Bağırova
Gülgəz Əmrah qızı

Gülgəz Bağırova.png 1946 azərbaycanlı Gədəbəy rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun sağıcısı 280 nömrəli Slavyanka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Bağırova
Rəhimə Əyyub qızı

Rəhimə Bağırova.png 1957 azərbaycanlı Salyan rayonundakı plastik kütlə emalı zavodunun fəhləsi 357 nömrəli Salyan ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Bağırova
Həcər Ağahüseyn qızı

Həcər Bağırova.png 1948 azərbaycanlı Neftçala rayonundakı S. M. Kirov adına balıq kombinatının fəhləsi 338 nömrəli Bankə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Bayramov
Əli Mehdi oğlu

Əli Bayramov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan KP Gədəbəy RK-nın birinci katibi 283 nömrəli Böyük Qaramurad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Bayramov
Fərman Hüseyn oğlu

Fərman Bayramov.png 1936 azərbaycanlı 5 nömrəli tikinti tresti 51 nömrəli mexanikləşdirilmiş səyyar dəstəsinin elektrik qaynaqçısı 421 nömrəli Naxçıvan birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Bayramova
Ətir Mahmud qızı

Ətir Bayramova.png 1941 azərbaycanlı Bakı Südçülük İstehsalat Birliyinin sahə ustası 52 nömrəli Azərneftmaş seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Bayramova
Firayə Nadir qızı

Firayə Bayramova.png 1960 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı Telman adına kolxozun pambıqçısı 274 nömrəli Borsunlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Balasanova
Lidiya Levonovna

Lidiya Balasanova.png 1940 erməni "Neft-qaz" zavodunun laborantı 114 nömrəli Özbəkistan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Baxışov
Hümbət Murad oğlu

Hümbət Baxışov.png 1934 azərbaycanlı B. Sərdarov adına maşınqayırma zavodunun dəmirçisi 21 nömrəli İkinci Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Baxışova
Maniyə Səməd qızı

Maniyə Baxışova.png 1938 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı "Şirvan" kolxozunun pambıqçısı 179 nömrəli Qolqəti seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Baxşəliyev
Baxşəli Həsən oğlu

Baxşəli Baxşəliyev.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maliyyə naziri 215 nömrəli Göyçay-Çaxırlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Benko
Yevgeniya Aleksandrovna

Yevgeniya Benko.png 1938 rus Xaçmaz rayonundakı "İliç yolu" sovxozunun manqabaçısı 392 nömrəli Nərəcan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-komunnal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Behbudova
Gülbəniz Əlimərdan qızı

Gülbəniz Behbudova.png 1957 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı "Leninqrad" sovxozunun sağıcısı 214 nömrəli Qaraməryam seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Bərşadlı
Valeh Əyyub oğlu

Valeh Bərşadlı.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Soveti adına Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinin rəisi 76 nömrəli "Qırmızı Şərq" seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Bəxtiyarov
Alay Sarı oğlu

Alay Bəxtiyarov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Daşkəsən RK-nın birinci katibi 219 nömrəli Zağalı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Binyətova
Şövkət Qismət qızı

Şövkət Binyətova.png 1958 azərbaycanlı Kürdəmir rayonundakı R. Axundov adına kolxozunun pambıqçısı 310 nömrəli Sığırlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Bıçenko
Vasili İliç

Vasili Bıçenko.png 1920 ukraynalı SSRİ Müdafiə Nazirliyində siyasi işdə çalışır 41 nömrəli Leninneft seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Boqoslovski
Valentin Afanasyeviç

Valentin Boqoslovski.png 1924 rus Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 446 nömrəli Araçadzor seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Bolotnikov
Mixail Konstantinoviç

Mixail Bolotnikov.png 1932 rus Azərbaycan KP Orconikidze RK-nın birinci katibi 91 nömrəli Orconikidze seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Budaqov
Bəhram Əli oğlu

Bəhram Budaqov.png 1950 azərbaycanlı Kirovabad çini qablar zavodunun briqadiri 136 nömrəli Kirovabad-Oktyabr seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Buçneva
Pelageya Vasilyevna

Pelageya Buçneva.png 1952 rus Gədəbəy rayonundakı "Qırmızı Oktyabr" sovoxzunun fəhləsi 284 nömrəli Novosaratovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
C
Cabbarov
Mirzə Ələsgər oğlu

Mirzə Cabbarov.png 1936 azərbaycanlı Laçin rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun çobanı 313 nömrəli Qaraqışlaq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Cabbarov
Muradxan Mahmud oğlu

Muradxan Cabbarov.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zəngilan RK-nın birinci katibi 248 nömrəli Zəngilan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Cavadzadə
Mirməmməd Cavad oğlu

Mirməmməd Cavadzadə.png 1927 azərbaycanlı Ə. Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirilmə İnstitutunun rektoru 329 nömrəli Ərkivan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Cəlilov
Mirzəmurad Cəlil oğlu

Mirzəmurad Cəlilov.png 1942 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin neft və qazşıxarma operatoru 2 nömrəli Gürgan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Cəfərov
Arif Cəfər oğlu

Arif Cəfərov.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qasım İsmayılov RK-nın birinci katibi 355 nömrəli Pokrovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Cəfərov
Qalası Səməd oğlu

Qalası Cəfərov.png 1939 azərbaycanlı Azərbaycan KP Zərdab RK-nın birinci katibi 250 nömrəli Zərdab seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Cəfərov
Əbülfəz Fərəc oğlu

Əbülfəz Cəfərov.png 1934 azərbaycanlı Culfa lokomotiv deposunun maşinisti 428 nömrəli Culfa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Cəfərov
Salman Süleyman oğlu

Salman Cəfərov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsi sədrinin birinci müavini 252 nömrəli Şıxbağı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Cəfərov
Hüsü Feyruz oğlu

Hüsü Cəfərov.png 1937 azərbaycanlı Salyan rayonundakı SSRİ-nin 50 illiyi adına sovoxzun şöbə müdiri 361 nömrəli Qaraçala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Cəfərova
Gülnaz Əli qızı

Gülnaz Cəfərova.png 1953 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Frunze adına sovxozun fəhləsi 365 nömrəli Əlimərdanlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Curuqova
Nənəxanım Əbil qızı

Nənəxanım Curuqova.png 1949 azərbaycanlı Yardımlı rayonundakı M. Hüseynzadə adına sovxozun fəhləsi 420 nömrəli Çayüzü seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
D
Dadaşov
Müseyib Dadaş oğlu

Müseyib Dadaşov.png 1896 azərbaycanlı İttifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçı 330 nömrəli Boradigah seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Dadaşova
Məryəm Feyruz qızı

Məryəm Dadaşova.png 1954 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun pambıqçısı 344 nömrəli Ağalıkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Daşdəmirov
Əfrənd Firudin oğlu

Əfrənd Daşdəmirov.png 1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təşviqat və təşkilat şöbəsinin müdiri 191 nömrəli Qobu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Dibirova
Səfiyyə Hacı qızı

Səfiyə Dibirova.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qax RK-nın birinci katibi 278 nömrəli Almalı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Dünyamalıyev
Musa Allahverdi oğlu

Musa Dünyamalıyev.png 1930 azərbaycanlı Qazax rayonundakı Ceyrançöl qoyunçuluq sovxozunun baş çobanı 268 nömrəli Poylu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşqaları mühafizə komissiyası
E
Eyvazova
Bibinisə Alıhüseyn qızı

Bibinisə Eyvazova.png 1928 azərbaycanlı Salyan rayonundakı M. F. Axundov adına kolxozun suçusu 359 nömrəli Sarvan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Eynullayeva
Tükəz Feyzulla qızı

Tükəz Eynullayeva.png 1959 azərbaycanlı Masallı rayonundakı Kalinin adına sovxozun manqabaşçısı 328 nömrəli Kalinovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Eldarova
Ramilə Adıgözəl qızı

Ramilə Eldarova.png 1959 azərbaycanlı Volodarski adına tikiş fabrikinin tikişçisi 58 nömrəli Həzi Aslanov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Ə
Ədilov
Ramazan Aslan oğlu

Ramazan Ədilov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağsu RK-nın birinci katibi 197 nömrəli Qaraqoyunlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Əzizova
Fazilə Fərəculla qızı

Fazilə Əzizova.png 1954 azərbaycanlı Salyan rayonundakı M. Əzizbəyov adına kolxozun pambıqçısı 358 nömrəli Arbatan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Əyyubova
Bənövşə Mahmud qızı

Bənövşə Əyyubova.png 1953 azərbaycanlı Qazax rayonundakı Vaqif adına sovxozun fəhləsi 265 nömrəli Kosalar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Əkbərov
Qaraxan Şamil oğlu

Qaraxan Əkbərov.png 1943 azərbaycanlı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 1 nömrəli evtikmə kombinatın quraşdırıcılar briqadiri 44 nömrəli Çapayev seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Ələkbərova
Aybəniz Muxtar qızı

Aybəniz Ələkbərova.png 1954 azərbaycanlı Şahbuz rayonundakı Kalinin adına sovxozun üzümçüsü 438 nömrəli Şahbuz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Ələkbərova
Şamama Məhərrəm qızı

Şamama Ələkbərova.png 1958 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı ÜİLKGİ-nin 50 illiyi adına sovxozun çaybecərəni 320 nömrəli Şağlasər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Ələsgərova
Lana Ələsgər qızı

Lana Ələsgərova.png 1952 azərbaycanlı Bakı mərkəzi univermağında baş satıcı 15 nömrəli Xanlar adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Əliyev
Qəzənfər Kərim oğlu

Qəzənfər Əliyev (dəmiryolçu).png 1927 azərbaycanlı Kirovabad stansiyası lokomotiv deposunun elektrovoz maşinisti 133 nömrəli Kirovabad-Bağbanlar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Əliyev
Qurban Həsən oğlu

Qurban Əliyev.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ali və orta ixtisas təhsili naziri 77 nömrəli Universitet seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyev
Mahmud İsaq oğlu

Mahmud Əliyev.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR meliorasiya və su təsərrüfatı naziri 374 nömrəli Qazyan seçki dairəsi
1981-ci il noyabrın 15-də seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyev
Namiqkamal Məmməd oğlu

Namiqkamal Əliyev.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR neftayırma və neft kimyası naziri 100 nömrəli Məktəb seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əliyev
Nurəddin Məcid oğlu

Nurəddin Əliyev.png 1920 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Aparılması Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin sədri 31 nömrəli Zabrat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Əliyev
Nuruş Əlihəsən oğlu

Nuruş Əliyev.png 1911 azərbaycanlı Neftçala rayonundakı S. Şaumyan adına sovxozunun sədri 339 nömrəli Xıllı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Əliyev
Firudin Əli oğlu

Firudin Əliyev.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK kimya və neft sənayesi şöbəsinin müdiri 337 nömrəli Neftçala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Əliyev
Fuad İslam oğlu

Fuad Əliyev.png 1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP Salyan RK-nın birinci katibi 360 nömrəli Salyan-Yenikənd seçki dairəsi
1981-ci il iyulun 26-da seçilmişdir
Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Əliyev
Heydər Əlirza oğlu

Heydər Əliyev.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi 35 nömrəli Razin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Əliyev
Həsən Əlirza oğlu

Həsən Əliyev.png 1907 azərbaycanlı Azərbaycan SSR EA Coğrafiya İnstitutunun direktoru 427 nömrəli Myasnikovabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Əliyev
Şamil Musa oğlu

Şamil Əliyev.png 1928 azərbaycanlı Oktyabr İnqilabı adına Bakı vaqon təmiri zavodun qazançılar briqadiri 63 nömrəli Dağlıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Əliyev
Şamil Rüstəm oğlu

Şamil Əliyev(1).png 1929 azərbaycanlı Ağır Maşınqayırma Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri 45 nömrəli 26-lar adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Əliyeva
Pərvanə Bayram qızı

Pərvanə Əliyeva.png 1959 azərbaycanlı Qazax rayonundakı Ağamalıoğlu adına sovxozun üzümçüsü 269 nömrəli Marksovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Əliyeva
Səkinə Abbas qızı

Səkinə Əliyeva.png 1925 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 429 nömrəli Əbrəqunis seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Əliyeva
Şamama Tanrıverdi qızı

Şamama Əliyeva.png 1938 azərbaycanlı Yevlax rayoundakı "Kommunist" kolxozunun üzvü 235 nömrəli Malbinəsi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Əliyeva
Şuşan Abdulla qızı

Şuşan Əliyeva.png 1959 azərbaycanlı İliç rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun fəhləsi 434 nömrəli Xanlıqlar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Əmənov
Akif Məmi oğlu

Akif Əmənov.png 1942 azərbaycanlı Əli Bayramlı Qazma İşləri İdarəsinin buruq ustası 118 nömrəli Əli Bayramlı ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Əmirov
Fikrət Məşədicəmil oğlu

Fikrət Əmirov.png 1922 azərbaycanlı SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi 132 nömrəli Kirovabad-Sabir seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Əmrahov
Vaqif Məhəmməd oğlu

Vaqif Əmrahov.png 1956 azərbaycanlı 92 nömrəli tikinti idarəsinin suvaqçı-rəngsazı 450 nömrəli Şuşa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əmrahov
Zaman Dadaş oğlu

Zaman Əmrahov.png 1948 azərbaycanlı Kəlbəcər rayonundakı Kalinin adına sovxozun manqabaşçısı 285 nömrəli Kəlbəcər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Əsədov
Əjdər Sayad oğlu

Əjdər Əsədov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Balakən RK-nın birinci katibi 208 nömrəli Xalatala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Əsədova
Lalə Həsən qızı

Lalə Əsədova.png 1955 azərbaycanlı 1 nömrəli Bakı çörək zavodu xəmirhazırlama maşınlarının maşinisti 30 nömrəli Bilgəh seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Əsədova
Sayalı Dadaş qızı

Sayalı Əsədova.png 1950 azərbaycanlı Azərbaycan Dəmir Yolu Biləcəri stansiyasının operatoru 25 nömrəli Vorovski adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Əsədova
Urqiyə Qara qızı

Urqiyə Əsədova.png 1926 azərbaycanlı 5 nömrəli dəmir-beton məmulatı zavodunun krançısı 148 nömrəli Küryanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialalrı sənayesi komissiyası
Əsgərov
Balağa Əbdülməcid oğlu

Balaağa Əsgərov.png 1937 azərbaycanlı Kirov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsi quyuları yeraltı və əsaslı təmir sexinin qazmaçısı 24 nömrəli Sergey Lazo adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Əsgərov
İsmayıl Nəsrulla oğlu

İsmayıl Əsgərov.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK yanında Partiya Komissiyasının sədri 214 nömrəli Göyçay seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Əsgərov
Məmməd Həsən oğlu

Məmməd Əsgərov.png 1918 azərbaycanlı Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatı naziri 177 nömrəli Ağdaş seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əsgərova
Gilas Hümbət qızı

Gilas Əsgərova.png 1933 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Nizami adına sovxozun sağıcısı 336 nömrəli Bozalqanlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əfəndiyev
Hacıbaba Şərif oğlu

Hacıbaba Əfəndiyev.png 1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri 173 nömrəli Boyəhmədli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əhmədzadə
Əhməd Cuma oğlu

Əhməd Əhmədzadə.png 1945 azərbaycanlı Azərbaycan KP Füzuli RK-nın birinci katibi 378 nömrəli Pirəhmədli seçki dairəsi
1981-ci il noyabrın 15-də seçilmişdir
Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Əhmədov
Aydın Hüseynqulu oğlu

Aydın Əhmədov.png 1950 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı S. M. Kirov adına sovxozun çobanı 364 nömrəli Xatınlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Əhmədov
Əhməd Dadaş oğlu

Əhməd Əhmədov.png 1936 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı S. Şaumyan adına kolxozun pambıqçılar briqadiri 239 nömrəli Eyvazlılar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Əhmədov
İbrahim Seyfulla oğlu

İbrahim Əhmədov.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR OADKYC MK-nın sədri 380 nömrəli Dövlətyarlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Əhmədov
Nəcməddin Xələf oğlu

Nəcməddin Əhmədov.png 1923 azərbaycanlı Bakı Şəhər Xalq Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 54 nömrəli Qaqarin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Əhmədov
Fikrət Həmid oğlu

Fikrət Əhmədov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 90 nömrəli Əmircan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Əhmədova
Tatyana Rəhim qızı

Tatyana Əhmədova.png 1941 azərbaycanlı Sov.İKP XXII qurultayı adına neftayırma zavodunun baş operatoru 97 nömrəli Dəmir yol seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
F
Fətəliyev
Naim Sadıq oğlu

Naim Fətəliyev.png 1935 azərbaycanlı AHİŞ-in katibi 196 nömrəli Ağsu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Fətullayeva
Fəridə Əli qızı

Fəridə Fətullayeva.png 1951 azərbaycanlı Ordubad rayonu aqrar-sənaye birliyi konserv zavodunun fəhləsi 436 nömrəli Ordubad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
G
Güləliyeva
Fəzilə Rəcəb qızı

Fəzilə Güləliyeva.png 1957 azərbaycanlı Quba rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun fəhləsi 295 nömrəli Rustov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Gülmətova
Gülsoltan Hacıkərim qızı

Gülsoltan Gülmətova.png 1960 ləzgi Qusar rayonundakı general M. Əbilov adına sovxozun fəhləsi 302 nömrəli Gədəzeyxur seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
H
Haqverdiyeva
Firəngiz Abdulla qızı

Firəngiz Haqverdiyeva.png 1948 azərbaycanlı Qazax rayonundakı "Komintern" sovxozunun üzümçüsü 263 nömrəli Daş Salahlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Hacıbalayev
Sultanhəmid Şahmərdan oğlu

Sultanhəmid Hacıbalayev.png 1937 ləzgi Azərbaycan KP Qusar RK-nın birinci katibi 299 nömrəli Hil seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Hacıyev
Bəhmən Əbiş oğlu

Bəhman Hacıyev.png 1926 azərbaycanlı SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi Azərneft İstehsalat Birliyinin Baş direktoru 3 nömrəli Qala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Hacıyev
Eldar Xanbaba oğlu

Eldar Hacıyev.png 1943 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Bakı Metropoliteninin maşinisti 61 nömrəli Sovet Azərbaycanının 60-illiyi adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Hacıyev
Zülfü Saleh oğlu

Zülfü Hacıyev.png 1935 azərbaycanlı Sumqayıt Şəhər Xalq Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 153 nömrəli Mərkəz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Hacıyev
Rauf Soltan oğlu

Rauf Hacıyev.png 1922 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin birinci katibi 409 nömrəli Böyük Dəhnə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Hacıyev
Saleh Hilal oğlu

Saleh Hacıyev.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Baş Meliorasiya Tikintisi İdarəsinin rəisi 435 nömrəli Sədərək seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Hacıyev
Sədiman Vəlişir oğlu

Sədiman Hacıyev.png 1935 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı Engels adına sovxozun briqadiri 379 nömrəli Aybasanlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Hacıyev
Hacıməmməd Hacəhməd oğlu

Hacıməmməd Hacıyev.png 1942 azərbaycanlı Bakı Şəhər Tikinti Mexanizmləri Tresti 28 nömrəli tikinti idarəsinin rəisi 112 nömrəli Naxçıvanski adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Hacıyeva
Almas Əsəd qızı

Almas Hacıyeva.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdaş RK-nın birinci katibi 180 nömrəli Ləki seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları komissiyası
Hacıyeva
Qızıllı Həsən qızı

Qızıllı Hacıyeva.png 1955 azərbaycanlı İliç rayonundakı H. Cavid adına sovxozun fəhləsi 432 nömrəli Qıvraq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədrin müavini
Haşımov
Cabbar Əzim oğlu

Cabbar Haşımov.png 1925 azərbaycanlı Xəzər Gəmiçilik İdarəsinin rəisi 115 nömrəli Əbilov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Həsənəliyeva
Kamilə Əliyar qızı

Kamilə Həsənəliyeva.png 1947 azərbaycanlı Bakı quşçuluq fabrikinin quşçusu 187 nömrəli Birinci Xırdalan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Həsənov
Ələddin Tapdıq oğlu

Ələddin Həsənov.png 1935 azərbaycanlı Azərbaycan KP Masallı RK-nın birinci katibi 324 nömrəli Masallı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Həsənov
Pənah Allahverdi oğlu

Pənah Həsənov.png 1930 azərbaycanlı İmişli rayonundakı M. B. Qasımov adına kolxozun briqadiri 257 nömrəli Rəsullu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Həsənov
Həbib Rəhim oğlu

Həbib Həsənov.png 1922 azərbaycanlı Azərbaycan SSR meşə təsərrüfatı naziri 369 nömrəli Düz Qırıqlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həsənov
Hörmət Nöhbala oğlu

Hörmət Həsənov.png 1936 azərbaycanlı Quba rayonundakı SSRİ-nin 50 illiyi adına sovxozun briqadiri 291 nömrəli Quba ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Həsənov
Çingiz Kərim oğlu

Çingiz Həsənov.png 1920 azərbaycanlı Azərittifaqın İdarə Heyətinin sədri 431 nömrəli Dəmirçi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Həsənova
Aidə Mahər qızı

Aidə Həsənova.png 1958 azərbaycanlı Yevlax ilkin yun emalı fabrikinin çeşidləyicisi 123 nömrəli Yevlax ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Həsənova
Qızqayıt Salman qızı

Qızqayıt Həsənova.png 1924 azərbaycanlı Puşkin rayonundakı Telman adına kolxozun sədri 343 nömrəli Xırmandalı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Həsənova
Əminə Səbi qızı

Əminə Həsənova.png 1958 azərbaycanlı Astara rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun fəhləsi 194 nömrəli Kijəbə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Həsənova
Züleyxa Məhərrəm qızı

Züleyxa Həsənova.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan SSR əhaliyə məişət xidməti naziri 326 nömrəli Masallı-Çaxırlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həsənova
Gülüstan Ağalı qızı

Gülüstan Həsənova.png 1925 azərbaycanlı İsmayıllı rayonundakı "Sovet Azərbaycanın 40 illiyi" sovxozunun sağıcısı 261 nömrəli İsmayıllı-Təzəkənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Həsənova
Sədaqət Xudu qızı

Sədaqət Həsənova.png 1956 azərbaycanlı Kirovabad Çörək-Qənnad Məmulatı Sənayesi İstehsal Birliyinin briqadiri 137 nömrəli Kirovabad şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Həsənova
Sədr Səttar qızı

Sədr Həsənova.png 1956 azərbaycanlı Astara rayonundakı "Kommunizm" sovxozunun tərəvəzçisi 193 nömrəli Ərçivan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Həsənova
Simuzər Əli qızı

Simuzər Həsənova.png 1960 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı "Pravda" kolxozunun pambıqçısı 335 nömrəli Evoğlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Həsənova
Xalidə Əjdər qızı

Xalidə Həsənova.png 1958 azərbaycanlı Zəngilan rayonundakı "Bakı fəhləsi" kolxozunun tütünçüsü 249 nömrəli Mincivan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Hümbətov
İbrahim Baxşəli oğlu

İbrahim Hümbətov.png 1949 azərbaycanlı Qasım ismayılov rayonundakı S. Orconikidze adına kolxozun mexanizatoru 272 nömrəli Qasım İsmayılov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Hümbətova
Tamara Əhməd qızı

Tamara Hümbətova.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan KP Abşeron RK-nın birinci katibi 190 nömrəli Giləzi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Hüseynzadə
Ramiz Cabbar oğlu

Ramiz Hüseynzadə.png 1940 azərbaycanlı Lenin adına maşinqayırma zavodunun çilingəri 106 nömrəli Komsomol seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Hüseynov
Aslan Ağahüseyn oğlu

Aslan Hüseynov.png 1916 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK yanın partiya komissiyasının sədri 338 nömrəli Mirbəşir seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Hüseynov
Balaxan Hüseyn oğlu

Balaxan Hüseynov.png 1935 azərbaycanlı "Azərkəndtextəminat" Komitəsi Cəlilabad şöbəsinin traktorçusu 222 nömrəli Xanəgah seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Hüseynov
Vagif Əlövsət oğlu

Vaqif Hüseynov.png 1942 azərbaycanlı Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin birinci katibi 147 nömrəli Sovet Azərbaycanının 50-illiyi adına seçki dairəsi
1981-ci il iyulun 26-da seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Ənvər Cəlal oğlu

Ənvər Hüseynov.png 1914 azərbaycanlı SSRİ Nazirlər Soveti yanında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin daimi nümayəndəsi 82 nömrəli Saray seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Yusif İsmayıl oğlu

Yusif Hüseynov.png 1928 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Rəssamlar İttifaqı idarə heyətinin sədri 342 nömrəli Kirov kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Hüseynov
Kamran Əsəd oğlu

Kamran Hüseynov.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ticarət-Sənaye Palatasının sədri 416 nömrəli Xilmilli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Mikayıl Ələsgər oğlu

Mikayıl Hüseynov.png 1905 azərbaycanlı Arxitektura və İncəsənət İnstitutunun dirketoru 87 nömrəli Musabəyov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Sabir Məmmədqulu oğlu

Sabir Hüseynov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK inzibati orqanlar şöbəsinin müdiri 352 nömrəli Surra seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Hüseynov
Rəhim Əlihüseyn oğlu

Rəhim Hüseynov.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin sədri 396 nömrəli Şamxor kənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynov
Hüseyn Yusif oğlu

Hüseyn Hüseynov.png 1932 azərbaycanlı Artyom Neft və Qazçıxarma İdarəsi quyuları əsaslı təmir sexinin buruq ustası 1 nömrəli Artyom seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Hüseynov
Cavanşir Temraz oğlu

Cavanşir Hüseynov.png 1934 azərbaycanlı Azərbaycan Dövlət Tikinti İşləri Komitəsinin sədri 264 nömrəli Şıxlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Hüseynova
Zemfira Həmzəxan oğlu

Zemfira Hüseynova.png 1953 azərbaycanlı Lerik rayonundakı Engels adına sovxozunun tərəvəzçisi 323 nömrəli Çayrüd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Hüseynova
Mayaxanım Kamil qızı

Mayaxanım Hüseynova.png 1955 azərbaycanlı Babək rayonundakı H. Əkbərov adına sovoxzunun tütünçüsü 424 nömrəli Cəhri seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Hüseynova
Rəhilə Allahverdi qızı

Rəhilə Hüseynova.png 1948 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı Kalinin adına kolxozunun manqabaşçısı 217 nömrəli Çərəkə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Hüseynova
Xavər Teymur qızı

Xavər Hüseynova.png 1937 azərbaycanlı Lenin rayonundakı 80 nömrəli orta məktəbinin müəllimi 42 nömrəli Ərəblinski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Hüseynova
Humay Qərib qızı

Humay Hüseynova.png 1937 azərbaycanlı Kirovabad xalça-mahud kombinatının toxucusu 128 nömrəli Kirovabad-Gəncə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
X
Xasıyev
Ərşad Gülməmməd oğlu

Ərşad Xasıyev.png 1936 azərbaycanlı Mirbəşir rayonundakı "Oktyabr" kolxozunun pambıqçılıq briqadiri 336 nömrəli Dəmirçi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Xaçatryan
Jenya Movsesovna

Jenya Xaçatryan.png 1952 erməni DQMV-nin Əsgəran rayonundakı "Axtanak" kolxozunun tərəvəzçisi 442 nömrəli Əsgəran seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Xələfov
Rafiq Rəsul oğlu

Rafiq Xələfov.png 1939 azərbaycanlı Azərbaycan SSR avtomobil yolları tikintisi və istismarı naziri 314 nömrəli Pircahan seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Xəlilov
Qurban Əli oğlu

Qurban Xəlilov.png 1906 azərbaycanlı Siyasi işdədir 143 nömrəli Lənkəran ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyətinin sədri
Xəlilov
Gülabba Ağaşirin oğlu

Gülabba Xəlilov.png 1910 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı Jdanov adına kolxozun sədri 350 nömrəli Şıxsalahlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Xəlilova
Solmaz Musa qızı

Solmaz Xəlilova.png 1942 azərbaycanlı Bakı elektrik avtomatları zavodunda çilingər-elektrik quraşdırısı 5 nömrəli Şüvəlan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
İ
İbayev
Nəsəb Hacağa oğlu

Nəsəb İbayev.png 1953 azərbaycanlı Yardımlı rayonundakı Engels adına sovxozun mexaniztoru 419 nömrəli Sırıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
İbrahimov
Abdulla Hacıbaba oğlu

Abdulla İbrahimov.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin hüquq şöbəsinin müdiri 368 nömrəli Qovlar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
İbrahimov
Əli İsmayıl oğlu

Əli İbrahimov.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri 107 nömrəli Neftayırma seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
İsmayıl Əli oğlu

İsmayıl İbrahimov.png 1915 azərbaycanlı M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun rektoru 69 nömrəli Vağzalyanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
İbrahimov
Nazim Sadıq oğlu

Nazim İbrahimov.png 1935 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komissiyasının sədri 83 nömrəli Nərimanov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimov
Təhmasib Aslan oğlu

Təhmasib İbrahimov.png 1949 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lənkəran Şəhər Komitəsinin katibi 315 nömrəli Avrora seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
İbrahimov
Hacağa Xəlil oğlu

Hacağa İbrahimov.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin sədri 273 nömrəli Səfikürd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İbrahimova
Gülüstan Xudu qızı

Gülüstan İbrahimova.png 1955 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Sovet Azərbaycanı" sovxozunun sağıcısı 325 nömrəli Banbaşı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
İvçenko
Raisa Yevgenyevna

Raisa İvçenko.png 1937 rus Bakı Kamvol-Mahud İstehsalat Birliyinin əyriçisi 46 nömrəli İnqilab seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
İldırımzadə
Cahangir Şamil oğlu

Cahangir İldırımzadə.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Mətbuatda Dövlət Sirrini Mühafizə Edən Baş İdarənin rəisi 57 nömrəli Alatava seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
İmanov
Lütfiyar Müslüm oğlu

Lütfiyar İmanov.jpg 1929 azərbaycanlı M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti 72 nömrəli Əzizbəyov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
İmanov
Müslüm Məşədimüseyib oğlu

Müslüm İmanov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Baş Energetika və Elektrikləşdirilmə İstehsalat İdarəsinin rəisi 168 nömrəli Şəki dördüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
İndina
Lyubov Semyonovna

Lyubov İndina.png 1948 rus Vladimir İliç adına Yeni Bakı neftayırma zavodunun operatoru 102 nömrəli Əhmədli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
İsayev
Nəriman Ağaxan oğlu

Nəriman İsayev.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR avtomobil yolları tikintisi və istismarı nazirinin müavini 19 nömrəli Ələt seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
İsayev
Heydər İsa oğlu

Heydər İsayev.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK elm və tədris müəssisələri şöbəsinin müdiri 262 nömrəli Qazax seçki dairəsi
1981-ci il iyulun 26-da seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İsgəndərov
Nadir Adil oğlu

Nadir İsgəndərov.png 1954 azərbaycanlı Xanlar rayonundakı "Bolqarıstan" sovxozunun mexanizatoru 385 nömrəli Səfərəliyev seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
İsgəndərova
Ayna Heybət qızı

Ayna İsgəndərova.png 1957 azərbaycanlı Xaçmaz rayonundakı "Xəzər" sovxozunun fəhləsi 394 nömrəli Çarxı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İslamov
Bəxtiyar Cumu oğlu

Bəxtiyar İslamov.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Vartaşen RK-nın birinci katibi 211 nömrəli Padar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
İslamova
Xalidə Səfərəli qızı

Xalidə İslamova.png 1957 azərbaycanlı Sumqayıt şəhərinəki üst trikotaj fabrikinin tikişçisi 162 nömrəli Sumqayıt seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
İsmayılzadə
Qədir İsmayıl oğlu

Qədir İsmayılzadə.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan KP İmişli RK-nın birinci katibi 255 nömrəli Qaradonlu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
İsmayılov
Vahid Aslan oğlu

Vahid İsmayılov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Jdanov RK-nın birinci katibi 238 nömrəli Jdanov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
İsmayılov
Elxan Surxay oğlu

Elxan İsmayılov.png 1941 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı S. M. Kirov adına kolxozun pambıqçılıq briqadasının briqadiri 176 nömrəli Xındırıstan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
İsmayılov
İbrahim İsa oğlu

İbrahim İsmayılov.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin sədri 23 nömrəli Süleyman Sani Axundov adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
İsmayılov
Yusif Abbas oğlu

Yusif İsmayılov.png 1927 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR-in İliç rayonundakı SSRİ-nin 50 illiyi adına kolxozun sədri 433 nömrəli Yengicə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
İsmayılova
Tahirə Səfər qızı

Tahirə İsmayılova.png 1957 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı Puşkin adına sovxozunun çaybecərəni 318 nömrəli Girdəni seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
İsmayılova
Çimnazxanım Bərnəli qızı

Çimnazxanım İsmayılova.png 1952 azərbaycanlı Lenin Neft və Qazçıxarma İdarəsində neft və qazçıxarma operatoru 32 nömrəli Maştağa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
J
Jbanova
İrina Qriqoryevna

İrina Jbanova.png 1959 rus Bakı dəzgahqayırma zavodunun laborantı 27 nömrəli Birinci Biləcəri seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
K
Kazımov
Telman Məmməd oğlu

Telman Kazımov.png 1937 azərbaycanlı Azərbaycan Baş Quraşdırma və Xüsusi Tikinti İşləri İdarəsinin rəisi 138 nömrəli Kirovabad-Fioletov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kazımova
Solmaz Cəmil qızı

Solmaz Kazımova.png 1951 azərbaycanlı Qubadlı rayonundakı Telman adına kolxozun üzvü 289 nömrəli Xanlıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Karapetyan
Laura Cavanşirovna

Laura Karapetyan.png 1952 erməni Martuni rayonundakı S. Şaumyan adına sovxozun tütünçüsü 447 nömrəli Arutyunaqomer seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Kəngərli
Fikrət İbrahim oğlu

Fikrət Kəngərli.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan Dəmir Yolunun rəisi 28 nömrəli İkinci Biləcəri seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Kərimov
Əhəd Əli oğlu

Əhəd Kərimov.png 1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ucar RK-nın birinci katibi 312 nömrəli Laçın seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Kərimov
Məmmədiyyə Fərəc oğlu

Məmmədiyyə Kərimov.png 1924 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Azərbaycan boru-prokat zavodunun direktoru 163 nömrəli Boru-prokat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Kərimov
Niyaz Əvəz oğlu

Niyaz Kərimov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qutqaşen RK-nın birinci katibi 303 nömrəli Qutqaşen seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Kərimov
Xalid Hacıbaba oğlu

Xalid Kərimov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsal-Texniki Təminat Komitəsinin sədri 220 nömrəli Cəlilabad seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimov
Şakir Kərim oğlu

Şakir Kərimov.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan SSR avtomobil nəqliyyatı naziri 122 nömrəli Yevlax birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimova
Əntiqə Nürəddin qızı

Əntiqə Kərimova.png 1957 azərbaycanlı Qazıməmməd xalça fabrikinin xalçatoxuyanı 121 nömrəli Qazıməmməd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Kərimova
Narınc Mansur qızı

Narınc Kərimova.png 1953 azərbaycanlı Sabirabad rayonundakı "İşıqlı yol" kolxozunun briqadiri 351 nömrəli Çölbeşdəli seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Kərimova
Səbirə Ağasəlim qızı

Səbirə Kərimova.png 1932 azərbaycanlı Bakı şəhərindəki 19 nömrəli poliklinikanın sahə həkimi 85 nömrəli Lev Tolstoy adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Kirsanov
Yakov Mixayloviç

Yakov Kirsanov.png 1907 rus Azərbaycan KP MK ümumi şöbəsinin müdiri 234 nömrəli Dəvəçi-Yenikənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Klyuçnikova
Zinaida Toliyevna

Zinaida Klyuçnikova.png 1952 rus Kirovabad alüminium zavodunun texnik-elektriki 130 nömrəli Kirovabad-Zavod seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Kovalçuk
Vera Mixaylovna

Vera Kovalçuk.png 1946 rus ÜİLKGİ-nin 50 illiyi adına Mingəçevir toxuculuq kombinatınının toxucusu 146 nömrəli Mingəçevir sol sahil seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Kovtunov
Aleksandr Vasilyeviç

Aleksandr Kovtunov.png 1933 ukraynalı Hərbi qulluqçu 84 nömrəli Mirzə Fətəli Axundov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Koltunova
Qalina Borisovna

Polina Koltunova.png 1918 rus S. Vurğun adına Rus Dövlət Dram Teatrının aktrisası 8 nömrəli Dənizkənarı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Köçərli
Tofiq Qasım oğlu

Tofiq Köçərli.png 1929 azərbaycanlı Bakı Ali Partiya Məktəbinin rektoru 228 nömrəli Cəbrayıl seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Kuznetsova
Zoya Nikolayevna

Zoya Kuznetsova.png 1925 rus Azərbaycan Baş Energetika və Elektrikləşdirmə İdarəsinin Lenin rayon elektrik şəbəkəsində elektrik montyoru 34 nömrəli Mehdi Hüseynzadə adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Q
Qaziyev
Məmməd Yaqub oğlu

Məmməd Qaziyev.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan SSR sosial təminat naziri 253 nömrəli İmişli şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qazıyeva
Rəfiqə Salam qızı

Rəfiqə Qazıyeva.png 1939 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Ali Sovetinin katibi 139 nömrəli Kirovabad-Orconikidze seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qaranina
Nataliya Nikolayevna

Nataliya Qaranina.png 1960 rus Bakı idman malları fabrikinin tikişçi-motorçusu 64 nömrəli Səməd Vurğun adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Qaraxanov
Yaşar İslam oğlu

Yaşar Qaraxanov.png 1940 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yüngül sənaye və yeyinti məhsulları sənayesi şöbəsinin müdiri 230 nömrəli Şükürbəyli seçki dairəsi
1981-ci il noyabrın 15-də seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasımbəyov
Həmid Həbib oğlu

Həmid Qasımbəyov.png 1923 azərbaycanlı Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanmasının komandanı 12 nömrəli Qırmızı Donanma seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Qasımov
Əbülfəz Əsədulla oğlu

Əbülfəz Qasımov.png 1934 azərbaycanlı Azərbaycan SSR hərbi komissarı 140 nömrəli Kirovabad-Vağzalyanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Qasımov
Tələt Əli oğlu

Tələt Qasımov.png 1939 azərbaycanlı Azərbaycan SSR səhiyyə naziri 70 nömrəli 28 Aprel adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasımova
Zərifə Əlibaba qızı

Zərifə Qasımova.png 1938 azərbaycanlı Kirovabad toxuculuq kombinatının toxucusu 135 nömrəli Kirovabad-Nizami seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Qasımova
Svetlana Çingiz qızı

Svetlana Qasımova.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ticarət naziri 103 nömrəli Neft-zavod seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qasparyan
Qriqori Qriqoriyeviç

Qriqori Qasparyan.png 1935 erməni Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 2 nömrəli evtikmə kombinatının quraşdırıcılar briqadiri 53 nömrəli Yeni İnqilab seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Qasparyan
Telman Şagenoviç

Telman Qasparyan.png 1953 erməni Bakı elektrik ştampları təcrübə zavodunun tokarı 55 nömrəli Moskva seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Qafarova
Elmira Mikayıl qızı

Elmira Qafarova.png 1934 azərbaycanlı Azərbaycan SSR maarif naziri 388 nömrəli Xaçmaz kənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Qafarova
Südabə Fahil qızı

Südabə Qafarova.png 1961 azərbaycanlı Lerik rayonundakı "Sosialist Kubası" kolxozunun sağıcısı 321 nömrəli Lerik seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Qənbərov
Məmməd Mütəllim oğlu

Məmməd Qənbərov.png 1926 azərbaycanlı Səngəçal Dəniz Qazma İşləri İdarəsinin buruq ustası 16 nömrəli Qaradağ seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Qəribyan
Şmavon Akopoviç

Şmavon Qəribyan.png 1936 erməni Martuni rayonundakı K. Marks adına kolxozunun üzvü 448 nömrəli Martuni seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Qluşşenko
İvan Vasilyeviç

İvan Qluşşenko.png 1928 rus Azərbaycan KP inzibati orqanlar şöbəsi müdirinin müavini 281 nömrəli Rüstəm Əliyev seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Qolubev
Aleksandr Mixayloviç

Andrey Qolubev.png 1939 rus Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin ikinci katibi 286 nömrəli Yarımca seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Qorbaçova
Alla Abramovna

Alla Qorbaçova.png 1941 rus Azərbaycan qaz emalı zavodunun qurğu operatoru 51 nömrəli Puta seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədrin müavini
Qordeyeva
Valentina Vasilyevna

Valentina Qordeyeva.png 1940 rus Azərbaycan KP MK "Kommunist" nəşriyyatının fəhləsi 78 nömrəli Aşağı Dağlıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Qriqoryan
Samvel Avanesoviç

Samvel Qriqoryan.png 1907 erməni "Qrakan Adrbedjan" jurnalının baş redaktoru 399 nömrəli Lenin kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Qrinina
İrina Viktorovna

İrina Qrinina.png 1953 rus Kirov adına maşınqayırma zavodunun dəstəliyicisi 33 nömrəli Vidadi adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Qubadov
Hüseyn Həbib oğlu

Hüseyn Qubadov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əli Bayramlı Şəhər Komitəsinin birinci katibi 117 nömrəli Əli Bayramlı birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Quliyev
Boran Habil oğlu

Boran Quliyev.png 1928 azərbaycanlı Xanlar rayonundakı "Qırmızı Samux" qoyunçuluq sovxozunun baş çobanı 384 nömrəli Qarayeri seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Quliyev
Vidadi İbad oğlu

Vidadi Quliyev.png 1941 azərbaycanlı Orconikidze Neft və Qazçıxarma İdarəsində quyuları yeraltı təmir operatoru 293 nömrəli Suraxanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Quliyev
Danil Piri oğlu

Danil Quliyev.png 1923 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutunun direktoru 60 nömrəli Nəsimi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Quliyev
İlyas Barxudar oğlu

İlyas Quliyev.png 1930 azərbaycanlı Kirovabad Şəhər Xalq Deputatlar Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 127 nömrəli Kirovabad-Caparidze seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və tibii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Quliyev
Təfsir Ağakərim oğlu

Təfsir Quliyev.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Dəvəçi RK-nın birinci katibi 233 nömrəli Kuybışevkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Quliyev
Cəmil Bahadur oğlu

Cəmil Quliyev.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaktoru 98 nömrəli Vagif adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Quliyeva
Tərlan Gürzalı qızı

Tərlan Quliyeva.png 1954 azərbaycanlı Yevlax rayonundakı S. Vurğun adına kolxozun pambıqçısı 236 nömrəli Sovxoz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Quluyan
Lena Baxşiyevna

Lena Quluyan.png 1937 erməni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Mardakert rayonundakı "Leninavan" sovxozunun sağıcısı 445 nömrəli Leninavan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Quluzadə
Vəfa Mirzağa oğlu

Vəfa Quluzadə.png 1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK mədəniyyət şöbəsinin müdiri 209 nömrəli Talalar seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Qurbanov
İbrahim Musa oğlu

İbrahim Qurbanov.png 1925 azərbaycanlı Azərbaycan KP Cəlilabad RK-nın birinci katibi 227 nömrəli Xəlilli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Qurbanova
Mahmuzər Yusif qızı

Məhmuzər Qurbanova.png 1937 azərbaycanlı 2 nömrəli Hövsan südçülük sovxozunun sağıcısı 188 nömrəli İkinci Xırdalan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Qurviç
Yefim Qriqoriyeviç

Yefim Qurviç.png 1917 yəhudi Azərinformun direktoru 42 nömrəli Fioletov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
L
Lapşina
Natalya Borisovna

Natalya Lapşina.png 1957 rus M. Əzizbəyov adına Kimya Sənayesi Müəssisələri İstehsalat Birliyinin laborantı 164 nömrəli Sumqayıt-Gənclər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Lenikov
Viktor Nikolayeviç

Viktor Lenikov.png 1946 rus Mühərrikquraşdırma tresti Bakı Quraşdırma İdarəsinin quraşdırmacı-çilingəri 99 nömrəli Çkalov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Ləmbəranski
Əliş Cəmil oğlu

Əliş Ləmbəranski.png 1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 109 nömrəli Xəzər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Lixvonin
Rudolf Nikolayeviç

Rudolf Lixvonin.png 1926 rus Qırmızı Bayraq ordenli Xəzər Donanması siyasi şöbəsinin rəisi 101 nömrəli Fabrik seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Lunin
Anatoli İvanoviç

Anatoli Lunin.png 1937 rus Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin gəmilərində motorçu 11 nömrəli Bayılov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
M
Maqomayev
Müslüm Məhəmməd oğlu

Müslüm Maqomayev.png 1942 azərbaycanlı Azərbaycan Dövlət Estrada-Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri 400 nömrəli Qaracəmirli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Mayorov
Veniamin Stepanoviç

Veniamin Mayorov.png 1930 rus Azərbaycan SSR mənzil-kommunal təsərrüfatı naziri 4 nömrəli Binə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Markaryants
Emma Haykovna

Emma Markaryants.png 1942 erməni Bakı biskvit fabrikinin briqadiri 51 nömrəli Mayakovski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Mahmudov
Bilal Baxşəli oğlu

Bilal Mahmudov.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kürdəmir RK-nın birinci katibi 311 nömrəli Mollakənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Mahmudov
Rəşid İsmayıl oğlu

Rəşid Mahmudov.png 1929 azərbaycanlı "Kommunist" qəzetinin redaktoru 170 nömrəli Ağdam ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Mahmudova
Ağgül Maşallah qızı

Ağgül Mahmudova.png 1951 azərbaycanlı Füzuli rayonundakı 28 Aprel adına kolxozun sədri 377 nömrəli Horadiz seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Mahmudova
Qüdrət Siley qızı

Qüdrət Mahmudova.png 1955 azərbaycanlı İliç rayonundakı M. Qorki adına kolxozun sağıcısı 430 nömrəli İliç kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Mahmudova
Rəfiqə Heyət qızı

Rəfiqə Mahmudova.png 1958 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı 26 Bakı komissarı adına kolxozun üzvü 202 nömrəli Şirvanlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Mehdiyev
İmran Əzim oğlu

İmran Mehdiyev.png 1936 azərbaycanlı Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin sədri 437 nömrəli Vənənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mehdiyev
Ramiz Ənvər oğlu

Ramiz Mehdiyev.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK təşkilat-partiya işi şöbəsinin müdiri 13 nömrəli Buxta seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Mehdiyeva
Gülnarə Hüseyn qızı

Gülnarə Mehdiyeva.png 1954 azərbaycanlı Azərbaycan komsomolunun 50 illiyi adına Bakı elektrik maşınqayırma zavodunun nəzarətçi-sınqaçısı 49 nömrəli Birinci Montin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Məlikov
Ənvər Soltan oğlu

Ənvər Məlikov.png 1937 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yüngül sənaye naziri 165 nömrəli Şəki birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Aydın İsrafil oğlu

Aydın Məmmədov(01).png 1939 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK nəqliyyat və rabitə şöbəsinin müdiri 373 nömrəli Küçəkənd seçki dairəsi
1981-ci il iyulun 26-da seçilmişdir
Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Aydın Yusif oğlu

Aydın Məmmədov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Mingəçevir Şəhər Komitəsinin birinci katibi 20 nömrəli Birinci Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Məmmədov
Arif Hüseynqulu oğlu

Arif Məmmədov (nazir).png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ət və süd sənayesi naziri 425 nömrəli Nehrəm seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Qəzənfər Qənbər oğlu

Qəzənfər Məmmədov(01).png 1937 azərbaycanlı Gədəbəy rayonundakı M. Quliyev adına sovxozun fəhləsi 279 nömrəli Gədəbəy seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Məmmədov
Zöhrab Əsəd oğlu

Zöhrab Məmmədov.png 1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qubadlı RK-nın birinci katibi 288 nömrəli Qubadlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Məmmədov
İsa Əli oğlu

İsa Məmmədov.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 145 nömrəli Lənkəran dördüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Məmmədov
Kamil Seyid oğlu

Kamil Məmmədov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yeyinti məhsulları sənayesi naziri 200 nömrəli Bərdə birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Məmməd Əsgər oğlu

Məmməd Məmmədov.png 1928 azərbaycanlı Azərbaycan KP Sabirabad RK-nın birinci katibi 353 nömrəli Ulacalı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
Musa Salam oğlu

Musa Məmmədov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Kənd Təsərrüfatına Aqrokimyəvi Xidmət Elm-İstehsal Birliyinin sədri 403 nömrəli Plankənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədov
Rza Əli oğlu

Rza Məmmədov.png 1927 azərbaycanlı "İttifaqneftmaş" birliyinin sədri 29 nömrəli Balakən seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Məmmədov
Sərhəd Əsəd oğlu

Sərhəd Məmmədov.png 1935 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yardımlı RK-nın birinci katibi 418 nömrəli Yardımlı seçki dairəsi
1981-cil noyabrın 15-də seçilmişdir
Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Məmmədov
Sultan İsrafil oğlu

Sultan Məmmədov.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP Lerik RK-nın birinci katibi 322 nömrəli Nüvədi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Məmmədov
Hüseynbala Məmmədrafi oğlu

Hüseynbala Məmmədov.png 1932 azərbaycanlı SSRİ Dövlət Bankı Azərbaycan respublika kontorunun müdiri 362 nömrəli Navahı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Məmmədov
Cavanşir Ağalı oğlu

Cavanşir Məmmədov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Mirbəşir RK-nın birinci katibi 334 nömrəli Səhlabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Məmmədova
Asiya Salman qızı

Asiya Məmmədova.png 1940 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı Engels adına sovxozun fəhləsi 370 nömrəli Aşağı Ayıblı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Məmmədova
Zümrüd Bayram qızı

Zümrüd Məmmədova.png 1940 azərbaycanlı Vartaşen rayonundakı "Qələbə" sovxozunun fəhləsi 210 nömrəli Vartaşen seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Məmmədova
Natalya Məmməd qızı

Natalya Məmmədova.png 1958 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı Telman adına sovxozun fəhləsi 172 nömrəli Ağdamkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Məmmədova
Nüşabə Əli qızı

Nüşabə Məmmədova.png 1958 azərbaycanlı İmişli rayonundakı H. Aslanov adına kolxozun pambıqçısı 256 nömrəli "Bir may" seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Məmmədova
Şəfa Salik qızı

Şəfa Məmmədova.png 1957 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı S. M. Kirov adına sovxozun fəhləsi 178 nömrəli Şəmsabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Mənsimov
Hüseyn Mənsim oğlu

Hüseyn Mənsimov.png 1948 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı "Komsomol" kolxozunun baş aqronomu 186 nömrəli Kəhrizli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mənsimova
Miryaqut Mirbəşir qızı

Miryaqut Mənsimova.png 1950 azərbaycanlı Lənkəran mebel fabrikinin fəhləsi 142 nömrəli Lənkəran birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Məhərrəmova
Sevil İmamqulu qızı

Sevil Məhərrəmova.png 1951 azərbaycanlı İmişli rayonundakı M. Əzizbəyov adına kolxozun tarlaçılıq briqadasının briqadiri 254 nömrəli İmişli kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Mirzəyev
Milaz Xəlil oğlu

Milaz Mirzəyev.png 1948 azərbaycanlı Qax rayonundakı Kirov adına kolxozun baş çobanı 186 nömrəli Qax İngiloy seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Mirzəyev
Həsənağa Salman oğlu

Həsənağa Mirzəyev.png 1955 azərbaycanlı İliç adına Əli Bayramlı DRES-in böyük maşinisti 119 nömrəli Əli Bayramlı üçüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mirzəcanov
Balabəy Əliş oğlu

Balabəy Mirzəcanov.png 1910 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK işlər müdiri 298 nömrəli Qusar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mirzoyan
Artyum Armenakoviç

Artyum Mirzoyan.png 1933 erməni Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi 4 nömrəli trestinin 48 nömrəli tikinti idarəsinin kompleks briqadasının briqadiri 47 nömrəli İdman seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Mirzoyan
Cülyetta Semyonovna

Cülyetta Mirzoyan.png 1947 erməni M. Manvelyan adına Hadrut orta məktəbinin müəllimi 443 nömrəli Hadrut seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Mirzoyev
Rudolf Voskanoviç

Rudolf Mirzoyev.png 1941 erməni Azərbaycan KP Şaumyan RK-nın birinci katibi 405 nömrəli Yuxarı Ağcakənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Mixaltsev
Aleksandr Petroviç

Aleksandr Mixaltsev.png 1946 rus 7 nömrəli dövlət podşipnik zavodunun təlimatçısı-sazlayıcısı 50 nömrəli İkinci Montin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Myasnikova
Zinaida İsayevna

Zinaida Myasnikova.png 1942 rus Cəlilabad rayonundakı "Qırmızı partizan" sovxozunun sağıcısı 225 nömrəli Privolnoye seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Movsesyan
Zaven Muşeqoviç

Zaven Movsesyan.png 1929 erməni Azərbaycan KP Stepanakert Şəhər Komitəsinin birinci katibi 441 nömrəli Stepanakert üçüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Murtuzayev
Sadıq Nəbi oğlu

Sadıq Murtuzayev.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP Ağdam RK-nın birinci katibi 310 nömrəli Zəyzit seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Musayev
Zülfüqar Fətulla oğlu

Zülfüqar Musayev.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK su təsərrüfatı və kənd tikintisi şöbəsinin müdiri 375 nömrəli Füzuli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Musayev
Fuad Ənvər oğlu

Fuad Musayev.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan KP MK katibi 356 nömrəli Salyan birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Musayeva
Sərmayə Musa qızı

Sərmayə Musayeva.png 1960 azərbaycanlı Masallı rayonundakı M. Ə. Sabir adına sovxozun fəhləsi 327 nömrəli Şərəfə seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mustafayev
Atabala Ələm oğlu

Atabala Mustafayev.png 1941 azərbaycanlı 1 nömrəli Sumqayıt istilik-elektrik mərkəzinin növbətçi mühəndisi 161 nömrəli Corat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Mustafayev
Bəypolad Nurəhməd oğlu

Bəypolad Mustafayev.png 1948 azərbaycanlı Zaqatala rayonundakı İliç adına kolxozunun tütünçüsü 246 nömrəli Əliabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Mustafayev
Əliş İsa oğlu

Əliş Mustafayev.png 1921 azərbaycanlı Azərbaycan Dövlət Neft məhsulları ilə təminat komitəsinin sədri 192 nömrəli Astara seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mustafayev
Feyruz Rəcəb oğlu

Firuz Mustafayev.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şamaxı RK-nın birinci katibi 414 nömrəli Çuxuryurd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Mustafayeva
Bəsirə Səbzalı qızı

Bəsirə Mustafayeva.png 1960 azərbaycanlı Şamaxı rayonundakı "Sovet Ukraynası" sovxozunun sağıcısı 412 nömrəli Şamaxı kənd seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Mürsəlov
Əbdüləli Bəyəli oğlu

Əbdüləli Mürsəlov.png 1941 azərbaycanlı Azərbaycan SSR tədarük nazirinin birinci müavini 243 nömrəli Muxax seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Müslümzadə
Cahangir Mövsüm oğlu

Cahangir Müslümzadə.png 1945 azərbaycanlı Azərbaycan LKGİ MK-nın birinci katibi 266 nömrəli Ağstafa seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Mütəllibov
Ayaz Niyazi oğlu

Ayaz Mütəllibov.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan SSR yerli sənaye naziri 116 nömrəli Kiyev seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
N
Nağıyev
Məmməd Mahmud oğlu

Məmməd Nağıyev.png 1939 azərbaycanlı Ağsu Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri 341 nömrəli Puşkin seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Nağıyeva
Aybəniz Fərman qızı

Aybəniz Nağıyeva.png 1959 azərbaycanlı Qasım İsmayılov rayonundakı "Azərbaycan" kolxozunun sağıcısı 275 nömrəli Dəliməmmədli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Nadirov
İnqilab Ədil oğlu

İnqilab Nadirov.png 1940 azərbaycanlı Azərbaycan KP Kəlbəcər RK-nın birinci katibi 287 nömrəli Almalıq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Nadirova
Tahirə Hüseyn qızı

Tahirə Nadirova.png 1957 azərbaycanlı Dəvəçi rayonundakı N. Nərimanov adına sovxozun fəhləsi 231 nömrəli Dəvəçi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Nazarova
Qalina Viktorovna

Qalina Nazarova.png 1946 rus N. Nərimanov adına Bakı Triktotaj İstehsalat Birliyinin çeşidləyicisi 62 nömrəli Mustafa Sübhi adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Nemətova
Nərminə Ağarəhim qızı

Nərminə Nemətova.png 1958 azərbaycanlı Göyçay rayonundakı Bığır narçılıq sovxozunun fəhləsi 216 nömrəli Qarabaqqal seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nəzərov
Mikayıl Əziz oğlu

Mikayıl Nəzərov.jpg 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP ticrət və məişət xidməti şöbəsinin müdiri 240 nömrəli Əhmədli kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-komunnal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Nəzərova
Əsbət İsa qızı

Əsbət Nəzərova.png 1949 azərbaycanlı Masallı rayonundakı S. Şaumyan adına sovxozun fəhləsi 332 nömrəli Türkoba seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Nəzərova
Süsənxanım Rza qızı

Süsənxanım Nəzərova.png 1953 azərbaycanlı Əzizbəyov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsində laborant 7 nömrəli Buzovna seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Nərimanova
Amalya Həmid qızı

Amalya Nəzərova.png 1956 azərbaycanlı Ağdam rayonundakı Q. Hüsiyev adına sovxozunun sağıcısı 174 nömrəli Mərzili seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Nəsibov
Aslan Yunus oğlu

Aslan Nəsibov.png 1931 azərbaycanlı Azərbaycan KP Xaçmaz RK-nın birinci katibi 389 nömrəli Xudat seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Nəsibova
Aybəniz Abbas qızı

Aybəniz Nəsibova.png 1960 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı M. Əzizbəyov adına kolxozun manqabaşçısı 398 nömrəli Düyərli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Nəsirov
Mustafa Cəfər oğlu

Mustafa Nəsirov.png 1921 azərbaycanlı Qırmızı Bayraq ordenli Zaqafqaziya Sərhəd Qoşunları Dairəsi rəisinin müavini 221 nömrəli Prişib seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Nəsirova
Simzarə Minacəddin qızı

Simzarə Nəsirova.png 1955 azərbaycanlı Quba rayonundakı "Qumaş xalçacı" fabrikinin xalçatoxuyanı 297 nömrəli Qonaqkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Nəcəfov
Niyazi Nəcəfqulu oğlu

Niyazi Nəcəfov.png 1922 azərbaycanlı Azərbaycan KP Əzizbəyov RK-nın birinci katibi 6 nömrəli Mərdəkan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Nəcəfova
Fəhruz Xanoğlan qızı

Fəhruz Nəcəfova.png 1938 azərbaycanlı Kəlbəcər rayonundakı M. F. Axundov adına kolxozun tütünçüsü 286 nömrəli Qılıclı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Nikitin
Nikolay Vasilyeviç

Nikolay Nikitin.png 1926 rus İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozun sədri 260 nömrəli İvanovka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Niftəliyeva
Aybəniz Həsən qızı

Aybəniz Niftəliyeva.png 1958 azərbaycanlı Yevlax şərhərindəki traktor təmiri zavodunun çilingəri 124 nömrəli Yevlax üçüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Novruzova
Nəfisət Murtuz qızı

Nəfisət Novruzova.png 1928 azərbaycanlı Balakən rayonundakı H. Nəsibov adına kolxozun sədri 206 nömrəli Balakən seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası
Novruzova
Səlqə Abuzər qızı

Səlqə Novruzova.png 1933 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına toxuculuq kombinatının toxucusu 96 nömrəli Gənclik seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Nosova
Valentina Fyodorovna

Valentina Nosova.png 1946 rus Serebrovski Neft və Qazçıxarma İdarəsi qaz-kompressor sexinin maşinist köməkçisi 94 nömrəli Serebrovski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülhaizələri komissiyası
N
Ovçiyan
Roza Setrakovna

Roza Ovçiyan.png 1935 erməni Şamaxı rayonundakı "Pravda" sovxozunun fəhləsi 415 nömrəli Mədrəsə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Okulov
Mixail Aleksandroviç

Mixail Okulov.png 1918 rus "Bakinski raboçi" qəzetinin redaktoru 387 nömrəli Xaçmaz şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Orucov
Telman Xəlil oğlu

Telman Orucov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR meyvə və tərəvəz təsərrüfatı naziri 169 nömrəli Ağdam birinci şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
P
Paşayeva
Qənirə Ələsgər qızı

Qənirə Paşayeva.png 1949 azərbaycanlı Bərdə rayonundakı "Kommunizm" kolxozunun manqabaşçısı 204 nömrəli Qaradəmirçi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Paşayeva
Züleyxa Əhmədxan qızı

Züleyxa Paşayeva.png 1958 azərbaycanlı Zərdab rayonundakı Zərdabi adına kolxozun pambıqçısı 251 nömrəli Məmmədqasımlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Petrov
Valeri Vasilyeviç

Valeri Petrov.png 1947 rus Azərbaycan KP LKGİ MK-nın ikinci katibi 300 nömrəli Düztahir seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Popov
Vladimir Alekseyeviç

Vladimir Popov.png 1947 rus Bakı cihazqayırma zavodunun tokarı 36 nömrəli Pioner seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Popova
Anna Vasilyevna

Anna Popova.png 1924 rus Şamaxı rayonundakı M. Hüseynzadə adına sovxozun direktoru 417 nömrəli Mərəzə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Prazyan
Anuş Badalovna

Anuş Prazyan.png 1958 erməni Daşkəsən rayonundakı "Bakinski raboçi" sovxozunun fəhləsi 218 nömrəli Daşkəsən seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
R
Radçenko
Lyubov Alekseyevna

Lyubov Radçenko.png 1955 rus Sanitariya texnikası zavodunun nəzarətçisi 150 nömrəli Sumqayıt-Zavod seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Ramazanova
Nailə Bayram qızı

Nailə Ramazanova.png 1960 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı Kalinin adına sovxozunun fəhləsi 226 nömrəli Şiləvəngə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Rasizadə
Şamil Əlirza oğlu

Şamil Rasizadə.png 1915 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 205 nömrəli Güloğlular seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rəsulbəyov
Hüseyn Cümşüd oğlu

Stamps of Azerbaijan, 1997-491 (cropped).jpg 1917 azərbaycanlı Azərbaycan SSR rabitə naziri 171 nömrəli Qiyaslı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rəsulov
Rəsul İslam oğlu

Rəsul Rəsulov.png 1939 azərbaycanlı Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi Daxili İşlər İdarəsinin rəisi 92 nömrəli Dzerjinski seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Rəsulova
Lidiya Xudat qızı

Lidiya Rəsulova.png 1941 azərbaycanlı Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasının sədri 73 nömrəli Bakıxanov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Rəhimov
Əmir Müslüm oğlu

Əmir Rəhimov.png 1932 azərbaycanlı L. Şmidt adına maşınqayırma zavodunun böyük termisti 43 nömrəli Şmidt seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Rəhimov
Məmmədpaşa Ağarəhim oğlu

Məmmədpaşa Rəhimov.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin sədrinin müavini 349 nömrəli Sabirabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Rəhimov
Süleyman Hüseyn oğlu

Süleyman Rəhimov.png 1900 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 393 nömrəli Yergüc seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Rzayev
Yunis Qəhrəman oğlu

Yunis Rzayev.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin sədri 413 nömrəli Göylər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mədəniyyət komissiyası
Rzayev
Kərim Novruz oğlu

Kərim Rzayev.png 1914 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Əlvan Metallurgiya İdarəsinin rəisi 160 nömrəli Sumqayıt-Gənclər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rzayev
Gennadi Səməd oğlu

Gennadi Rzayev.png 1938 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsinin müdiri 149 nömrəli Mingəçevir Sağ sahil seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Rzayev
Şaban Mehdi oğlu

Şaban Rzayev.png 1938 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı "Tacikistan" kolxozunun briqadiri 185 nömrəli Hindarx seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Rzayeva
Növrəstə Həsən qızı

Növrəstə Rzayeva.png 1947 azərbaycanlı Masallı rayonundakı "Oktyabr" sovxozunun sağıcısı 331 nömrəli Xıl seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Rzayeva
Fazilə Qurban qızı

Fazilə Rzayeva.png 1960 azərbaycanlı Tovuz rayonundakı "Qələbə" sovxozunun fəhləsi 367 nömrəli Aşağı Quşçu seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Rizvanov
Nuru Rizvan oğlu

Nuru Rizvanov.png 1935 azərbaycanlı Xaçmaz rayonundakı "İnqilab" üzümçülük sovxozunun briqadiri 391 nömrəli Qusarçay seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Ruban
Mariya Semyonovna

Mariya Ruban.png 1942 rus Qub rayonundakı "Şərq" sovxozunun mexanizatoru 290 nömrəli Quba birinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Rüstəmbəyova
Fəridə Cəfər qızı

Fəridə Rüstəmbəyova.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi sədrinin birinci müavini 156 nömrəli Sumqayıt-Xəzər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Rüstəmzadə
Süleyman Əlabbas oğlu

(Süleyman Rüstəm)
Süleyman Rüstəmzadə.png 1906 azərbaycanlı Yaradıcılıqla məşğuldur 319 nömrəli Port-İliç seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədr
Rüstəmova
Ərkinaz Əli qızı

Ərkinaz Rüstəmova.png 1958 azərbaycanlı Şamaxı rayonundakı V. İ. Lenin adına sovxozun fəhləsi 411 nömrəli Şamaxı şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
S
Saakyan
Roza Vazgenovna

Roza Saakyan.png 1936 erməni Şamxor rayonundakı Kalinin adına sovxozun sağıcısı 401 nömrəli Çardaqlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Sadıqlı
Vagif Həsən oğlu

Vaqif Sadıqlı.png 1940 azərbaycanlı Azərbaycan Mülki Aviasiya İdarəsinin rəisi 271 nömrəli Naftalan seçki dairəsi
1981-ci il noyabrın 15-də seçilmişdir
Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Sadıqov
Ramiz Cəmil oğlu

Ramiz Sadıqov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR sənaye tikintisi naziri 306 nömrəli Bum seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Salahova
Dilarə Ələşrəf qızı

Dilarə Salahova.png 1956 azərbaycanlı Ağcabədi rayonundakı S. Vurğun adına kolxozun üzvü 138 nömrəli Ağcabədi kənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Salmanov
Fərhad Rza oğlu

Fərhad Salmanov.png 1935 azərbaycanlı Azərbaycan SSR pambıqtəmizləmə sənayesi naziri 345 nömrəli Saatlı seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Sarkisova
Anna Rubenovna

Anna Sarkisova.png 1943 erməni 2 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin fəhləsi 66 nömrəli Hüsü Hacıyev adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Sarkisova
Nazik Bəylərovna

Nazik Sarkisova.png 1952 erməni Rabitə avadanlığı zavodunun çilingəri 125 nömrəli Kirovabad-Şaumyan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Sviridov
İvan Fyodoroviç

İvan Sviridov.png 1926 rus SSRİ Xalq Nəzarəti Komitəsi hərbi və inzibati orqanlar şöbəsinin müdiri 75 nömrəli Həmid Sultanov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Seyidov
Vilayət Məmməd oğlu

Vilayət Seyidov.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Neftçala RK-nın birinci katibi 340 nömrəli Xol-Qarabucaq seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Seyidov
Həsən Nemət oğlu

Həsən Seyidov.jpg 1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri 157 nömrəli Sumqayıt-Nərimanov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səlimov
Sadıq Məmmədzaman oğlu

Sadıq Səlimov.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan KP Quba RK-nın birinci katibi 294 nömrəli İkinci Nügədi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Səmədov
Baba Səməd oğlu

Baba Səmədov.png 1934 azərbaycanlı Şəki rayonundakı Orconikidze adına sovxozunun mexanizatoru 408 nömrəli Cəfərabad seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mənzil-kommunal təsərrüfatı və məişət xidməti komissiyası
Səmədova
Tamara Çələbi qızı

Tamara Səmədova.png 1958 azərbaycanlı Qutqaşen rayonundakı Engels adına kolxozun tütünçüsü 304 nömrəli Hacıalılı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Səfərəliyev
Rüstəm Qasım oğlu

Rüstəm Səfərəliyev.png 1909 azərbaycanlı Azərbaycan KP Bərdə RK-nın birinci katibi 201 nömrəli Bərdə ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sədrinin müavini
Səfərəliyev
Tofiq Şamil oğlu

Tofiq Səfərəliyev.png 1932 azərbaycanlı Azərbaycan SSR sənaye tikintisi naziri 131 nömrəli Kirovabad-Nərimanov seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Səfərəliyeva
Nazilə Süleyman qızı

Nazilə Səfərəliyeva.png 1953 azərbaycanlı Ağsu rayonundakı "Moskva" kolxozunun manqabaşçısı 199 nömrəli Bozavənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Səfərova
Elmira Böyükağa qızı

Elmira Səfərova.png 1953 azərbaycanlı 1 nömrəli Bakı ayaqqabı fabrikinin fəhləsi 10 nömrəli Nizami adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Sokolov
Leonid Aleksandroviç

Leonid Sokolov.png 1928 rus Azərbaycan KP Bakı Şəhər Komitəsinin ikinci katibi 108 nömrəli İnşaatçı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Soltanov
Soltanəli Qurban oğlu

Soltanəli Soltanov.png 1934 saxur Zaqatala rayonundakı V. İ. Lenin adına kolxozunun baş çobanı 245 nömrəli Çobankol seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Stepanişina
Kira Georgiyevna

Kira Stepanişina.png 1944 rus Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Olefinlər İnstitutun laborantı 113 nömrəli Tələbə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Stepanov
Qrin İsaakoviç

Qrin Stepanov.png 1931 erməni Azərbaycan KP Kirov RK-nın birinci katibi 22 nömrəli İkinci Kirov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Strokov
Vladimir Nikolayeviç

Vladimir Strokov.png 1953 rus 26 Bakı komissarı adına mexanizm təmiri zavodunun çilingəri 65 nömrəli Cəfər Cabbarlı adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Sultanov
Dilavər Hüsü oğlu

Dilavər Sultanov.png 1946 azərbaycanlı Azərbaycan Nəqliyyat Tikinti Tresti tikinti idarəsində kompleks bənnalar briqadasının briqadiri 59 nömrəli Mirzağa Əliyev adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Sultanova
Zərri Cəmşid qızı

Zərri Sultanova.png 1936 azərbaycanlı Naxçıvan şəhəri 5 nömrəli məktəbinin müəllimi 422 nömrəli Naxçıvan ikinci şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Süleymanov
Allahverdi Əhəd oğlu

Allahverdi Süleymanov.png 1933 azərbaycanlı V. İ. Lenin adına Azərbaycan boru-prokat zavodunun poladəridəni 151 nömrəli Sumqayıt-Tikinti seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Rəyasət Heyəti
Süleymanov
Aslan Qurban oğlu

Aslan Süleymanov.png 1939 azərbaycanlı Azərbaycan KP Qazax RK-nın birinci katibi 267 nömrəli Kalininkənd seçki dairəsi
1981-ci il noyabrın 15-də seçilmişdir
Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Süleymanov
Şamil İsa oğlu

Şamil Süleymanov.png 1938 azərbaycanlı Kirovabad Şəhər Partiya Komitəsinin ikinci katibi 129 nömrəli Kirovabad-Sovet seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Ş
Şabanova
Mənsurə Əhməd qızı

Mənsurə Şabanova.png 1939 azərbaycanlı Bakı karamel fabrikinin kartonajçısı 80 nömrəli Qubanov adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Şabanova
Şəhrigül Nəcməddin qızı

Şəhrigül Şabanova.png 1955 azərbaycanlı Zaqatala Aqrar-İstehsal Birliyi fındıqtəmizləmə zavodunun fəhləsi 242 nömrəli Zaqatala seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Şahbazova
Nərminə İsa qızı

Nərminə Şahbazova.png 1957 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı Kuybışev adına sovxozun sağıcısı 224 nömrəli Andreyevka seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Şeqlov
Georgi Vasilyeviç

Georgi Şeqlov.png 1918 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 74 nömrəli Sovet seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Şəkinski
Əkrəm Məmmədemin oğlu

Əkrəm Şəkinski.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Geologiya İdarəsinin rəisi 167 nömrəli Şəki üçüncü şəhər seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Şəmiyev
İnqilab Şəfahət oğlu

İnqilab Şəmiyev.png 1934 azərbaycanlı Azərbaycan SSR tədarük naziri 293 nömrəli Birinci Nügədi seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Şərifov
Azad Ağakərim oğlu

Azad Şərifov.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri 307 nömrəli Kürdəmir seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Şükürov
Umud Turab oğlu

Umud Şükürov.png 1938 azərbaycanlı Bakı yük stansiyası qatar tərtibçisi 71 nömrəli Sverdlov seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Nəqliyyat və rabitə komissiyası
Şükürova
Ofelya Əmən qızı

Ofelya Şükürova.png 1959 azərbaycanlı Jdanov rayonundakı "Bakı" kolxozunun üzvü 241 nömrəli Qəhrəmanlı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyası
Şükürova
Pakizə Heybət qızı

Pakizə Şükürova.png 1959 azərbaycanlı Lənkəran rayonundakı sovxoz-texnikumun fəhləsi 317 nömrəli Kərgəlan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
T
Tağızadə-Hacıbəyov
Niyazi Zülfüqar oğlu

Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov.png 1912 azərbaycanlı M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru 38 nömrəli Telman adına seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Tağıyev
Elman Fərrux oğlu

Elman Tağıyev.png 1936 azərbaycanlı Azərbaycan KP Yevlax Şəhər Komitəsinin birinci katibi 237 nömrəli Xaldan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Tağıyev
Zəkulla Nüsrət oğlu

Zəkulla Tağıyev.png 1937 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Sənaye Tikintisi Nazirliyi 2 nömrəli tresti 21 nömrəli tikinti idarəsində kompleks briqadanın briqadiri 159 nömrəli Rustavi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Tağıyev
Nizami Damət oğlu

Nizami Tağıyev.png 1954 azərbaycanlı Bakı cihazqayırma zavodunun sazlayıcısı 88 nömrəli İskra seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Tağıyeva
Sarıtel Paşa qızı

Sarıtel Tağıyeva.png 1959 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı "İnqilab" kolxozunun manqabaşçısı 397 nömrəli Dəllər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Tikinti və inşaat materialları sənayesi komissiyası
Talıbova
Nəfiqə Zeynal qızı

Nəfiqə Talıbova.png 1952 azərbaycanlı Lənkəran rayonu H. Aslanov adına sovxozun fəhləsi 316 nömrəli Gərmətük seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Tahirov
Heybət Ədil oğlu

Heybət Tahirov.png 1933 azərbaycanlı Azərbaycan KP Tovuz RK-nın birinci katibi 212 nömrəli Göyçay şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Tinatiyev
İsmayıl İbrahim oğlu

İsmayıl Tinatiyev.png 1948 ləzgi Balakən rayonundakı M. B. Qasımov adına kolxozunun briqadiri 207 nömrəli Qazma seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Səhiyyə və sosial təminat komissiyası
Topçubaşov
Mustafa Ağabəy oğlu

Mustafa Topçubaşov.png 1895 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası prezidentin müavini 9 nömrəli Kommunist seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Trofimova
Lidiya Mixaylovna

Lidiya Trofimova.png 1928 rus Azərbaycan KP MK təşkilat-partiya işi şöbəsi müdirinin müavini 95 nömrəli Hövsan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
U
Ulubabyan
Seda Vaqarşakovna

Seda Ulubabyan.png 1940 erməni 2 nömrəli çörək zavodunun çörəbişirmə ustası 89 nömrəli Qədirli seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
V
Veşşeva
Lyubov Sergeyevna

Lyubov Veşşeva.png 1935 rus Sumqayıt şəhərindəki "Üzvi sintez" İstehsalat Birliyinin maşinisti 158 nömrəli Xəzəryanı seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq maarifi və elm komissiyası
Vəzirov
Aslan Fərhad oğlu

Aslan Vəzirov.png 1910 azərbaycanlı Respublika Ovçular Cəmiyyəti rəyasət heyətinin sədri 282 nömrəli Gərgər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Vəliyev
Hidayət Cabbar oğlu

Hidayət Vəliyev.png 1926 azərbaycanlı Azərbaycan KP Şamxor RK-nın birinci katibi 395 nömrəli Şamxor şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Vəliyev
Cəfər Cəbrayıl oğlu

Cəfər Vəliyev.png 1930 azərbaycanlı Azərbaycan SSR daxili işlər naziri 381 nömrəli Xanlar seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Vəliyeva
Gövhər Əli qızı

Gövhər Vəzirova.png 1959 azərbaycanlı Ağdaş rayonundakı Nizami adına kolxozun manqabaşçısı 181 nömrəli Pirəzə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Vəlixanov
Fikrət Muhiyəddin oğlu

Fikrət Vəlixanov.png 1930 ləzgi Azərbaycan KP Cəbrayıl RK-nın birinci katibi 157 nömrəli Pensər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Vinoqradov
Leonid Andreyeviç

Leonid Vinoqradov.png 1931 rus Hərbi qulluqçu 344 nömrəli Lənkəran üçüncü şəhər seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Vısoçenko
Vasili Andreyeviç

Vasili Vısoçenko.png 1931 belorus Azərbaycan SSR daxili işlər nazirinin birinci müavini 26 nömrəli Binəqədi seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qanunvericilik mülahizələri komissiyası
Y
Yaqubov
Əlisəfa Əliheydər oğlu

Əlisafa Yaqubov.png 1937 azərbaycanlı Abşeron rayonundakı Şuraabad sovxozunun baş çobanı 189 nömrəli Ceyranbatan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Sənaye komissiyası
Yarıyeva
Sünbülə Əlikram qızı

Sünbülə Yarıyeva.png 1952 azərbaycanlı Saatlı rayonundakı "Ulduz" kolxozunun sürücü-mexaniki 348 nömrəli Fətəlikənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Yermolova
Yelena Anatolyevna

Yelena Yermolova.png 1958 rus Ə. Bayramov adına Bakı İstehsalat Tikiş Birliyinin fəhləsi 14 nömrəli İliç seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Gənclər komissiyası
Yəhyayeva
Tahirə Paşa qızı

Tahirə Yəhyayeva.png 1959 azərbaycanlı Kürdəmir rayonundakı "Moskva" kolxozunun pambıqçısı 309 nömrəli Kürdəmir-Yenikənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Plan-büdcə komissiyası
Yoldaşova
Nigar Qiyas qızı

Nigar Yoldaşova.png 1959 azərbaycanlı Cəlilabad rayonundakı S. Vurğun adına üzümçülük sovxozunun fəhləsi 223 nömrəli Üçtəpə seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xarici işlər komissiyası
Yusifzadə
Qurban Yusif oğlu

Qurban Yusifzadə.png 1913 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri 308 nömrəli Atakişili seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Yusifzadə
Ziya Məmmədiyya oğlu

Ziya Yusifzadə.png 1929 azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri 86 nömrəli Engels adına seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Yusifov
Nəriman Həbib oğlu

Nəriman Yusifov.png 1927 azərbaycanlı Azərbaycan SSR ədliyyə naziri 110 nömrəli Lenin seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Yusifova
Rövşən Əhməd qızı

Rövşən Yusifova.png 1940 azərbaycanlı Bakı radio zavodunun quraşdırıcı-çilingəri 105 nömrəli Qarayev seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Mandat komissiyası
Yusova
Yevgeniya İvanovna

Yevgeniya Yusova.png 1924 rus Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti İşlər Şöbəsinin müdiri 104 nömrəli Şaumyan seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Xalq istehlakı malları və ticarət komissiyası
Z
Zamanov
Abbas Məmmədtağı oğlu

Abbas Zamanov.png 1924 azərbaycanlı Azərbaycan SSR prokuroru 363 nömrəli Tovuz seçki dairəsi Heç bir komissiyanın üzvü deyil
Zeynalova
Nəzihə Cəfər qızı

Nəzihə Zeynalova.png 1944 azərbaycanlı Şamxor rayonundakı R. Əliyev adına kolxozun briqadiri 402 nömrəli Şamxor-Təzəkənd seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Qadınların əməyi və məişəti, anaları və uşaqları mühafizə komissiyası
Zurabaşvili
Lyuba Darçoyevna

Lyuba Zurabaşvili.png 1936 gürcü Qax rayonundakı Nizami adına kolxozun tütünçüsü 276 nömrəli Qax seçki dairəsi Coat of arms of Azerbaijan SSR.png

Kənd təsərrüfatı komissiyası

İstinadlarRedaktə

  1. 1 2 3 4 Итоги выборов и состав депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР, Верховного Совета Нахичеванской АССР деcятого созыва, местных Советов народных депутатов Азербайджанской ССР 1980 г (rus). Баку: Азернешр. 1982.
  2. 1 2 3 4 5 Азәрбајҹан ССР Али Советинин депутатлары. Онунҹу чағырыш (aze-ru). Бакы: Азәрнәшр. 1983.
  3. Онунҹу чағырыш Азәрбајҹан ССР Али Советинин биринҹи сессијасы // Коммунист. 28.03.1980.
  4. Азәрбајҹан ССР Али Совети мандат комиссијасы сәдри Н. Әсҝәровун мә`рузәси // Коммунист. 28.03.1980.
  5. Јени наилијјәтдәрә доғру // Коммунист. 28.03.1980.

Həmçinin baxRedaktə