Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti - Azərbaycanın Sovet Hökumətinin ilk kabineti.

1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan SSR İnqilab Komitəsi yeni hökumətin - Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin aşağıdakı tərkibini təsdiq etdi:

Bu, Azərbaycanın sovet hökumətinin ilk kabineti idi. Sonralar onun tərkibi dəfələrlə dəyişmişdir. 1920-ci ilin avqustunda isə Kiçik Xalq Komissarları Soveti yaradıldı. Onun əsas vəzifəsi Azərbaycan SSR İnqilab Komitəsinin səlahiyyətinə aid olan məsələləri ətraflı müzakirə etmək və hazırlamaq idi. Xalq komissarlarının hamısı, Xalq Təsərrüfatı şurasının və Fövqəladə Komissiyasının, Hərbi İnqilabi Səhra Tribunalının nümayəndələri Kiçik Xalq Komissarları Sovetinin üzvü idilər.

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin Sədrləri (1920-1946)Redaktə

Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov 1920-1922
Qəzənfər Mahmud oğlu Musabəyov 1922-1930
Dadaş Xoca oğlu Bünyadzadə 1930-1932
Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov 1932-1933
Hüseyn Sərdar oğlu Rəhmanov 1933-1937
Teymur İmamqulu oğlu Quliyev 1937-1946