Azərbaycan Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti

(Azərbaycan qadın xeyriyyə cəmiyyəti səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Azərbaycan qadın xeyriyyə cəmiyyətlləriXIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş qadın xeyriyyə cəmiyyəti.

Hənifə xanım Məlikova

FəaliyyətiRedaktə

İlk Azərbaycan qadın xeyriyyə cəmiyyəti 1908-ci ildə yaradılmışdır. Bu tip qadın təşkilatının yaradılmasının təşəbbüsçüsü Azərbaycanın ictimai xadimi Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım Məlikova olmuşdur. Təhsilli müsəlman qadınlar - onlar isə görkəmli çar məmurları, generalları, iri sənayeçilərin arvadları və qızları idi - yoxsullara təkcə yardım etmək üçün bir yerə yığışmamışdılar. Gənc qadınlar qarşılarında məqsəd qoymuşdular: qadınların mədəni səviyyəsini qaldırmaq, onlarda biliklərə həvəsi oyatmaq. Qadın xeyriyyə cəmiyyətinin ilk fəxri sədri, məşhur sahibkar Murtuza Muxtarovun həyat yoldaşı Liza xanım Tuqanova olmuşdur.

 
Liza Tuqanova-Muxtarova

Tanınmış zadəgan ailəsindən çıxmış Tuqanova-Muxtarovanın adı, Azərbaycanda məşhur adamların xeyriyyəçilik fəaliyyətindən söhbət açan məşhur Bakı qəzetlərinin səhifələrində tez-tez çəkilirdi.

Liza xanım vərəmlə mübarizə cəmiyyətinin fəal üzvü olur, Bakı müsəlman maarifçilik cəmiyyəti «Nicat»da gərgin iş aparır, xüsusi uşaq xəstəxanasının yaradılmasında həm maddi, həm də təşkilati cəhətdən iştirak edir.

MənbəRedaktə