Böyük dayaq (roman)

Böyük dayaqMirzə İbrahimovun əsəri.

Böyük dayaq
azərb. Böyük dayaq
Müəllif Mirzə İbrahimov
Orijinal dili Azərbaycan dili
Yazılma ili 1957
Nəşr ili 1957
Nəşriyyat Uşaqgəncnəşr (ilk nəşri)

MövzuRedaktə

Latış ədəbiyyatşünası Y.Çakurs Mirzə İbrahimovu “böyük dünyəvi problemlər qaldıran qüdrətli ədib” kimi səciyyələndirir, “Böyük dayaq” əsərinin ümumxalq şöhrətini onun sənətkarlıqla, ilhamla təsvirində, xəlqiliyində görür, maraqlı xarakterlərə, Azərbaycan torpağının misilsiz təbiətinə və müasir həyatına heyranlığını bildirir.

Mirzə İbrahimovun “Böyük dayaq” ictimai-psixoloji romanı bir sıra müasir və aktual problemlərə vaxtında toxunduğuna görə, ciddi sosial əhəmiyyət kəsb edir. Sənətkarın irihəcmli sanballı əsərləri milli romana yeni keyfiyyətlər daxil etməklə yanaşı, müasir ədəbiyyatın yaradıcılıq üfüqlərini genişləndirir. Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinə həsr olunmuş “Pərvanə” epopeyası da bu cəhətdən səciyyəvidir.

Həmçinin baxRedaktə