Böyük knyaz

Böyük knyaz — Orta əsrlərdə Rusiyada ən yüksək dövlət titulu Yalnız çarlara verilirdi.

Böyük knyazlar: Svitoslav, Yaroslav və s.