Böyük təqib və ya Diokletian təqibi — 303–313-cü illərdə, Roma imperiyasında imperator Diokletian dövründə başlanan və onun xələfləri tərəfindən davam etdirilən xristianlara qarşı sonuncu və ən şiddətli təqib.[1]

"Xristian əzabkeşlərinin son duası". Müəllif: Jan-Leon Jerom. 1883-cü il.

303-cü ildə tetrarxlar Diokletian və Maksimian, QaleriKonstansi Xlor xristianların mülki hüquqlarını rəsmi olaraq ləğv edən və onlardan ənənəvi Roma dini ayinlərinə riayət etmələrini tələb edən fərman vermişdilər. Sonradan kahinlərə qarşı yeni fərmanlar verilmiş, eləcə də imperiyanın bütün sakinlərini paqan qurbanları kəsməyə məcbur etmişdir. Təqiblərin intensivliyi imperiya daxilində regiona görə müxtəlif olmuşdur. O vaxt Konstansinin hökm sürdüyü Qalliyadaİngiltərədə yalnız ilk fərman yerinə yetirilmiş və buradakı təqiblər imperiyanın şərq hissəsindəkindən daha zəif idi. Cəza qanunları tədricən ləğv edilmiş və Böyük Konstantin tərəfindən 313-cü ildə verilən Milan fərmanı ilə nəhayət bu dövr sona çatmışdır.[2]

Mənbə redaktə

İstinadlar redaktə

 1. Lebedev, 2006. səh. 138
 2. Robertson, 1890. səh. 140

Ədəbiyyat redaktə

 • Лебедев, Алексей Петрович. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. Библиотека христианской мысли. Исследования. СПб.: Издательство Олега Абышко. 2006. ISBN 5-89740-139-7.
 • Робертсон, Джеймс Крэйги. История христианской церкви. 1. От апостольского века до разделения церквей. Спб.: Изд-во И. Л. Тузова. Пер. А. П. Лопухина. 1890.

Əlavə ədəbiyyat redaktə

 • Arnobius. Adversus Nationes (Against the Heathen) ca. 295–300.
  • Bryce, Hamilton, and Hugh Campbell, trans. Against the Heathen. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 6. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Accessed June 9, 2009.
 • Dessau, Hermann. Inscriptiones Latinae Selectae (Berlin: Weidmann, 1892–1916)
 • Eusebius of Caesarea. Historia Ecclesiastica (Church History) first seven books ca. 300, eighth and ninth book ca. 313, tenth book ca. 315, epilogue ca. 325. Books Eight and Nine.
  • Williamson, G.A., trans. The History of the Church from Christ to Constantine. London: Penguin, 1989. ISBN 0-14-044535-8
 • Eusebius of Caesarea. De Martyribus Palestinae (On the Martyrs of Palestine).
 • Eusebius of Caesarea. Vita Constantini (The Life of the Blessed Emperor Constantine) ca. 336–39.
  • Richardson, Ernest Cushing, trans. Life of Constantine. From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 1. Edited by Philip Schaff and Henry Wace. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1890. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Accessed June 9, 2009.
 • Lactantius. Divinae Institutiones (The Divine Institutes) ca. 303–311.
  • Fletcher, William, trans. The Divine Institutes. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 7. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Accessed June 9, 2009.
 • Lactantius. De Ira Dei (On the Wrath of God) ca. 313.
  • Fletcher, William, trans. On the Anger of God. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 7. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Accessed June 9, 2009.
 • Lactantius. De mortibus persecutorum|De Mortibus Persecutorum (Book on the Deaths of the Persecutors) ca. 313–15.
  • Fletcher, William, trans. Of the Manner in Which the Persecutors Died. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 7. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Accessed June 9, 2009.
 • Musurillo, Herbert, trans. The Acts of the Christian Martyrs. Oxford: Clarendon Press, 1972.
 • Saint Optatus|Optatus. Contra Parmenianum Donatistam (Against the Donatists) ca. 366–367.
 • Porphyry (philosopher)|Porphyry. Fragments.
 • Tertullian. Apologeticus (Apology) 197.
  • Thelwall, S., trans. Apology. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 3. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1885.) Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. Accessed June 16, 2009.
 • Tilley, Maureen A, trans. Donatist Martyr Stories: The Church in Conflict in Roman North Africa. Liverpool: Liverpool University Press, 1996.
 • Barnes, Timothy D. "Legislation Against the Christians". Journal of Roman Studies. 58 (1–2). 1968: 32–50. doi:10.2307/299693. JSTOR 299693.
 • Barnes, Timothy D. "Sossianus Hierocles and the Antecedents of the "Great Persecution"". Journal of Roman Studies. 80. 1976: 239–252. doi:10.2307/311244. JSTOR 311244.
 • Barnes, Timothy D. Constantine and Eusebius. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1981. ISBN 978-0-674-16531-1.
 • Barnes, Timothy D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1982. ISBN 0-7837-2221-4.
 • Barnes, Timothy D. "Scholarship or Propaganda? Poprphyry Against the Christians and its Historical Setting". Bulletin of the Institute of Classical Studies. 39. 1994: 53–65. doi:10.1111/j.2041-5370.1994.tb00451.x. JSTOR 43646838.
 • Barnes, Timothy D. "Review: Constantine and the Bishops: The Politics of Intolerance". Phoenix. 54 (3–4). 2000: 381–383. doi:10.2307/1089082. JSTOR 1089082.
 • Barnes, Timothy D. "Monotheists All?". Phoenix. 55 (1–2). 2001: 142–162. doi:10.2307/1089029. JSTOR 1089029.
 • Baynes, Norman H. "Two Notes on the Great Persecution". The Classical Quarterly. 18 (3–4). 1924: 189–194. doi:10.1017/S0009838800007102.
 • Beatrice, Pier Franco. "Antistes Philosophiae. Ein Christenfeindlicher Propagandist am Hofe Diokletians nach dem Zeugnis des Laktanz". Aug (alman). 33. 1993: 1–47.
 • Castelli, Elizabeth A. Martyrdom and Memory: Early Christian Culture Making. New York: Columbia University Press. 2004.
 • Chadwick, Henry. The Church in Ancient Society: From Galilee to Gregory the Great. New York: Oxford University Press. 2001.
 • Clarke, Graeme. Third-Century Christianity // Bowman, Alan; Cameron, Averil; Garnsey, Peter (redaktorlar ). The Cambridge Ancient History, Volume XII: The Crisis of Empire. New York: Cambridge University Press. 2005. 589–671. ISBN 0-521-30199-8.
 • Corcoran, Simon. The Empire of the Tetrarchs, Imperial Pronouncements and Government AD 284–324. Oxford: Clarendon Press. 1996. ISBN 0-19-814984-0.
 • Corcoran, Simon. Before Constantine // Lenski, Noel (redaktor ). The Cambridge Companion to the Age of Constantine. New York: Cambridge University Press. 2006. 35–58. ISBN 0-521-81838-9.
 • Curran, John. Pagan City and Christian Capital: Rome in the Fourth Century. Oxford: Clarendon Press. 2000. ISBN 0-19-815278-7.
 • Davies, P. S. "The Origin and Purpose of the Persecution of AD 303". Journal of Theological Studies. 40 (1). 1989: 66–94. doi:10.1093/jts/40.1.66. JSTOR 23963763.
 • Digeser, Elizabeth DePalma. The Making of a Christian Empire: Lactantius and Rome. Ithaca: Cornell University Press. 2000. ISBN 0-8014-3594-3.
 • Dodds, E. R. Pagan and Christian in an Age of Anxiety: Some Aspects of Religious Experience from Marcus Aurelius to Constantine. New York: Norton. 1970.
 • Drake, H. A. Constantine and the Bishops: The Politics of Intolerance. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2000. ISBN 0-8018-6218-3.
 • Edwards, Mark. Christianity, A.D. 70–192 // Bowman, Alan; Cameron, Averil; Garnsey, Peter (redaktorlar ). The Cambridge Ancient History, Volume XII: The Crisis of Empire. New York: Cambridge University Press. 2005. 573–588. ISBN 0-521-30199-8.
 • Elliott, T. G. The Christianity of Constantine the Great. Scranton, PA: University of Scranton Press. 1996. ISBN 0-940866-59-5.
 • Fox, see Lane Fox, Robin
 • Frend, William H. C. Martyrdom and persecution in the early church: a study of a conflict from the Maccabees to Donatus (Reissued). James Clarke Company, U.K. 2008 [1967]. ISBN 978-0-227-17229-2.
 • Frend, W. H. C. "Prelude to the Great Persecution: The Propaganda War". Journal of Ecclesiastical History. 38 (1). 1987: 1–18. doi:10.1017/S002204690002248X.
 • Frend, W. H. C. Persecutions: Genesis and Legacy // Mitchell, Margaret M.; Young, Frances M. (redaktorlar ). The Cambridge History of Christianity, Volume I: Origins to Constantine. New York: Cambridge University Press. 2006. 503–523. ISBN 978-0-521-81239-9.
 • Gaddis, Michael. There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. 2005. ISBN 0-520-24104-5.
 • Gibbon, Edward. Womersley, David (redaktor ). History of the Decline and Fall of the Roman Empire. 1. London: Penguin Classics. 1995. ISBN 978-0-14-043393-7.
 • Greenslade, S. L., redaktor The West from the Reformation to the Present Day. The Cambridge History of the Bible. 3 (Paperback). Cambridge University Press. 1975. ISBN 0-521-29016-3.
 • Helgeland, John. "Christians and the Roman Army A.D. 173–337". Church History. 43 (2). 1974: 149–163, 200. doi:10.2307/3163949. JSTOR 3163949.
 • Hopkins, Keith. "Christian Number and Its Implications". Journal of Early Christian Studies. 6 (2). 1998: 185–226. doi:10.1353/earl.1998.0035.
 • Jones, A. H. M. The Later Roman Empire, 284–602: A Social, Economic and Administrative Survey. Oxford: Basil Blackwell. 1964.
 • Keresztes, Paul. "From the Great Persecution To the Peace of Galerius". Vigiliae Christianae. 37 (4). 1983: 379–399. doi:10.1163/157007283X00241.
 • Klingshirn, William E.; Safran, Linda, redaktorlar The Early Christian Book. Washington: The Catholic University of America Press. 2007. ISBN 978-0-8132-1486-3.
 • Knipfing, J. R. "The Edict of Galerius (311 A.D.) re-considered". Revue Belge de Philologie et d'Histoire. 1 (4). 1922: 693–705. doi:10.3406/rbph.1922.6200.
 • Lane Fox, Robin. Pagans and Christians. New York: Alfred A. Knopf. 1986. ISBN 0-394-55495-7.
 • Leadbetter, William. From Constantine to Theodosius (and Beyond) // Esler, Philip Francis (redaktor ). The Early Christian World. London: Routledge. 2004. 258–292. ISBN 978-0-415-16496-2.
 • Liebeschuetz, J. H. W. G. Continuity and Change in Roman Religion. Oxford: Oxford University Press. 1979. ISBN 0-19-814822-4.
 • Löhr, Winrich. "Some Observations on Karl-Heinz Schwarte's 'Diokletians Christengesetz'". Vigiliae Christianae. 56 (1). 2002: 75–95. doi:10.1163/15700720252984846.
 • MacMullen, Ramsay. Christianizing the Roman Empire. New Haven: Yale University Press. 1984. ISBN 0-300-03642-6.
 • Millar, Fergus. The Roman Near East, 31 B.C.–A.D. 337. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1993. ISBN 0-674-77885-5.
 • Mitchell, Stephen. "Maximinus and the Christians in A.D. 312: A New Latin Inscription". Journal of Roman Studies. 78. 1988: 105–124. doi:10.2307/301453. JSTOR 301453.
 • Nicholson, Oliver. "Flight from Persecution as Imitation of Christ: Lactantius' Divine Institutes IV. 18, 1–2". Journal of Theological Studies. 40 (1). 1989: 48–65. doi:10.1093/jts/40.1.48.
 • Odahl, Charles Matson. Constantine and the Christian Empire. New York: Routledge. 2004. ISBN 0-415-17485-6.
 • Potter, David S. The Roman Empire at Bay: AD 180–395. New York: Routledge. 2005. ISBN 0-415-10057-7.
 • Rees, Roger. Diocletian and the Tetrarchy. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press. 2004. ISBN 9780748616602.
 • Rives, J. B. "The Decree of Decius and the Religion of the Empire". Journal of Roman Studies. 89. 1999: 135–154. doi:10.2307/300738. JSTOR 300738.
 • de Sainte-Croix, G. E. M. "Aspects of the Great Persecution". Harvard Theological Review. 47 (2). 1954: 75–113. doi:10.1017/S0017816000027504.
 • de Sainte-Croix, G. E. M. Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy. New York: Oxford University Press. 2006. ISBN 0-19-927812-1.
 • de Sainte-Croix, G. E. M. "Why Were the Early Christians Persecuted?". Past & Present. 26. 1963: 6–38. doi:10.1093/past/26.1.6.
 • Schott, Jeremy M. "Porphyry on Christians and Others: "Barbarian Wisdom," Identity Politics, and Anti-Christian Polemics on the Eve of the Great Persecution". Journal of Early Christian Studies. 13 (3). 2005: 277–314. doi:10.1353/earl.2005.0045.
 • Schott, Jeremy M. Christianity, Empire, and the Making of Religion in Late Antiquity. Philadelphia: University of Philadelphia Press. 2008. ISBN 978-0-8122-4092-4.
 • Sherwin-White, A. N. "The Early Persecutions and Roman Law Again". Journal of Theological Studies. 3 (2). 1952: 199–213. doi:10.1093/jts/III.2.199.
 • Shin, Min Seok. The Great Persecution: A Historical Re-examination. Turnhout: Brepols. 2018. ISBN 978-2-503-57447-9.
 • Tilley, Maureen A. The Bible in Christian North Africa: The Donatist World. Minneapolis: Fortress Press. 1997. ISBN 0-8006-2880-2.
 • Tilley, Maureen A. North Africa // Mitchell, Margaret M.; Young, Frances M. (redaktorlar ). The Cambridge History of Christianity, Volume I: Origins to Constantine. New York: Cambridge University Press. 2006. 381–396. ISBN 978-0-521-81239-9.
 • Trompf, G. W. Early Christian Historiography: Narratives of redistributive justice. New York: Continuum. 2000. ISBN 0-8264-5294-9.
 • Walter, Christopher. The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Ashgate. 2003. ISBN 1-84014-694-X.
 • Williams, Stephen. Diocletian and the Roman Recovery. New York: Routledge. 1997. ISBN 0-415-91827-8.
 • Woods, David. "Two Notes on the Great Persecution". Journal of Theological Studies. 43 (1). 1992: 128–134. doi:10.1093/jts/43.1.128.
 • Woods, David. "'Veturius' and the Beginning of the Diocletianic Persecution". Mnemosyne (journal). 54 (5). 2001: 587–591. doi:10.1163/15685250152909057.

Xarici keçidlər redaktə