Qalliya (lat. Gallia; Fransızca: fr. La Gaule) — müasir dövrdə başda Fransa olmaqla Qərbi Avropanın böyük bir hissəsinə tarixdə verilən ad. Qalliyanın sərhədləri Fransa ilə yanaşı müasir Şimali İtaliya, Belçika, İsveçrənin qərbi, Hollandiyanın bəzi bölgələriylə Almaniyadaki Reyn çayınin qərb sahilindəki bölgələri də əhatə edirdi.

Bizim eradan əvvəl I əsrdə Qalliya