Bəndərkişi adı.

Bəndər
Bu adı olan tanınmış şəxslər
Yaşayış məntəqələri
Digər