Bağdadi

Bağdaditəxəllüs.

Bu təxəllüsü olan tanınmışlar