Nəcəfov Bahadur Teymur oglu (d.1933, Laçın, Pircahan-v.12 noyabr, 2000, Bakı) - tədqiqatçı pedaqoq

Bahadur Nəcəfov
Nəcəfov Bahadur Teymur oglu
Bahadur Nəcəfov.jpg
Doğum tarixi
Doğum yeri Laçın rayonu, Pircahan kəndi
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Bakı

HəyatıRedaktə

Nəcəfov Bahadur Teymur oglu 1933-cü ildə Laçın rayonunun Pircahan kəndində zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açıb.

İlk pedoqoji təhsilini 1950-1951-ci illərdə Laçın Pedoqoji məktəbində başlamışdır. Pedoqoji məktəbi qurtardıqdan sonra 18 yaşında ikən müəllimlik peşəsində ilk kövrək addımlarını atmışdır. 1952—1956 cı illərdə isə Azərbaycan Dövlət Pedoqoj institutunda (Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti) təhsilini davam etdirmişdir.

İnstitutu bitirdikden sonra Bahadur müəllimin pedoqoji əmək fəaliyyəti Azərbaycanın ən ucqar dağ kəndlərindən başlayıb. Bu Laçın rayonunun Hacıxanlı, Kürdhacı, Vağazin, Pircahan, Zabux və s.kəndlərini əhatə edir. Nəcəfov Bahadur Teymur oğlu doğulduğu Laçın rayonu Pircahan kəndinin ilk ali təhsilli ziyalılarındandır. O, dərs-tədris işləri ilə bərabər həm də elmi-pedoqoji fəaliyyətini də davam etdirib. Minimum imtahanlarını müvəfəqiyyətlə verərək aspiranturaya qəbul olur. Elmi mövzusu “Şagirdlərdə şifahi nitqin yazılı nitqlə əlaqəli inkişaf etdirilməsi” adlanırdı. Elmi rəhbəri isə pedoqoji elmlər doktoru, professor Ağaməmməd Abdullayev olmuşdur. Vaxtaşırı dövrü mətbuatda-qəzet və jurnallarda, ictimai radioda Azərbaycan dili qrammatikasına dair və müxtəlif mövzularda onun yaradıcılıq işləri işıqlandırılmışdır.

Bahadur Nəcəfov 12 noyabr 2000-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib.

Oğlu Xalid Nəcəfov 2013-cü ildə "Bahadur Nəcəfov: Xatirələrdə yaşayan ziyalı" adlı kitab yazmış və "Müəllim"nəşriyyatında çap etdirmişdir.

AiləsiRedaktə

Atası Teymur Mərdanov, Anası isə Matah Ramazan qızı olmuşdur.

ƏsərləriRedaktə

 • 1. Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişaf etdirmək. 0,5 ç.l. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi, 4-cü buraxılış. 1965
 • 2. Sintaktik təhlil zamanı qarşıya çıxan bəzi çətinliklər və onun aradan qaldırılması yolları haqqında 0,5 ç.l.
 • 3. Şifahi nitqin yazı vərdişlərinin formalaşmasına təsiri haqqında, 0,5 ç.l. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi, 2-ci buraxılış, 1970.
 • 4. Şagirdlərin nitq inkişafına diqəti artırmalı “Laçın” qəzeti, 0,5 ç.l. 13.IX.1969.
 • 5. Xalqın sədaqətli oğlu “Laçın” qəzeti, 0,5 ç.l. 9.VII.1970
 • 6. Fonetik təhlilin nitq inkişafında rolu, 0,5 ç.l.
 • 7. Cümlənin qurluşca növlərinin tədrisi. Metodik məqalələr məcmuəsi. 3-cü buraxılış, 1980, 0,5 ç.l.
 • 8. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin şifahi və yazılı nitq vərdişlərininn əlaqəli etdirilməsi təcrübəsindən. Kitabça, “Maarif” nəşriyyatı, 1980, 0,5 ç.l.
 • 9. “Metodbirləşmə metodiki işin mərkəzidir”, “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 23 sentyabr, 1981, 0,5 ç.l.
 • 10. Əsaslı təsəvvürlərin nitq inkişafında rolu. 0,5 ç.l. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 23 sentyabr, 1987.
 • 11. Açıq etiraf. “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 22 matrt 1988. 0,2 ç.l.

İstinadlarRedaktə