Bamboçada (it. bamboccio - körpə, qovuq) - XVII-XVIII əsrlərdə Avropa rəssamlığının aşağı janrı.

Jan Both, Mora Oyunçuları

Şəhər küçələrinin, yarmarkaların, əyləncə evlərinin, kənddə gündəlik həyat səhnələrinin şəkilləri.