Bars xaqan (v. 711) — VII əsrin ikinci yarısından 710/711-ci ilədək hakimiyyətdə olmuş Qırğız xaqanlığı hökmdarı.

Bars xaqan
İnanc Alp Bilgə
VII əsr – 710/711
Şəxsi məlumatlar
Vəfat tarixi
Həyat yoldaşı İlteriş xaqanın qızı

Hakimiyyəti

redaktə

Həyatının ilk dövrlərinə aid məlumat azdır. Əvvəllər bəy olsa da, sonra müstəqillik əldə etmiş və İltəriş xaqanın qızı ilə evlənib İnanc Alp Bilgə xaqan adını götürmüşdü. TabğaclarTürkeşlərİkinci Göytürk xaqanlığına qarşı ittifaqa qoşulmuşdu. 710-711-ci illərdə Tonyukuk, Kül TiginBilgə xaqanın ordusuna məğlub olaraq öldürüldü. Övladları daha sonra Çinə səfir kimi getdilər.

Epiqrafik abidələr

redaktə

Bəzi tədqiqatçılar Bars xaqanın əslində Manas olduğunu düşünür. Sergey Klyaştornı belə düşünür ki, Altın Göl yazıları Bars xaqanın iki ekiz övladı haqqındadır.

Müasir mədəniyyətdə

redaktə

2011-ci ildə şəhərində heykəli ucaldılmışdır.

Ədəbiyyat

redaktə
  • Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. – Бишкек, 2000. – (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке. Со-автор кандидат исторических наук Кыяс Молдокасымов). (ISBN 9967-00-001-5). 
  • Мелиоранский П. М. Памятник в честь Кюль Тегина. СПб., 1899;
  • Малов С. Е., Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.; Л., 1951.