Bazilika - adətən dini əhəmiyyəti olmayan, sadəcə toplanma funksiyası daşıyan dini tikililər üçün istifadə olunan memarlıq planı. Bazilikalar əsasən Xristianlıqorta əsrlər memarlığında istifadə olunmuşdur. Bazilikalardan Bonn kafedralını misal göstərmək mümkündür.

Bazilika planı

Bazilika tipləriRedaktə

  • Mərkəz tipli bazilikalar
  • Qübbəli bazilikalar
  • Xaçvari bazilikalar
  • Yunan xaçı tipli bazilikalar
  • Miks tipli Bazilikalar