Bazu arteriyasılat. a. brachialis böyük döş əzələsinin aşağı kənarı səviyəsində qoltuq arteriyasının ardını təşkil edir; bazunun ikibaşlı əzələsinin içəri şırımı ilı aşağı doğru gedərək mil sümüyünün səviyəsində dirsək büküşündən bir barmaq aşağı iki uc şaxəyə bölünür: mil arteriyasılat. a. radialisdirsək arteriyasılat. a. ilnaris. Bazu arteriyasının dirsək çuxurunda olan hissəsinə dirsək çuxuru arteriyası – lat. a. cubitalis deyilir.

Bazu arteriyası
Şəkil
Bazu arteriyası
Şəkil2
Latınca arteria brachialis
Qrey subyekt 150 589
Başlanır Qoltuq arteriyası
Vena Bazu venası
MeSH Brachial+Artery

MənbələrRedaktə

İstinadlarRedaktə