Beşbarmaq səddi

Beşbarmaq səddi — Xəzərsahili keçidini bağlayan üçüncü sədd.

Beşbarmaq səddi
Ölkə  Azərbaycan
Yerləşir Zarat qəsəbəsindən 1 km. şimalda, Beşbarmaq dağı yaxınlığında
Aidiyyatı Qafqaz Albaniyası
Sasanilər imperiyası
Tikilmə tarixi 1897
Üslubu Alban memarlığı
Sasani memarlığı
UNESCO Ehtiyat Siyahısı
Rəsmi adı: The Caspian Shore Defensive Constructions
TipiMədəni
Təyin edilib2001
İstinad nöm.1573
DövlətAzərbaycan
RegionAvropa
İstinad nöm.1702
Beşbarmaq səddi (Azərbaycan)
Beşbarmaq səddi
Beşbarmaq Georq Qoqenfin rəsm əsərində (1850)

Gilgilçaydan cənubda Qafqaz silsiləsindən ayrılmış Beşbarmaq dağının sərt enişli ətəyindən başlayıb dəniz sahili qumsallığınacan uzanırdı. Beləliklə, qərbdən Beşbarmaq dağı şərqdən gil davarla qapanmış uzunsov sədd dar sahil keçidini bütünlüklə kəsmişdi. Beşbarmaq, Gilgilçay səddiDərbənd - Azərbaycanın şimal-şərq sərhədlərində ilkin orta əsrlərdə çəkilmiş bu üç sədd dövrün istehkam tikintisinin yüksək inkişaf səviyyəsi ilə yanaşı, siyasi-hərbi durumunu da əks etdirir. Fərziyyəyə görə, onlar III-VII əsrlərdə (əvvəl Beşbarmaq, sonra Gilgilçay, axırda isə Dərbənd müdafiə səddi) çəkilmişdi. İnşa texnikasına görə Beşbarmaq və Gilgilçay səddləri Dərbənd səddinə nisbətən saya və qədimdir.