Bernoulli diferensial tənliyi

Riyaziyyatda, formasında yazılan adi diferensial tənliyə Bernoulli diferensial tənliyi deyilir.

Burada , 0 və ya 1-dən başqa hər hansı bir real sayıdır. [1] 1695-ci ildə bunu müzakirə edən Yakob Bernulli adını daşıyır. Bernoulli tənlikləri özəl tənliklərdir, çünki məlum dəqiq həlləri olan xətti olmayan diferensial tənliklərdir. Bernoulli tənliyinin məşhur bir özəl hali logistik differensial tənliyidir .

Xətti diferensial tənliyə çevrilmə redaktə

  olduğu hal üçün diferensial tənlik xəttidir.   olarsa ayrıla bilər haldadır. Bu hallarda, bu formaların tənliklərini həll etmək üçün standart üsullar tətbiq edilə bilər.    olduqda   yerləşdirilirsə hər hansı bir Bernoulli tənliyini xətti diferensial tənliyə endirilir. Məsələn,   də,   yerləşdirilirsə,   diferensial tənliyindən   xətti diferensial tənliyi d əldə edilir.

Həll redaktə

Qoy  

 

xətti diferensial tənliyin bir həlli olsun

 

Onda bizdə   var ki aşağıdakının bir həllidir

 

Və bütün fərqli diferensial tənliklər üçün, bütün   üçün bizdə   var ki   üçün həllidir.

Nümunə redaktə

Bernoulli tənliyini nəzərdən keçirək

 

(bu vəziyyətdə daha konkret olaraq Riccati tənliyi ).   sabit funksiyası bir həlldir.   bölünməsiylə

 

Dəyişən dəyişənlər aşağıdakı tənlikləri verir

 
 
 
 

inteqrasiya amili istifadə edərək həll edilə bilər

 

İlə çarparaq   ,

 

Sol tərəf   törəməsidir. Hər iki tərəfi  'e görə inteqrasiya etmək aşağıdakılara səbəb olur

 
 
 

  üçün həll

 
dır.

İstinadlar redaktə

  • Bernulli, Yakob, "Explicationes, Annotationes & Additiones ad ea, quae in Actis sup. de Curva Elastica, Isochrona Paracentrica, & Velaria, hinc inde memorata, & paratim controversa legundur; ubi de Linea mediarum directionum, alliisque novis", Acta Eruditorum, 1695
  • Hairer, Ernst; Nørsett, Syvert Paul; Wanner, Gerhard, Solving ordinary differential equations I: Nonstiff problems, Berlin, New York: Springer-Verlag, 1993, ISBN 978-3-540-56670-0
  1. Weisstein, Eric W. "Bernoulli Differential Equation. Arxivləşdirilib 2021-05-07 at the Wayback Machine" From MathWorld--A Wolfram Web Resource. [daha etibarlı mənbəyə ehtiyac var]