Bezmindaq


ToponimRedaktə

Bezmindaq - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Sisyan mahalında) dağ adı. Dağın adı türk dillərindəki bayz, baz sıldırım (bax: Boz Abdal) və menqi buzlaq, daimi qar sözlərindən ibarət olmaqla Zirvəsi daim qar olan sıldırım mənasını verir.

Həmçinin baxRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə