Birləşmiş Millətlər Təşkilatının HİV/QİÇS üzrə proqramı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının HİV/QİÇS üzrə proqramı (ing. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) — Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən yaradılan və əsas məqsədi Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu ilə qlobal mübarizəni və təşkilatlanmanı hədəfləyən beynəlxalq proqram. Qərb mənbələrində daha çox (UNAIDS) qısaltması ilə tanınır. Mənzil qərargahı İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşir.

UNAIDS-in İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən mənzil qərargahı.

İstinadlar redaktə