BozonlarHissəciklər fizikasında Boz-Eynşteyn statistikasına tabe olan zərrəciklərdir; Şatyendranat Boz və Eynşteynin adını daşıyırlar. Fermi-Dirak statistikasına uyğun fermionlardan fərqli olaraq fərqli bozonlar eyni kvant mövqeyini tuturlar. Beləliklə, eyni enerji olan bozonlar kosmosda eyni yer tuta bilər. Bu səbəblə hər nə qədər zərrəciklər fizikasında hər iki anlayış arasındakı ayrı-seçkilik qəti diqqətə dəyən olmasa da, fermiyonlar, ümumiyyətlə, maddə ilə bağlıykən, bozonlar sıxlıqla güc daşıyıcı hissəciklərdir.

Bozonların vacib bir xüsusiyyəti statistikalarının eyni kvant vəziyyətini tutanların sayını məhdudlaşdırmamasıdır. Bozonlardan fərqli olaraq iki eyni fermion eyni kvant məkanını tuta bilməz. Maddəni meydana gətirən elementar hissəciklər (yəni leptonlarkvarklar ) fermion olduğu halda, elementar bozonlar "yapışqan" maddələri bir yerdə tutan güc daşıyıcılarıdır. [1]

Növləri

redaktə

5 qrup bozon vardır: 1 skalyar bozon və 4 vektorial bozon.

Skalyar bozon: Hiqqs bozonu

Vektorial bozonlar:

Ağırlıq üçün güc daşıyıcısı olacaq altıncı bir tenor bozon (spin = 2), qraviton (G) ola bilər. Normal Standart Modelə qravitasiya daxil etmək üçün edilən bütün cəhdlər nəticəsiz qaldığından bu hipotetik elementar hissəcik olaraq qalır. Qraviton varsa, bir bozon olmalıdır və ehtimal ki, bir ölçü bozonu ola bilər.  

Bozonlar Fermi-Dirac statistikasına tabe olan fermionlardan fərqlənir. İki və ya daha çox eyni fermion eyni kvant vəziyyətini tuta bilməz və bəzən adi "sərt" maddənin tərkib hissəsi olduğu deyilir. Bunlardan fərqli olaraq, bir boson nümunəsində eyni vəziyyəti tutmaq üçün kvant-mexaniki maneə yoxdur. Bozonlar tez-tez (zəruri olmasa da), mezonlar kimi kompozit bozonları da daxil olmaqla daşıyıcı hissəcikləri məcbur edirlər . Qüvvə daşıyıcılarının da qarşılıqlı əlaqəni ötürən hissəciklər və ya radiasiyanın tərkib hissələri olduğu deyilir.

Bilinən bütün elementar və kompozit hissəciklər spindən asılı olaraq bozon və ya fermiondur: Yarım tam spinli hissələr fermionlardır; tam spin olan hissəciklər bozondur. Qeyri-relativistik kvant mexanikası çərçivəsində bu sırf empirik bir müşahidədir. Relyativistik kvant sahə nəzəriyyəsində spin-statistik teorem göstərir ki, yarım tam spin hissəcikləri bozon ola bilməz və tam spin hissəcikləri fermiyon ola bilməz. [2]

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə
  1. Carroll. "Explain it in 60 seconds: Bosons". Fermilab/SLAC. 2020-04-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-08-15.
  2. Sakurai, J.J. Modern Quantum Mechanics (Revised). Addison-Wesley. 1994. səh. 362. ISBN 978-0-201-53929-5.