Bucağın tərəfləri müstəvini iki hissəyə ayırır. Bucağın tərəflərinin də daxil olduğu hər iki hissə müstəvi bucaq adlanır. Müstəvi bucaqlardan birini (adətən kiçiyini) şərti olaraq daxili, digərini isə xarici bucaq adlandırırlar.

Bucağın növləri redaktə

Bucaq dərəcə ölçüsündən asılı olaraq aşağıdakı növlərə ayrılır:

 
Düz bucaq
 
Qabarıq olmayan bucaq
 
İti bucaq
 
Kor bucaq

Bucağın digər növləri redaktə

Qonşu bucaqlar redaktə

 

  • Qonşu bucaqlar
     
    Bir tərəfi ortaq, digər tərəfləri isə tamamlayıcı yarım düz xətlər olan iki bucağa qonşu bucaqlar deyilir.

Tamamlayıcı bucaqlar redaktə

 

  • Tamamlayıcı bucaqlar
     
    İki bucaqdan birinin tərəfləri o birinin tərəflərinin tamamlayıcı yarım düz xətləri olarsa, onlar qarşılıqlı bucaqlar deyilir.

Qarşılıqlı bucaqlar redaktə

Bir-birinə bərabər olan bucaqlar

Həmçinin bax redaktə