Bucaq - bir nöqtədən çıxan (bucağın təpə nöqtəsi) iki müxtəlif şüanın (bucağın tərəfləri) əmələ gətirdiyi həndəsi fiqura deyilir.

"∠", bucaq işarəsi.

Bucağın tərəfləri müstəvini iki hissəyə ayırır. Bucağın tərəflərinin də daxil olduğu hər iki hissə müstəvi bucaq adlanır. Müstəvi bucaqlardan birini (adətən kiçiyini) şərti olaraq daxili, digərini isə xarici bucaq adlandırırlar. Müstəvi bucağın tərəfləri üzərində yerləşməyən nöqtələri müstəvi bucağın daxili oblastını əmələ gətirir.

1dövr=360°/ 1san=6°/ 1dəq=60san/

Bucaq dərəcə və ya radian ilə ölçülür.

Bucağın növləriRedaktə

Bucaq dərəcə ölçüsündən asılı olaraq aşağıdakı növlərə ayrılır:

 
Düz bucaq
 
Qabarıq olmayan bucaq
 
İti bucaq
 
Kor bucaq

Bucağın digər növləriRedaktə

Qonşu bucaqlarRedaktə

 

  • Qonşu bucaqlar
     
    Bir tərəfi ortaq,digər tərəfləri isə tamamlayıcı yarım düz xətlər olan iki bucağa qonşu bucaqlar deyilir.

Tamamlayıcı bucaqlarRedaktə

 

  • Tamamlayıcı bucaqlar
     
    İki bucaqdan birinin tərəfləri o birinin tərəflərinin tamamlayıcı yarım düz xətləri olarsa,onlar qarşılıqlı bucaqlar deyilir.

Qarşılıqlı bucaqlarRedaktə

Bir-birinə bərabər olan bucaqlar

Həmçinin baxRedaktə