Bucaq əmsalı

Müstəvi üzərində (x1,y1) və (x2,y2) koordinatlarında iki nöqtə verildikdə, bu nöqtələrdən keçən düz xəttin bucaq əmsalı m, düsturu ilə tapılır.

Həmçinin baxRedaktə

Xətti funksiya