Bud arteriyası
Şəkil
Şəkil
Şəkil2
Şəkil2
20. Bud arteriyası və onun şaxələri (sxematik).
Latınca Arteria femoralis
Qrey subyekt 157 623
Başlanır Xarici qalça arteriyası
Şaxələri lat. Arteria epigastrica superficialis, arteria pudenda externa superficialis, arteria pudenda externa profunda, arteria profunda femoris
Vena Bud venası
MeSH Femoral+Artery

İstinadlar redaktə

Mənbələr redaktə