Cənub və ya GüneyŞimal (Quzey) səmtinə əks olan coğrafi səmt. Cənub qütbünə işarə edir və "S"-lə işarələnir.

Cənub
Əsas səmtlər

ŞmQ
Şm

ŞmŞ
Q Dünya Ş
CQ
C