Cənub-şərq - Cənub tərəfi ilə şərq tərəfi arasında olan keçid səmt.

SE

Bağlı başlıqlar redaktə

Əsas səmtlər

Şimal-qərb
Şimal

Şimal-şərq
Qərb   Şərq
Cənub-qərb
Cənub
Cənub-şərq