Cəvahirnamə Məhəmməd ibn Mənşur tərəfindən yazılmış və adından da göründüyü kimi qiymətli daşlardan bəhs edən bu əsər Uzun Həsən və onun oğlu Sultan Xəlilə həsr olunmuşdur.

Məhəmməd ibn Mənşurun "Qiymətli daşlar haqqında" (Cəvahirnamə) əsərindən
Məhəmməd bin Mənşurun "Qiymətli daşlar haqqında" (Cəvahirnamə) əsərindən

Əsər iki fəsildən ibarətdir. Əsər sultanın mədh olunmasıyla başlayır. Əsərin 1-ci hissəsi 20 babdan, ikinci hissəsi yeddi babdan ibarətdir. Həmin bablarda qiymətli metal və daşlar haqqında məlumat verilir. Əsər hicri-şəmsi tarixi ilə 1335-ci ildə İranda çap olunmuşdur.

Əlyazma nüsxəsi şərq istehsalı olan qəhvəyi rəngli nazik kağıza yazılmışdır. Əsərin xətti nəsxdir. Başlıq və yarımbaşlıqlar qırmızı mürəkkəblə işarələnmişdir. Əsərin 1b vərəqində bir dənə kvadrat şəklində möhür basılmışdır. Əlyazmanın 70a vərəqində oval formasında olan möhürün daxilində "Bakir" adı verilir.

Əsər müasir nömrələmə üsulu ilə qələm vasitəsilə edilmişdir. Əsərin cildi müasir kartonla üzlənmişdir. “Cəvahirnamə”ni paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə XVII əsrin II yarısına aid etmək olar. Həcmi: 70 vərəqdir.

Əsər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda A-1162 şifrəsi ilə saxlanılır.

Ədəbiyyat Redaktə

"Azərbaycan Multidissiplinar əlyazması: Xəzinədən incilər" kitabı

Həmçinin bax Redaktə