chgrpUnix əməliyyat sistemlərində faylın daxili olduğu qrupu dəyişmək üçün komandadır.

Chgrp

NümunəRedaktə

$ ls -l test.cpp
-rw-r--r-- 1 root root 334 Oct 10 11:07 test.cpp

test.cpp faylı root qrupuna daxildir.

$ chgrp sys test.cpp 
$ ls -l test.cpp
-rw-r--r-- 1 root sys 334 Oct 10 11:07 test.cpp

chgrp ilə onun test.cpp faylının qrupu rootdan sys-ə dəyişdirildi.

Həmçinin BaxRedaktə