CubbaSomalinin cənubunda Cubbalend adlanan yerdə çay. Uzunluğu 1600 kilometr. Əsasını Efiopiya ilə sərhəddə DayaGenale çaylarının kəsişdiyi yerdən götürür və cənuba, Hind okeanına axır.

Çoğrafi xəritədə Cuba çayı

Çayın adı ilə Somalinin əyalətləri adlanır: Orta CubbaAşağı Cubba.