Dünya dastanlarının siyahısı

Epos (Dastan) hər hansı bir xalqın tarixi hadisələrə yanaşmasını yansıdan qəhrəman-əfsanəvi folklor əsərdir. Bir çox eposlar (dastanlar) şeir formasındadırlar.

Dastanın dili Adı Tərtibçi ya müəllif Yazılma vaxtı Qeyd
Şumer Gilqameş e. ə. XX əsr
Babil-akkad Enuma eliş e. ə. II minillik
Ərəb Ərəb günləri
Misir Beybars dastanı
Erməni Sasunlu Davud Qaregin Srvandztyants (1873) VII—X əsr
Gürcü Pələng dərili cəngavər Şota Rustaveli Tatarların Şamsi Baştu haqqında dastanının gürcü versiyası
Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan Kitabi Dədə Qorqud
Azərbaycan, Türkiyə, Türkmən, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan Koroğlu
Qırğız Manas
Özbək, Qazaxıstan, Qaraqalpaqıstan Alpamış
Qaraqalpaqıstan Qırx qız
Yakut Olonxo XX əsr
Osetin, adıq, qaraçay-balkar Nart dastanı
Kalmık, monqol Canqar
Karel-fin Kalevala Elias Lennrot 1849
İrokez Qayavata haqqında dastan H. U. Lonqfellou 1855
Peru, boliviya Olyantay A. Valdes XVIII əsr
Eston Kalevipoeq F. R. Kroytsvald
Latış Laçplesis A. Pumpur
Mari Yuqorno A. Y. Spiridonov XX əsr
Yunan İliada Homer e. ə. VIII ya VII əsr Türk xalqlarının "Dədə Qorqud" eposuyla oxşarlıqlar var. Maraqlıdır ki, Homer mənşəcə yunan yox, kimmer olub.
Yunan Odisseya Homer e. ə. VIII ya VII əsr Türk xalqlarının "Dədə Qorqud" eposuyla oxşarlıqlar var. Maraqlıdır ki, Homer mənşəcə yunan yox, kimmer olub.
Hind Mahabxarata Vyasa
Hind Ramayana Valmiki
Roma Eneida Vergili
Fransız Roland dastanı
İspan Mənim Sid haqqda dastan
Rus İqor alayı haqqında dastan
Skandinav Edda Snorri Sturulson XIII əsrin əvvəli
Alman Nibelunqlar haqqında dastan
Alman Kudrun XIII əsr
Portuqal Luziadlar L. V. di Kamoens 1572

Həmçinin baxRedaktə