Dünyanın qədim şəhərləri

Qədim şəhər iddiası şəhər anlayışında fərqli baxışlara görə mübahisəli ola bilər. Qədim şəhər dedikdə ilk növbədə daima məskunlaşma başa düşülür.

Adı Region Yerləşir Daima məskunlaşıb Qeydlər
1) Dəməşq Levant Suriya Mis dövrü Tel-Ramad yaxınlığında qazıntılar göstərdi ki, Dəməqdə şəhər kimi e.ə. X—VIII əsrlərdə mövcud idi.[1] Ancaq o arameylərin e.ə. 1400-cü ildə hücumları zamanı vacib şəhər sayəlmırdı.
2) Bibl Levant Livan Mis dövrü (e.ə. 7000 - 5000-ci illər)[2]. E. ə. VII minillikdə neolit dövründə məskunlaşmışdı, e.ə III əsrdə şəhər oldu. Antik dövrdə ən qədim şəhər sayılırdı.
20) Fiva Qədim Yunanıstan Beotiya, Yunanıstan e.ə.1600-ci il. Finikiya
  1. Neolithic Tell Ramad in the Damascus Basin of Syria
  2. Byblos.