Dəyişən cərəyan

Dəyişən cərəyan – zamandan asılı olaraq naqildəki cərəyanın həm qiyməti, həm də istiqaməti periodik dəyişən cərəyan. Praktikada daha geniş istifadə olunan dəyişən cərəyanın alınması 1831-ci ildə ingilis alimi Maykl Faradeyin kəşf etdiyi elektromaqnit induksiya qanununa əsaslanır.

  Sabit cərəyan
  Dəyişən cərəyan
  Pulsasiyalanmış cərəyan
  Əsassız olaraq dəyişən cərəyan

Həmçinin bax

redaktə

Ədəbiyyat

redaktə
  • A.Mehrabov. Fizika kursu. Bakı, Maarif, 1982.
  • X.Şirinov. Fizika, Azərtədrisnəşr, 1964.
  • M.Murquzov. Fizika. IX sinif üçün dərslik.
  • Myakişev G.Y. və b. Fizika. XI sinif üçün. Bakı, Maarif nəşriyyatı, 1992, səh39.