Sabit cərəyan

Sabit cərəyan – zamandan asılı olaraq naqildəki cərəyanın həm qiyməti, həm də istiqaməti periodik dəyişməyən cərəyan. Dəyişməyən cərəyanın ilk mənbəyi kimyəvi cərəyanın mənbəyidir: qalvanik elementlər və akkumlyatorlar. Dəyişməyən cərəyandan hal-hazırda texnikanın müxtəlif sahələrində, o cümlədən, katalizator prosesində, qalvanizasiyada və bir çox sahələrdə istifadə olunur.

     Sabit cərəyan      Dəyişən cərəyan      Pulsasiyalanmış cərəyan      Əsassız olaraq dəyişən cərəyan

Əgər naqilin enkəsiyinin sahəsindən Saniyədə bir Klon elektrik yükü axırsa,naqildəki cərəyan bir Amperə bərabər olur

Həmçinin baxRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

  • A.Mehrabov. Fizika kursu. Bakı, Maarif, 1982.
  • X.Şirinov. Fizika, Azərtədrisnəşr, 1964.
  • M.Murquzov. Fizika. IX sinif üçün dərslik.
  • Myakişev G.Y. və b. Fizika. XI sinif üçün. Bakı, Maarif nəşriyyatı, 1992, səh39.